آ

 • آزادواری، سمیرا تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 181-198]

 • آقایی، نجف ارتباط تعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده در اداره کل ورزش و جوانان غرب ایران [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 123-144]

ا

 • احسانی، محمد طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک‌شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه‌های تفریحی ورزشی آبی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 37-58]

 • احسانی، محمد ارتباط انگاشت منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان و نقش تعدیل‌کننده سن و سابقه ورزشی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 201-216]

 • احسانی، محمد بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 89-110]

 • احسانی، محمد رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 53-66]

 • احسانی، محمد تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 189-208]

 • احسانی، محمد طراحی مدل ورزش همگانی ایران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 87-108]

 • احسانی، محمد تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر میزان رضایتمندی از خدمات باشگاه های بدن سازی شهر تهران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 109-126]

 • احمدی، حمیدرضا اثر شوک تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ‌های منتخب اروپا [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 47-62]

 • ادیال باف مقدم، ریحانه بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی کشتی باچوخه به جاذبه های طبیعی ورزشی و گردشگری شهرستان اسفراین [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 67-78]

 • ایرجی نقندر، رامین ارتباط رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 189-206]

 • ایزدی، بهزاد بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 89-110]

 • ازمشا، طاهره تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 109-122]

 • اسلامی، صدیقه رابطه بین عوامل کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی در اساتید تربیت بدنی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 165-180]

 • اسمعیلی، محسن طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک‌شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه‌های تفریحی ورزشی آبی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 37-58]

 • اشرف گنجوئی، فریده اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 185-206]

 • افشاری، مصطفی بررسی کارکردهای سیستم مدیریت CM در تثبیت شاخصه‌های سلامت سازمانی در سازمان‌های ورزشی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 101-122]

 • افشاری، مصطفی بررسی ارتباط بین کارکردهای اهتمام بر عوامل مدیریتی و حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 71-92]

 • افشاری، مصطفی بررسی و تحلیل علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی با تاکید بر متغیرهای ویژگی های شخصی و عوامل سوق دهنده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 127-146]

 • اکبری یزدی، حسین بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 15-38]

 • الهی، علیرضا پیش بینی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 59-74]

 • الهی، علیرضا چرا استرات‍ژی‌ها در عمل با شکست مواجه می‌شوند؟ مطالعه‌ای کیفی در نظام ورزش ایران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 35-52]

 • الهی، علیرضا تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 85-104]

 • الهی، علیرضا تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 155-172]

 • الهی، علیرضا اعتباریابی و رواسازی ابزار ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 147-164]

 • امانی، حسن تعیین عوامل اساسی وفاداری ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون های ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 31-46]

 • امیری، مجتبی مطالعۀ تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 79-100]

 • امیری، مجتبی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 53-66]

 • امیری، مجتبی طراحی مدل ورزش همگانی ایران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 87-108]

 • اندام، رضا بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 15-36]

 • اندام، رضا راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه‌های ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 15-38]

ب

 • باقریان، محسن ارتباط هوش هیجانی و تعهد داوطلبان شرکت کننده در مسابقات آسیایی تیر و کمان [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 173-184]

 • بحرالعلوم، حسن ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 147-164]

 • بخشنده، حسین اثر شوک تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ‌های منتخب اروپا [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 47-62]

 • براری، مجتبی بازاریابی رابطه مند در صنعت ورزش [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 15-34]

 • برارزاده، حمید تعیین عوامل پیش بینی کننده خودکارآمدی شغلی مدیران هیئت های ورزشی استان تهران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 199-218]

 • بیرامی ایگدر، بی‌بی‌گل طراحی مدل معادلات ساختاری نقش هویت تیمی در بروز مولفه‌‌های رفتار شهروندی تماشاگران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 93-108]

 • بیرامی ایگدر، جمال‌الدین طراحی مدل معادلات ساختاری نقش هویت تیمی در بروز مولفه‌‌های رفتار شهروندی تماشاگران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 93-108]

 • بنسبردی، علی رابطه ی محدویت های گردشگران با رضایت‌مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 147-162]

 • بهرامی، علیرضا موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 207-222]

 • بهنام، محسن چالش‌های مدیران ورزشی در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 39-62]

