فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران متخصص در موضوع مقاله ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

 معیارهای داوری مقالات

- مستند بودن مقاله و بهره وری از یافته های مدرن
- روش علمی تحقیق (مقدمه هدف طرح مساله نتیجه گیری)
- میزان نوآوری و ابتکاری بودن 
- ضرورت و اولویت موضوع
- رعایت اصول نگارش
- انسجام و شیوایی مقاله 
- کمیت حجم مقاله
- کیفیت منابع و مآخذ

- همخوانی عنوان و محتوای مقاله

 

 داوران همکار نشریه در سال 1398

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک در پایگاه های بین المللی

محسن اسمعیلی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

محمد صادق افروزه

استادیار

دانشگاه جهرم

 

مصطفی افشاری

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

حسین اکبری یزدی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

 

علیرضا الهی

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

 

رضا اندام

دانشیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

احمدعلی آصفی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

نجف آقایی

دانشیار

دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

حسن بحرالعلوم

دانشیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

مهدی بشیری

استادیار

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

 

حسین پورسلطانی

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

محمد پورکیانی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 

فرشاد تجاری

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

 

خاطره جماعت

استادیار

دانشگاه ازاد ساوه

 

محمد جوادی پور

دانشیار

دانشگاه تهران

 

معصومه حسینی

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

محسن حلاجی

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

 

صدیقه حیدری نژاد

استاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

محمد خبیری

دانشیار

 دانشگاه تهران

 

شعله خداداد کاشی

استادیار

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

اسفندیار خسروی زاده

دانشیار

دانشگاه اراک

 

امین دهقان قهفرخی

استادیار

دانشگاه تهران

 

مرتضی دوستی

دانشیار

دانشگاه مازندران

 

نازنین راسخ

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

حسین رجبی نوش آبادی

استادیار

دانشگاه تهران

 

اصغر رحیمی حسینیه

سایر

کمیته ملی المبیک

 

مهدی رسولی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

سید محمدحسین رضوی

دانشیار

دانشگاه مازندران

 

رحیم رمضانی نژاد

استاد

دانشگاه گیلان

 

علی زارعی

دانشیار

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

حسین زارعیان

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

شیرین زردشتیان

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

وحید ساعت چیان

استادیار

دانشگاه بین المللی امام رضا ع

 

سید نصرالله سجادی

استاد

دانشگاه تهران

 

میرحسن سید عامری

استاد

دانشگاه ارومیه

 

سعید صادقی بروجردی

استاد

دانشگاه کردستان

 

مرجان صفاری

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

google scholar, Scopus, Mendeley

همایون عباسی

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

محمدحسن عبداللهی

استادیار

دانشگاه شیراز

 

حسین عبدالملکی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

google scholar, researchgate, mendeley

بیتا عرب نرمی

استادیار

دانشگاه دامغان

 

فریبا عسگریان

استادیار

دانشگاه تبریز

 

سید مرتضی عظیم زاده

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

ابراهیم علیدوست قهفرخی

دانشیار

 دانشگاه تهران

 

حسین عیدی

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

فرزاد غفوری

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 

مهدی غفوری یزدی

سایر

دانشگاه تهران

 

سجاد غلامی ترکسلویه

استادیار

موسسه غیر انتفاعی آپادانا، شیراز

 

جواد غلامیان

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

رسول فرجی

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

فرزام فرزان

دانشیار

دانشگاه مازندران

 

حمید قاسمی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

 

رضا قراخانلو

استاد

استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

محمدحسین قربانی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

لیلا قربانی قهفرخی

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

سید محمد کاشف

استاد

دانشگاه ارومیه

 

محمد کشتی دار

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

معصومه کلاته سیفری

دانشیار

دانشگاه مازندران

 

فاطمه محدث

استادیار

دانشگاه فنی و حرفه ای

 

مهرداد محرم زاده

استاد

دانشگاه محقق اردبیلی

 

رضا محمدکاظمی

دانشیار

دانشگاه تهران

 

سردار محمدی

دانشیار

دانشگاه کردستان

 

احمد محمودی

سایر

دانشگاه علامه طباطبائی

 

وحید مکی زاده

استادیار

دانشگاه هرمزگان

 

قاسم مهرابی

سایر

آنالیزور

 

سیده عذرا میرکاظمی

دانشیار

دانشگاه بیرجند

 

رسول نظری

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)

 

پریوش نوربخش

استاد

دانشگاه آزاداسلامی

 

مهرعلی همتی نژاد

استاد

دانشگاه  گیلان

 

حبیب هنری

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی