آمار مقالات از سال 1395

تعداد مقالات ارسال شده 2,562
تعداد مقالات رد شده 1,729
درصد عدم پذیرش 67
تعداد مقالات پذیرفته شده 555
درصد پذیرش 22
زمان پذیرش (روز) 162

 

  تحت مجوز کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی

اطلاعات کلی نشریه

نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، یک دوفصلنامه تخصصی در حیطه  مدیریت ورزشی، با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی حمایت مادی و معنوی می ­شود با این حال تمامی مقالات دارای دسترسی آزاد هستند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) و جهت تایید اصالت همه مقالات ارسالی از  سامانه مشابهت یاب همیاب  استفاده می کند. این نشریه، به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.


مقالات با موضوع بیماری کوید 19 (کرونا)، فرایند بررسی و داوری شان در حداقل زمان ممکن انجام خواهد گرفت و در صورت پذیرش، فرایند چاپ با قید فوریت صورت خواهد گرفت
.


پژوهشگران گرامی خواهشمند است فرم
 های مشخصات نویسندگان، تعهدنامه و تعارض منافع را از این قسمت دریافت بفرمایید.

همچنین بخش اعلانات را برای تایید اصالت مقاله، به روزرسانی مشخصات نویسندگان مطالعه بفرمایید.

 

 عملکرد سال 1399 نشریه در  بررسی مقالات 

  • متوسط مقالات دریافتی در سال: 410 مقاله
  • متوسط زمان بررسی مقاله: 80 روز
  • متوسط زمان بررسی اولیه مقالات: 9 روز
  • متوسط زمان در انتظار چاپ مقاله پذیرفته شده: 12 ماه
  • نسبت مقالات پذیرفته شده به دریافتی: 23 درصد

 

4dcd88e3cec55cf

شماره جاری: دوره 13، شماره 65، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-400 

5. نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه

10.22089/smrj.2019.6649.2373

مریم نیازی تبار؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ ژاله معماری؛ عباس رضایی پندری


10. تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران

10.22089/smrj.2020.8914.3033

مهدی رسولی؛ حسین زارعیان؛ محسن اسمعیلی؛ علی رغبتی


ابر واژگان