نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تبیین مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور است که در دو بخش کیفی و کمی انجام شده‌است. در بخش کیفی، با مطالعه‌ی ادبیات تحقیق و جلسات بحث و بررسی با نخبگان، متغیرهای اثرگذار در انتخاب مربیان ملی شناسایی شد. در بخش کمی، پرسش‌نامه‌ای  با 25 سؤال پاسخ‌بسته تهیه و ضریب پایایی آن 968/0 تعیین شد (01/0 P<) و در اختیار 450 مربی نخبه، مدیر، ورزشکار ملی، اساتید دانشگاه و کارشناسان ورزش کشور قرار گرفت و 407 پرسش‌نامه، تحلیل‌ و مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی به‌دست­آمد. مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی متشکل از چهار عامل بود. شاخص‌های برازش اعتبار مدل را تأیید و بر اساس آن، ساختار تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد. چهار معیار انتخاب مربیان ملی عبارت‌اند از مهارت‌های رهبری، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های ویژه و مهارت‌های فنی: سوابق فنی و توان عملیاتی. در انتخاب مربیان ملی ابتدا به مهارت‌های فنی و سپس به توان اجرایی و عملیاتی آنان توجه می‌شود. مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های ویژه در درجات اهمیت بعدی هستند. همه‌ی مدیران بر ویژگی‌های توان فنی و عملیاتی، عضویت در سیستم‌های مربیگری معتبر، مهارت‌های رهبری و ارتباطی مربیان تأکید کردند. تجربه‌ی بالای مربیگری در تورنمنت‌ها مهم‌ترین متغیر در تبیین مهارت‌های فنی مربی و آشنایی با فن مذاکره و توانایی در اعمال مدیریت تعارض مهم‌ترین متغیر در تبیین مهارت‌های رهبری مربی است. شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب مربیان ملی به‌همراه بار عاملی و ارزش هر متغیر در مدیریت انتخاب مربیان ملی راه‌گشا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Explanatory Model of Iranian Elite Sport Coach Selection Criteria

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Hamidi 1
  • Zhaleh Memari 2

چکیده [English]

The present study was conducted with propose of determining the Explanatory Iranian Elite Sport Coach selection Criteria. For this purpose, this study was conducted in two qualitative and quantitative parts. A questionnaire consists of 25 components & 0.968 for reliability was prepared (P< 0.01)..  For collecting the data, were asked 450 people as elite athletes, elite coaches, and managers with high experience in athletics sport, experts and professors. Due to this, 407 questionnaires were completed. After analyzing the data, Iranian elite sport coach selection criteria has been made. Results showed that due to this analysis, there are 4 factors that have the most important at the Iranian elite sport coach selection criteria. The variables & loading of each to introduce each factor have been identified. Goodness’s of Fitness of the model have been accepted & then the model has accepted. The most important factors & variables have been identified to present for managers. The 4 factors were leadership skills including communication skills and specific skills and technical skills, including technical and operational capacity. Correlation between the items in the leadership skills is 0.576 and in the technical skills equivalent to 0.601.Conditions governing the coach selection is the way that first the technical skills and then operational skills of the coaches be considered. However, communication skills, and specific skills are in later grades of importance. The results of this study can be found that all managers have stressed on technical and operational capabilities characteristics, membership in the prestigious coaching systems, and leadership and communication skills of the coaches. Having high coaching experience in the Leagues and Tournaments is the most important variable in determining the technical skills of coach and Ability to manage conflict is the most important variable in determining technical & leadership skills of the coach. Identifying factors for coach selection with factor load & value of each variable in managing of national Sport coach selection pave the way for decision makers in selecting coaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Coaches
  • Selection
  • Exploratory Model