اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2396
تعداد پذیرش 525
تعداد پذیرش بدون داوری 126
تعداد عدم پذیرش 1642
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1117

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 466
تعداد مشاهده مقاله 269519
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 121193
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 409 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 303 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 22 %