آ

 • آصفی نژاد، علی سنجش اهداف مدیریت حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 1-34]

 • آقایی، نادیا بررسی تاثیر سخت کوشی و خودکارآمدی بر ادراک از موفقیت ورزشی کاراته کاران زن استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 279-300]

 • آقایی، نجف چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازیهای المپیک [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 15-35]

 • آل ابراهیم، نادر بررسی کمیت و کیفیت تولید مقالات علمی دانشکده‌های علوم ورزشی ایران در بازۀ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ برمبنای پایگاه اسکوپوس [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 96-129]

ا

 • احدی، مهران شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ بین‌المللی تنیس روی میز در ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 355-388]

 • احسانی، محمد ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با استفاده از رویکرد آمیختۀ اکتشافی [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 184-213]

 • احسانی، محمد طراحی و آزمون مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 179-202]

 • احمدیان، نسیم طراحی مدل پیشایندها و پیامدهای رقیب‌ستیزی افراطی در مدیران ورزشی کشور [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 79-124]

 • ایرج، فریده مقایسۀ کیفیت زندگی و مهارت‌های آمادگی جسمانی کاربران بازی‌های ورزشی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر پایۀ دوازدهم) [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 89-116]

 • ایزدی، بهزاد تأثیر بازاریابی خیرخواهانه و تبلیغ بر تصمیم به خرید محصولات ورزشی: رویکرد نیمه‌تجربی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 63-88]

 • ایزدفر، وحید شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدل کسب و کار در آکادمی ملی ژیمناستیک [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 95-132]

 • اسداللهی، احسان نیمکت داغ: آسیب‌شناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 130-170]

 • اسدی نیا، احمد عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از نظریه ی داده بنیاد [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 131-156]

 • اسمعیلی، محسن ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با استفاده از رویکرد آمیختۀ اکتشافی [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 184-213]

 • اسمعیلی، محسن تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 109-130]

 • اشرف گنجویی، فریده مقایسۀ کیفیت زندگی و مهارت‌های آمادگی جسمانی کاربران بازی‌های ورزشی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر پایۀ دوازدهم) [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 89-116]

 • اصغری، زهرا تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و سرمایة اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 335-354]

 • اصفهانی، مهدی نیمکت داغ: آسیب‌شناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 130-170]

 • افشاری، مصطفی تحلیل کیفی ارزش ادراک شده تماشاگران: مطالعه موردی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 203-225]

 • اکبری یزدی، حسین چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازیهای المپیک [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 15-35]

 • اکملی، وحید فراتحلیل مطالعات عوامل و موانع مؤثر بر حمایت از ورزش در ایران [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 214-246]

 • الهی، علیرضا تحلیل کیفی ارزش ادراک شده تماشاگران: مطالعه موردی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 203-225]

 • الهی، علیرضا طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 1-45]

 • امامی، فرشاد شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 197-229]

 • امیری، مجتبی طراحی و آزمون مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 179-202]

 • امیرحسینی، سید احسان واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ به‌کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی (یک مطالعۀ آمیختۀ اکتشافی با روش فراترکیب) [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 301-334]

 • امیرنژاد، سعید شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 197-229]

 • اندام، رضا نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 227-249]

 • اندام، رضا تبیین نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت‌گرا در ارتباط بین شوخ‌طبعی مدیران و خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 362-393]

ب

 • بابایی، مهدی طراحی مدل سیاست گذاری ورزش‌های المپیکی [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 64-95]

 • بابایی سلطانقلی، حامد بررسی تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر افزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 63-78]

 • باقری راغب، قدرت الله طراحی مدل پیش‌آیندها و پس‌آیندهای چابکی استراتژیک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 202-224]

 • بحرالعلوم، حسن نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 227-249]

 • براخاص، حسین مدیریت کسب‌وکار در دورۀ بحران: عوامل، چالش‌ها و راهبردها (مطالعۀ صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 297-326]

