اطلاعات کلی نشریه

نشریه مطالعات مدیریت ورزشی از سال ۱۳۸۸ با نام "پژوهش در علوم ورزشی" به نشریه "مطالعات مدیریت ورزشی" تغییر نام داده و بر اساس نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم امتیاز "علمی- پژوهشی" دریافت نموده است. این نشریه با گواهی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی در مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه‌سازی گردیده است. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی در مرکز استنادی علوم جهان اسلام موفق به اخذ ضریب تأثیر (0.514=IF) شده است. همچنین این نشریه علمی در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401 الف را کسب نموده است.

♦ نشریه مطالعات مدیریت ورزشی به زبان فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی و منابع نوشته شده به زبان انگلیسی منتشر می‌شود و از نشریات Open Access است که از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی حمایت مادی و معنوی می‌شود.این نشریه یک دوماهنامه تخصصی در حیطه "مدیریت ورزشی"، با داوری بسته و (دوسو ناشناس) و با دسترسی آزاد است و اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که ضمن نوآوری از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه­ تخصصی مزبور برخوردار باشند. همچنین در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) و جهت تأیید اصالت همه مقالات ارسالی از سامانه مشابهت یاب همیاب استفاده مینماید. 


⇐ ارسال فایل تکمیل شده مشخصات نویسندگان، تعهدنامه و تعارض منافع در هنگام ارسال مقاله الزامی است.

 

 "به اطلاع کلیه داوران و نویسندگان محترم میرساند در صورت اشکال در دسترسی به سامانه و مراحل ارسال مقاله خواهشمند است مرورگر خود را تغییر داده و برای ورود به سامانه دوباره امتحان نمایید."

** به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می رساند با توجه به سیاست جدید نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، "مقالات با مشارکت اساتید بین المللی" در صورت تایید استاد راهنما و مدیر گروه دانشکده در اولویت بررسی می باشد و فرایند داوری و تعیین تکلیف این مقالات حداکثر تا 20 روز کاری خواهد بود.**

 

4dcd88e3cec55cf

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

ارائه الگوی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب در تربیت بدنی و ورزش ج.ا. ایران با رویکرد عدالت و مبارزه با فساد

سید رضا موسوی بیوکی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22089/smrj.2024.16364.3994

شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر توسعه پایدار ورزش ایران با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی فازی (FAHP)

علی توفیق خطاب؛ علی فهیمی‌نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ هومن بهمن پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

https://doi.org/10.22089/smrj.2024.14155.3816

ابر واژگان

نشریات مرتبط