نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

3 دانشگاه خوارزمی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثر ثبات مربیان بر عملکرد تیم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران است. داده‌های مربوط به جامعۀ آماری تحقیق شامل 18 تیم فوتبال حاضر در فصل 89- 1388 لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران به­صورت میدانی و کتابخانه‌ای از مدارک معتبر در بایگانی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال جمع­آوری و با استفاده ‌از آزمون  یو‌مان ‌ویتنی، تفاوت عملکرد تیم‌های دارای ثبات مربی و فاقد ثبات مربی تحلیل شد. در این تحقیق،عملکرد در قالب هشت شاخصامتیاز، رتبه، برد، باخت، مساوی، گل زده، گل خورده و تفاضل گل و ثبات مربی در قالب تغییر یا عدم تغییر مربی در فصل مورد مطالعه بررسی شده است. از هجده تیم حاضر در فصل مورد مطالعه 33/33 درصد ثبات مربی دارند، درحالی‌که 67/66 درصد دست­کم یک بار مربیان خود را در طول فصل تغییر داده‌اند. متوسط عمر مربیگری در فصل مورد مطالعه 1/16 هفته است. ثبات مربیان بر عملکرد تیم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران در شاخص‌های: امتیاز (29/2-=Z,022/0=P)، رتبه (34/2-=z,019/0=P)، بُرد (13/2, z=-033/0=P)، مساوی(2/54-=Z,011/0=P)، تفاضل گل(96/1-=Z,049/0=P) مؤثر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بی­ثباتی یا تغییر مربیان در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران بسیار شایع است. اگر چه تغییر مربیان به­منظور کسب نتایج ورزشی بهتر انجام می‌شود، نتایج تحقیق بیانگر اثربخش نبودن این اقدام است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Coach Stability on Performance of Iranian Pro league Football Teams

نویسندگان [English]

  • Seyede Farideh Hadavi 1
  • Fereydon Tondnevis 2
  • Mohammad Soltani 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of coach stability on performance of Iranian pro league football teams. related data to statistical population of study, including 18 football teams operated in 2009-2010 season of Iranian pro league, collected from valuable archival database in league organization of football federation(as source of information) and the performance differences between teams with and without coach stability analyzed by using U mann- whitney test. In this study, performance as sporting results achieved by teams in the end of season, identified in form of 8 indexes (indicators): points, rank, win, loss, draw, goal scored, goal conceded and goal difference. And coach stability, the second variable defined as no replacement of coach in given season by teams.  33/33 percent of 18 teams had coach stability and 66/67 percent of teams replaced their coaches during given season at least once. Average period of coaching in given season was 16/1 weeks. Coach stability was affected the performance of football teams in indicators: Points (z=-2/29, p=0/022), Rank (z=-2/34,p=0/019), Win(z=-2/13, p=0/033), Draw(z=-54/2,p=0/011) and Goal differences(z=-1/96, p=0/049). The results indicated that coach change in Iranian pro-league football teams is very common. However the act of coach replacement conduct because of achieving well sporting results, but the results show this act is not effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian football pro league
  • Team
  • Performance
  • Coach Stability