 • برومند، محمد رضا مدیریت کسب‌وکار در دورۀ بحران: عوامل، چالش‌ها و راهبردها (مطالعۀ صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 297-326]

 • بزرگپور، بینش مدیریت کسب‌وکار در دورۀ بحران: عوامل، چالش‌ها و راهبردها (مطالعۀ صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 297-326]

 • بشیری، مهدی نقش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی بر حضور مجدد گردشگران با تأکید بر نقش میانجی تصویر مکان (مطالعه موردی پیست اسکی بین المللی پولادکف) [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 35-62]

 • بیگلری، نسرین تبیین نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت‌گرا در ارتباط بین شوخ‌طبعی مدیران و خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 362-393]

 • بنار، نوشین عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از نظریه ی داده بنیاد [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 131-156]

 • بهرامی، شهاب ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون‌های ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 117-139]

 • بویری شمی، رویا تأثیر رسانه‌های اجتماعی و تصویر قیمتی ارائه‌شده در آن‌ها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 247-267]

پ

 • پاپی، محمود تعیین استراتژی‌های نوآوری در باشگاه‌های ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 207-234]

 • پایداره، محمد تحلیل عوامل جاذبه‌های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعۀ گردشگری ورزشی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 394-416]

 • پیرجمادی، سحر طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 141-170]

 • پیمانی زاد، حسین تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 115-140]

ت

 • ترک فر، احمد مدل بهبود وضعیت تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 225-258]

 • تسلیمی، زهرا بررسی تأمین‌مالی استارت‌آپ‌های ورزشی [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 1-32]

 • تقی پور، فریده طراحی مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور: نظریۀ داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 302-328]

ج

 • جابری، اکبر شناسایی فرصت‌های ناشی از پاندمی کوئید-19 در حورة ورزش: یک تحلیل تماتیک [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 171-196]

 • جباری نوقابی، هادی طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 263-296]

 • جعفری، سیدغلامرضا تدوین الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت گل‌زن‌ترین بازیکن فوتبال ملی جهان (علی دایی) با رویکرد زمینه‌ای [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 268-292]

 • جعفری، سعید شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 33-64]

 • جعفری سیاوشانی، فاطمه اعتبار سنجی پرسش‌نامه غرور در ورزشکاران رشته‌های منتخب تیمی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 235-262]

 • جلالی فراهانی، مجید شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 33-64]

 • جلیلی، محمد مهدی بررسی کمیت و کیفیت تولید مقالات علمی دانشکده‌های علوم ورزشی ایران در بازۀ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ برمبنای پایگاه اسکوپوس [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 96-129]

 • جلیلوند، محمد ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون‌های ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 117-139]

 • جهان تاب نژاد، عباس پاسخ مصرف کنندگان محصولات ورزشی سودمند و لذت بخش به فروش سخت و نرم [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 251-277]

چ

 • چوری، علی تدوین الگوی آمیختۀ بازاریابی اخلاقی فروشگاه‌های آنلاین ورزشی در دوران کرونا بر مبنای رویکرد برند-مصرف‌کننده [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 293-323]

ح

 • حامی، محمد شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ بین‌المللی تنیس روی میز در ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 355-388]

 • حیدری، رضا نیمکت داغ: آسیب‌شناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 130-170]

 • حیدری، نجمه مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه‌های اجتماعی [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 30-63]

 • حیدری نژاد، صدیقه الگوی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 230-263]

 • حسینی، پریوش طراحی مدل زمینه‌ای خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 65-94]

 • حسینی، سید عماد طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 186-218]

 • حسینی عسگرآبادی، مریم الگوی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 230-263]

 • حکاک، محمد تبیین عوامل موثر بر مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 327-362]

 • حکاک زاده، مینا مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه‌های اجتماعی [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 30-63]

خ

 • خدایاری، عباس طراحی مدل سیاست گذاری ورزش‌های المپیکی [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 64-95]

