نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شوک تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران و پنج لیگ منتخب اروپا بود. روش تحقیق علی-مقایسه­ ای بود. جامعه آماری تمامی 340 تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ‌های منتخب در فصول (9- 2008، 10- 2009، 11- 2010) بودند و نمونه آماری 133 تیمی بودند که در طول فصل مسابقات لیگ مربی خود را تغییر داده بودند. از روش آماری تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ‌های منتخب، تغییر مربی بر عملکرد تیم­ها اثر شوک داشت. به طور کلی، چنین می ­توان نتیجه گرفت که در طول فصل تغییر مربی باعث بهبود عملکرد تیم در کوتاه ­مدت می­شود. به مدیران باشگاه ­ها پیشنهاد می ­شود که با داشتن برنامه راهبردی اقدام به تغییرات لازم برای بهبود نتیجه گیری تیم کنند تا علاوه بر کسب نتایج مورد انتظار در کوتاه­ مدت، بتوانند در بلند مدت نیز موفق باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The shock effect of managerial change on team performance in the Iranian Football Pro League and selected European Leagues

نویسندگان [English]

  • Mohsen Behnam 1
  • Hamid Reza Ahmadi 1
  • Hussein Bakhshandeh 2

1 University of Tehran

2 Institute of Physical Education and Sports Science

چکیده [English]

The purpose of present study was the examination of the shock effect of managerial change on team performance in Iran pro league and five selected European leagues. The research method of study was causal-comparative. The population of study were all 340 teams present in Iran pro league and Selected Leagues in seasons (2008-09, 2009-10, 2010-11) and the sample of study were 133 teams that had changed their coach during competition season. For analysis of data, statistical method of independent sample t-test was used. The results of independent sample t-test showed that managerial change on teams performance in Iran pro league and selected leagues had the shock effect. Overall, it can be concluded that managerial change improves the team performance in the short term during the season. To the clubs managers suggests that with have a strategic plan do necessary change to improve the resulting of the team, so that the team not only obtain short term expected results but also be successful in long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial change
  • team performance
  • shock effect
  • Football Pro League
1. آصفی، ا.ح. حمیدی، م. جلالی فراهانی، م. دهقان قهفرخی، ا. 1388. بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و ادارۀ کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش. نشریۀ مدیریت ورزشی. 3: 26-5.
2. حمیدی، م. معماری، ژ. 1389. معیارهای ارزیابی عملکرد و انتخاب مربیان تیم های ملی کشور. طرح پژوهشی، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
3. دهقان قهفرخی، ا. 1389. ارزیابی عملکرد مربیان تیم های ملی والیبال با استفاده از روش بازخورد 360 درجه، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
4. رابینز ا. پی. دی سنزو، د. ای. 1388. مبانی مدیریت، مترجمان اعرابی س. م، حمیدرفیعی م. ع و اسراری ارشاد ب، چاپ پنجم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
5. سرمد، غ. 1376. مدیریت تغییر یا تغییر مدیریت. تحول اداری، شماره 16، صص 30-23.
6. سقایی، ع. غلامزاده نباتی، ا. 1390. استفاده از خوشه بندی مبتنی بر زمان جهت پایش آماری عملکرد تیم های منتخب فوتبال آسیا. هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.
7. علیدوست قهفرخی، ا. جلالی فراهانی، م. 1389. بررسی و تحلیل پدیده تعویض مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران. فصلنامه المپیک. 3(51): 57- 47.
8. غلامی، م. 1385. رهبری تغییر. ماهنامه تدبیر. 169: 38-36.
9. فراهانی، ا. اسدی، ج. آقاجانی، ع. 1389. رابطۀ بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در معلمان تربیت بدنی. نشریۀ مدیریت ورزشی. 7: 71-61.
10. نظرپوری، ا.ه. 1386. فلسفه­های سه­گانه تغییر سازمانی. ماهنامه تدبیر. 189: 53-49.
11. نقشبندی، س ص. یوسفی، ب. صادقی بروجردی، س. 1391. مقایسۀ تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ فوتبال حرفه‌ای اروپا در فصل 2009-2010 میلادی. نشریۀ مطالعات مدیریت ورزشی. 13: 78-65.
12. Allen M. P., Panian S. K., & Lotz, R. E. 1979. Managerial succession and organizational performance: A recalcitrant problem revisited. ADMIN SCI QUART: 167-180.
13. Audas R., Dobson, S., & Goddard, J. 1997. Team performance and managerial change in the English Football League. Econ Aff, 17(3): 30-36.
14. Balduck A., & Buelens M. 2007. Does sacking the coach help or hinder the team in the short term? Evidence from Belgian soccer. Work Pap of Facu of Econ and Busi Admin, Ghent University, Belgium.
15. Barros C. P., Frick B., & Passos J. 2009. Coaching for survival: The hazards of head coach careers in the German ‘Bundesliga’. APPL ECON, 41(25), 3303-3311.
16. Beatty R. P., & Zajac E. J. 1987. CEO change and firm performance in large corporations: Succession effects and manager effects. STRATEG MANAGE J, 8(4), 305-317.
17. Bruinshoofd A., & Ter Weel B. 2003. Manager to go? Performance dips reconsidered with evidence from Dutch football. EUR J OPER RES, 148 (2), 233-246.
18. Frick B., Barros C. P., & Prinz J. 2009. Analysing head coach dismissals in the German “Bundesliga” with a mixed logit approach." EUR J OPER RES, 22(1), 151.
19. Gamson W. A., & Scotch N. A. 1964. Scapegoating in baseball. City: JSTOR, PP. 69-72.
20. Hautsch N., Frick B., Lehmann E., & Warning S., 2001. “Could I stay or must i go? Team-coach-separations in professional soccer in Germany”. Mimeo, Facu of Manage and Econ, Witten/Herdecke University.
21. http://cups.ir/main/iran-pro-league. Retrieved September 10, 2011 from the Cups: Results.
22.http://en.wikipedia.org/wiki/2009%E2%80%9310_in_English_football. Retrieved September 20, 2011 from the wiki: Managerial changes.
23. http://soccernet.espn.go.com/scores?cc=4716. Retrieved October 10, 2011 from the ESPN: Results.
24. Lago-Peñas C. 2011. Coach Mid-Season Replacement and Team Performance in Professional Soccer. J HUM KINET, 28(-1): 115-122.
25. Koning R. H. 2003. An econometric evaluation of the effect of firing a coach on team performance. APPL ECON, 35(5): 555-564.
26. Peiser, B. J., & Franklin, M. O. 2000. "The Effects of Managerial Changes in English Professional Soccer, 1975-1995." Foot Stud, 3(1): 63-72.
27. Ter Weel B. 2006. Does manager turnover improve firm performance? New evidence using information from dutch soccer, 1986-2004, IZA Discussion Papers 2483. Institute for the Study of Labor (IZA).