 • بهنام، محسن اثر شوک تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ‌های منتخب اروپا [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 47-62]

پ

 • پیمان فر، محمد حسن چرا استرات‍ژی‌ها در عمل با شکست مواجه می‌شوند؟ مطالعه‌ای کیفی در نظام ورزش ایران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 35-52]

 • پورسلطانی زرندی، حسین ارتباط رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 189-206]

 • پورسلطانی زرندی، حسین ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 163-178]

 • پورسلطانی زرندی، حسین تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 155-172]

 • پورسلطانی زرندی، حسین‌ ارتباط تعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده در اداره کل ورزش و جوانان غرب ایران [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 123-144]

 • پورنقی، امین تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر میزان رضایتمندی از خدمات باشگاه های بدن سازی شهر تهران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 109-126]

ت

 • تجاری، فرشاد بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 89-110]

 • تندنویس، فریدون تأثیر ثبات مربیان بر عملکرد تیم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 175-188]

 • تندنویس، فریدون مهارت و میزان استفاده‌ی معلم‌های تربیت‌بدنی از فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 193-204]

 • تند نویس، فریدون ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگ‌های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 173-188]

ج

 • جلالی فراهانی، مجید طراحی مدل معادلات ساختاری نقش هویت تیمی در بروز مولفه‌‌های رفتار شهروندی تماشاگران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 93-108]

ح

 • حامدی، سمیه مهارت و میزان استفاده‌ی معلم‌های تربیت‌بدنی از فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 193-204]

 • حجتی‌مقدم، محدثه بررسی عوامل موثر بر بروز بی‌انضباطی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 59-70]

 • حیدری، لیلا مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه‌های فوتبال ایران، انگلستان و یونان [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 131-146]

 • حسینی، حیدر ارتباط بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران (مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد) [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 185-198]

 • حسینی، سید عماد طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 63-86]

 • حسینی، مریم سادات مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری«سی.آر.ام» در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان ، مدیران و متخصصان [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 165-184]

 • حسین پور، حامد بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی کشتی باچوخه به جاذبه های طبیعی ورزشی و گردشگری شهرستان اسفراین [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 67-78]

 • حسین علیانی، مهدیه شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 65-78]

 • حقدادی، عابد موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 207-222]

 • حکمتی، عیسی عوامل روان‌شناختی مؤثر بر عملکرد ورزشی جودوکاران استان آذربایجان شرقی: مطالعه‌ بر اساس مدل معادلات ساختاری [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 131-152]

 • حمیدی، مهرزاد بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 15-38]

 • حمیدی، مهرزاد تبیین مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 31-58]

 • حمیدی، مهرزاد چرا استرات‍ژی‌ها در عمل با شکست مواجه می‌شوند؟ مطالعه‌ای کیفی در نظام ورزش ایران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 35-52]

 • حمیدی، مهرزاد ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP و DEA [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 105-126]

 • حمیدی، مهرزاد مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری«سی.آر.ام» در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان ، مدیران و متخصصان [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 165-184]

خ

 • خبیری، محمد بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 15-38]

 • خسروی زاده، اسفندیار موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 207-222]

 • خلیلی، مجید تحلیل میزان توسعه‌یافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور بر اساس عوامل جذب با استفاده از روش TAXONOMY [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 123-146]

 • خوارزمی، الهه تعیین عوامل اساسی وفاداری ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون های ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 31-46]

ر

 • راسخ، نازنین مطالعۀ تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 79-100]

 • رحیمی، رضا ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 147-164]

 • رحیمی زاده، میثم تعامل با هوادارن از طریق اینترنت به‌عنوان ابزاری برای بازاریابی: بررسی و مقایسه‌ی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران، آسیا و اروپا [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 79-102]

 • رحیمی علی آبادی، سمیه جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 209-228]

 • رستادمهر، بهارک اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 185-206]

 • رسولی، سید مهدی پیش بینی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 59-74]

 • رسولی، مهدی ارتباط هوش هیجانی و تعهد داوطلبان شرکت کننده در مسابقات آسیایی تیر و کمان [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 173-184]

 • رضوی، سید محمدحسین طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 63-86]

 • رضوی محمودآبادی، سید محمد جواد ارتباط بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران (مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد) [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 185-198]