 • خدائیان، سوسن نقش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی بر حضور مجدد گردشگران با تأکید بر نقش میانجی تصویر مکان (مطالعه موردی پیست اسکی بین المللی پولادکف) [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 35-62]

 • خسرویان چم پیری، یاسمن شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 33-64]

 • خسروی پور، زهره بررسی تأمین‌مالی استارت‌آپ‌های ورزشی [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 1-32]

 • خسروشاهی، محسن نقش تأثیرات ادراکی لیگ جهانی والیبال مردان بر حمایت ساکنان در قبل و بعد از رویداد با اثر میانجی سرمایۀ اجتماعی [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 156-185]

 • خطیبی، امین شناسایی پیشران‏ های نهادینه‌سازی فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 125-155]

د

 • دبیر، علیرضا سنجش اهداف مدیریت حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 1-34]

 • دستوم، صلاح مدیریت کسب‌وکار در دورۀ بحران: عوامل، چالش‌ها و راهبردها (مطالعۀ صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 297-326]

 • دهقان قهفرخی، امین طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری‌ و فناوری های ورزشی ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 46-78]

 • دهکردیان نژاد، معصومه طراحی و تبیین مدل توانمندسازی حرفه‌‎ای مدیران ورزشی زن [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 264-300]

ذ

 • ذبیحی، اسماعیل شناسایی پیامدهای کوید-19 بر ورزش ایران [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 324-361]

ر

 • راسخ، نازنین طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 363-392]

 • رجبی، حمید بررسی کمیت و کیفیت تولید مقالات علمی دانشکده‌های علوم ورزشی ایران در بازۀ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ برمبنای پایگاه اسکوپوس [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 96-129]

 • ریحانی، محمد بررسی تأمین‌مالی استارت‌آپ‌های ورزشی [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 1-32]

 • ریحانی نیا، جلیل اثر فرهنگ سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی خلاقیت و نوآوری در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 288-316]

 • رحیمی حسینیه، اصغر چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازیهای المپیک [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 15-35]

 • رسولی، مهدی طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 1-45]

 • رسولی، مهدی تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 109-130]

 • رضایی، زهره طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 1-45]

 • رضایی، شمس الدین طراحی مدل پیشایندها و پیامدهای رقیب‌ستیزی افراطی در مدیران ورزشی کشور [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 79-124]

 • رضایی پندری، عباس نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 227-249]

 • رضوی، سید محمد حسین ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 157-178]

 • رعیتی، هاجر ارزیابی کیفیت آموزش مجازی درس تربیت بدنی در دوران شیوع ویروس کرونا [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 260-301]

 • رغبتی، علی تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 109-130]

 • رمضانی نژاد، رحیم مارپله های توسعۀ پایدار از طریق ورزش در ایران [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 259-287]

 • رنجکش، محمد جواد طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 263-296]

 • رودگرنژاد، فروغ تحلیل تماتیک شناسایی علل موفقیت قهرمانان ورزشی بندر انزلی [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 362-386]

 • رومی، فرشاد الگوی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 230-263]

 • رئوفیان، فاطمه مدل بهبود وضعیت تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 225-258]

ز

 • زارعی، علی مقایسۀ کیفیت زندگی و مهارت‌های آمادگی جسمانی کاربران بازی‌های ورزشی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر پایۀ دوازدهم) [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 89-116]

 • زارعیان، حسین تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 109-130]

 • زارعیان، حسین تأثیر رسانه‌های اجتماعی و تصویر قیمتی ارائه‌شده در آن‌ها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 247-267]

 • زر، عبدالصالح شناسایی پیامدهای کوید-19 بر ورزش ایران [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 324-361]

 • زردشتیان، شیرین اثر فرهنگ سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی خلاقیت و نوآوری در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 288-316]

 • زرگر، طیبه طراحی مدل زمینه‌ای خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 65-94]

 • زهره وندیان، کریم تعیین استراتژی‌های نوآوری در باشگاه‌های ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 207-234]

