آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2231
تعداد پذیرش 423
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1577
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1040

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 212
تعداد مشاهده مقاله 138402
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25579
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 394 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1780 روز
درصد پذیرش 19 %