چشم انداز:

نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، نشریه ای  است علمی-پژوهشی که با اهداف مشخص مبادرت به انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی و مروری- تحلیلی در حوزه مدیریت ورزشی می نماید و درصدد است تا سال 1400 به برترین نشریه در بین نشریات علمی و پژوهشی داخلی در حیطه تربیت بدنی تبدیل شده و همچنین تلاش نماید با انتشار دو زبانه (انگلیسی و فارسی)نشریه به یک نشریه بین المللی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود.

اهداف:

  • انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش
  •  انتقال دستاوردهای نظری و کابردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه علوم ورزشی
  • ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی
  • کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش در کشور
  • تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور
  • کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم ورزشی
  • تلاش برای ورود به و عضویت درپایگاههای اطلاعاتی بین‌المللی
  • ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی
  • ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در حیطه تخصصی نشریه در بین دانشجویان، معلمان و اساتید