اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2517
تعداد پذیرش 558
تعداد پذیرش بدون داوری 126
تعداد عدم پذیرش 1713
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1160

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 462
تعداد مشاهده مقاله 307150
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 139174
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 55 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 408 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 303 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 78 روز
درصد پذیرش 22 %