 • رفیعی، فرشاد جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 209-228]

 • رمضانی، جواد ارتباط بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران (مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد) [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 185-198]

 • رمضانی نژاد، رحیم معرفی ابزار اندازه‌گیری اثربخشی فدراسیون‌های ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش‌های رقابتی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 63-84]

ز

 • زیویار، فرزاد عوامل اثرگذار بر نگرش کارآفرینانۀ ورزشکاران دانش‌آموز (مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران) [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 145-158]

س

 • ساعت چیان، وحید ارتباط هوش هیجانی و تعهد داوطلبان شرکت کننده در مسابقات آسیایی تیر و کمان [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 173-184]

 • ساعت چیان، وحید پیش بینی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 59-74]

 • ساعت چیان، وحید بازاریابی رابطه مند در صنعت ورزش [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 15-34]

 • ساعت‌چیان، وحید تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 85-104]

 • سبحانی، عباس تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 109-122]

 • سجادی، سید نصرالله ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP و DEA [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 105-126]

 • سجادی، سید نصرالله مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری«سی.آر.ام» در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان ، مدیران و متخصصان [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 165-184]

 • سجادی، سیدنصراله بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 15-38]

 • سجادی، سید نصراله تعامل با هوادارن از طریق اینترنت به‌عنوان ابزاری برای بازاریابی: بررسی و مقایسه‌ی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران، آسیا و اروپا [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 79-102]

 • سجادی، سید نصر‌اله چالش‌های مدیران ورزشی در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 39-62]

 • سجادی هزاوه، سیدحمید اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 185-206]

 • سیدجوادین، سیدرضا بازاریابی رابطه مند در صنعت ورزش [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 15-34]

 • سیدعامری، میرحسن تبیین فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با رویکرد نظری مدل دنیسون [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 229-242]

 • سلطانی، محمد تأثیر ثبات مربیان بر عملکرد تیم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 175-188]

 • سلطان حسینی، محمد راهکارهای بررسی اثرات زیست‌محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهری آن [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 15-30]

 • سلیمی، مهدی تحلیل میزان توسعه‌یافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور بر اساس عوامل جذب با استفاده از روش TAXONOMY [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 123-146]

 • سلیمانی دامنه، جهانگیر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ایران با استفاده از مدل AHP [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 179-192]

 • سلیمانی دامنه، جهانگیر ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP و DEA [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 105-126]

ش

 • شریفیان، اسماعیل مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه‌های فوتبال ایران، انگلستان و یونان [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 131-146]

 • شعبانی، عباس مطالعه سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 15-30]

 • شهلایی باقری، جواد بررسی ارتباط بین کارکردهای اهتمام بر عوامل مدیریتی و حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 71-92]

ص

 • صادقی بروجردی، سعید ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 115-130]

 • صالحی، سید سعادت‌الله تحلیل میزان توسعه‌یافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور بر اساس عوامل جذب با استفاده از روش TAXONOMY [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 123-146]

 • صفاری، مرجان طراحی مدل ورزش همگانی ایران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 87-108]

 • صنعتی، ایرج تحلیل ارتباط پایگاههای قدرت مربیان و رضایت‌مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و جمعی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 127-154]

ض

 • ضیائی، علی ارتباط تعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده در اداره کل ورزش و جوانان غرب ایران [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 123-144]

ط

 • طبائیان، سید احمد ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 75-88]

ظ

 • ظریفی، فریبرز ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 115-130]

ع

 • عیدی، حسین پیش‌بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک بر مبنای عملکرد آن‌ها در بازی‌های آسیایی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 207-222]

 • عیدی، حسین معرفی ابزار اندازه‌گیری اثربخشی فدراسیون‌های ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش‌های رقابتی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 63-84]

 • عراقی، محسن رابطۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 159-172]

 • عسگری، بهمن پیش‌بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک بر مبنای عملکرد آن‌ها در بازی‌های آسیایی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 207-222]

 • عسگری، بهمن ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 163-178]

 • عسگری، بهمن تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 155-172]

 • عظیم زاده، سید مرتضی تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 189-208]

 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم راهکارهای بررسی اثرات زیست‌محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهری آن [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 15-30]

 • علیزاده، سید محمود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 75-88]

 • علی محمدی، حسین ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگ‌های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 173-188]

 • علی محمدی، رفعت ‌ بررسی عوامل موثر بر بروز بی‌انضباطی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 59-70]

غ

 • غفوری، فرزاد الگوی توسعه‌ی گردشگری بر مبنای توسعه‌ی بازی‌های بومی و محلی در کشور [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 153-174]

 • غفوری، فرزاد مطالعه سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 15-30]

 • غلامی ترکسلویه، سجاد تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 109-122]

ف

 • فراهانی، ابوالفضل راهکارهای بررسی اثرات زیست‌محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهری آن [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 15-30]

 • فراهانی، ابوالفضل تحلیل ارتباط پایگاههای قدرت مربیان و رضایت‌مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و جمعی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 127-154]

 • فرزان، فرزام بررسی و تحلیل علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی با تاکید بر متغیرهای ویژگی های شخصی و عوامل سوق دهنده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 127-146]

 • فرقانی اوزرودی، محمدباقر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 75-88]

 • فرقانی اوزرودی، محمدباقر مهارت و میزان استفاده‌ی معلم‌های تربیت‌بدنی از فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 193-204]

 • فرقانی اوزرودی، محمدباقر جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 209-228]

 • فرقانی اوزرودی، محمدباقر تعیین عوامل اساسی وفاداری ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون های ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 31-46]

 • فیضی، سمیرا بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 15-36]

 • فلاحی، احمد تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر میزان رضایتمندی از خدمات باشگاه های بدن سازی شهر تهران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 109-126]

 • فهیم دوین، حسن بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی کشتی باچوخه به جاذبه های طبیعی ورزشی و گردشگری شهرستان اسفراین [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 67-78]

ق

 • قلی‌زاده، حسین عوامل روان‌شناختی مؤثر بر عملکرد ورزشی جودوکاران استان آذربایجان شرقی: مطالعه‌ بر اساس مدل معادلات ساختاری [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 131-152]

ک

 • کارگر، غلامعلی بررسی میزان بهره گیری اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 103-114]

 • کاشف، میر محمد رابطۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 159-172]

 • کاشف، میر محمد ارزیابی حوزه‌های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 223-237]

 • کردنائیج، اسدا... تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 189-208]

 • کشاورز، لقمان تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 181-198]

 • کشاورز، لقمان تعیین عوامل پیش بینی کننده خودکارآمدی شغلی مدیران هیئت های ورزشی استان تهران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 199-218]

 • کشتی‌دار، محمد شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 65-78]

 • کلانی، امین اعتباریابی و رواسازی ابزار ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 147-164]

 • کوثری پور، محسن بررسی کارکردهای سیستم مدیریت CM در تثبیت شاخصه‌های سلامت سازمانی در سازمان‌های ورزشی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 101-122]

 • کوثری پور، محسن بررسی ارتباط بین کارکردهای اهتمام بر عوامل مدیریتی و حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 71-92]

 • کوزه چیان، هاشم طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک‌شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه‌های تفریحی ورزشی آبی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 37-58]

 • کوزه چیان، هاشم بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 89-110]

 • کوزه چیان، هاشم رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 53-66]

 • کوزه چیان، هاشم تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 189-208]

 • کوزه چیان، هاشم طراحی مدل ورزش همگانی ایران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 87-108]

 • کوزه‌چیان، هاشم ارتباط انگاشت منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان و نقش تعدیل‌کننده سن و سابقه ورزشی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 201-216]

م

 • مازیاری، محمد رابطۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 159-172]

 • محرم زاده، مهرداد بررسی ظرفیت‌های بازاریابی ورزشی به منظور توسعه و ترویج رشته‌های ورزشی در ایران با تاکید بر هنرهای رزمی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 53-64]

 • محمدزاده، حسن ارزیابی حوزه‌های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 223-237]

 • محمدکاظمی، رضا عوامل اثرگذار بر نگرش کارآفرینانۀ ورزشکاران دانش‌آموز (مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران) [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 145-158]

 • محمودی، احمد رابطه ی محدویت های گردشگران با رضایت‌مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 147-162]

 • مختاری دینانی، مریم رفتارهای مربیگری ترجیحی بازیکنان والیبال ایران [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 39-52]

 • مختاری دینانی، مریم رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 53-66]

 • مرادی، حدیث ارتباط انگاشت منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان و نقش تعدیل‌کننده سن و سابقه ورزشی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 201-216]

 • مرادی، هادی شناسایی و اولویت بندی موانع پیش روی بانوان در انجام فعالیت‌های ورزشی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 111-130]

 • میرزائی، فهیمه عوامل اثرگذار بر نگرش کارآفرینانۀ ورزشکاران دانش‌آموز (مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران) [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 145-158]

 • میرکاظمی، سیده ‌عذرا شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 65-78]

 • میزانی، مهران تعامل با هوادارن از طریق اینترنت به‌عنوان ابزاری برای بازاریابی: بررسی و مقایسه‌ی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران، آسیا و اروپا [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 79-102]

 • مشیری، کیوان ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 163-178]

 • معماری، ژاله تبیین مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 31-58]

 • معماری، ژاله تحلیل ارتباط پایگاههای قدرت مربیان و رضایت‌مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و جمعی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 127-154]

 • معین فرد، محمدرضا رابطه ی محدویت های گردشگران با رضایت‌مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 147-162]

 • ملاجعفری، ابوالفضل تعیین عوامل پیش بینی کننده خودکارآمدی شغلی مدیران هیئت های ورزشی استان تهران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 199-218]

 • ملک اخلاق، اسماعیل معرفی ابزار اندازه‌گیری اثربخشی فدراسیون‌های ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش‌های رقابتی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 63-84]

 • منتظری، امیر بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 15-36]

 • مهدی‌پور، عبدالرحمن تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 109-122]

 • مهدی زاده، رحیمه راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه‌های ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 15-38]

 • موتمنی، علیرضا شناسایی و اولویت بندی موانع پیش روی بانوان در انجام فعالیت‌های ورزشی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 111-130]

ن

 • نادریان جهرمی، مسعود بررسی عوامل موثر بر بروز بی‌انضباطی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 59-70]

 • نژاد سجادی، سید احمد شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ایران با استفاده از مدل AHP [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 179-192]

 • نشاطی، ابوالفضل عوامل روان‌شناختی مؤثر بر عملکرد ورزشی جودوکاران استان آذربایجان شرقی: مطالعه‌ بر اساس مدل معادلات ساختاری [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 131-152]

 • نظری، وحید طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 63-86]

 • نظریان مادوانی، عباس رفتارهای مربیگری ترجیحی بازیکنان والیبال ایران [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 39-52]

 • نقوی، محبوبه بررسی میزان بهره گیری اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 103-114]

و

 • وفایی مقدم، علی بررسی و تحلیل علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی با تاکید بر متغیرهای ویژگی های شخصی و عوامل سوق دهنده [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 127-146]

ه

 • هادوی، سیده فریده تأثیر ثبات مربیان بر عملکرد تیم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 175-188]

 • هادوی، سیده فریده ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگ‌های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 173-188]

 • هاشمی، زهرا چالش‌های مدیران ورزشی در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 39-62]

 • همتی، امین شناسایی و اولویت بندی موانع پیش روی بانوان در انجام فعالیت‌های ورزشی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 111-130]

 • همتی مرادآبادی، جمشید رابطه بین عوامل کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی در اساتید تربیت بدنی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 165-180]

 • همتی نژاد، مهرعلی تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 181-198]

 • هنری، حبیب بررسی کارکردهای سیستم مدیریت CM در تثبیت شاخصه‌های سلامت سازمانی در سازمان‌های ورزشی [دوره 6، شماره 25، 1393، صفحه 101-122]

 • هنری، حبیب طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک‌شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه‌های تفریحی ورزشی آبی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 37-58]

 • هنری، حبیب بررسی میزان بهره گیری اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 103-114]

 • هنری، حبیب مطالعه سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور [دوره 6، شماره 27، 1393، صفحه 15-30]

ی

 • یداله زاده، رباب ارزیابی حوزه‌های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 223-237]

 • یوسفی، بهرام ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 115-130]

 • یوسفی، بهرام معرفی ابزار اندازه‌گیری اثربخشی فدراسیون‌های ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش‌های رقابتی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 63-84]

 • یونسیان، علی ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 26، 1393، صفحه 147-164]