س

 • سیارنژاد، جمشید شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 197-229]

 • سپهوند، رضا تبیین عوامل موثر بر مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 327-362]

 • سجادی، سید نصرالله چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازیهای المپیک [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 15-35]

 • سجادی، سید نصرالله طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 1-45]

 • سرداری، مهران طراحی و آزمون مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 179-202]

 • سلاجقه، علی تبیین نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت‌گرا در ارتباط بین شوخ‌طبعی مدیران و خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 362-393]

 • سلطانی، مرتضی طراحی مدل پیش‌آیندها و پس‌آیندهای چابکی استراتژیک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 202-224]

 • سلطان حسینی، محمد تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه‌های اماکن ورزشی (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی بزرگ نقش جهان اصفهان) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 171-206]

 • سلیمی، مهدی ارائه مدل ساختاری برند رویدادهای ورزشی در ایران [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 140-169]

 • سلیمی، مهدی تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه‌های اماکن ورزشی (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی بزرگ نقش جهان اصفهان) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 171-206]

 • سمیعی، فرشته تحلیل کیفی ارزش ادراک شده تماشاگران: مطالعه موردی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 203-225]

ش

 • شجاع، زهره تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 115-140]

 • شجاعی، وحید شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ بین‌المللی تنیس روی میز در ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 355-388]

 • شجیع، رضا مارپله های توسعۀ پایدار از طریق ورزش در ایران [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 259-287]

 • شجیع، کیانوش نیمکت داغ: آسیب‌شناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 130-170]

 • شریفی فر، فریده شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدل کسب و کار در آکادمی ملی ژیمناستیک [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 95-132]

 • شیروانی، طهماسب ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با استفاده از رویکرد آمیختۀ اکتشافی [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 184-213]

 • شعبانی بهار، غلامرضا طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 141-170]

 • شفیعی، شهرام عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از نظریه ی داده بنیاد [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 131-156]

 • شهلایی، جواد بررسی تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر افزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 63-78]

 • شهولی کوه شوری، جواد انتخابی از جنس میدانِ ورزش: تحلیل گزینه‌های پست وزارت ورزش و جوانان با روش مک‌تور [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 317-350]

ص

 • صابونچی، رضا تدوین الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت گل‌زن‌ترین بازیکن فوتبال ملی جهان (علی دایی) با رویکرد زمینه‌ای [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 268-292]

 • صادقی، حسن بررسی کمیت و کیفیت تولید مقالات علمی دانشکده‌های علوم ورزشی ایران در بازۀ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ برمبنای پایگاه اسکوپوس [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 96-129]

 • صادقی بروجردی، سعید نقش مدیریت ویژگی‌های برند ورزشکار در تعهد روانی و وفاداری رفتاری به ورزشکار(مطالعه موردی: کریستیانو رونالدو) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 83-114]

 • صفاری، مرجان بررسی نقش تعدیلگر جنسیت در ارتباط بین انگیزه‌ها و مشارکت پایدار گردشگران در فعالیت‌های ورزشی ماجراجویانه [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 37-62]

 • صفاری، مرجان مطالعۀ تطبیقی باشگاه‌های بازی کودکان در ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 219-259]

 • صفانیا، علی محمد اعتبار سنجی پرسش‌نامه غرور در ورزشکاران رشته‌های منتخب تیمی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 235-262]

 • صفری، حمید رضا نقش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی بر حضور مجدد گردشگران با تأکید بر نقش میانجی تصویر مکان (مطالعه موردی پیست اسکی بین المللی پولادکف) [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 35-62]

ط

 • طالب پور، مهدی طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 263-296]

 • طیبی، محسن تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه‌های اماکن ورزشی (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی بزرگ نقش جهان اصفهان) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 171-206]

ع

 • عبدی، کامبیز طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 263-296]

 • عبداللهی، محمدحسن تأثیر رسانه‌های اجتماعی و تصویر قیمتی ارائه‌شده در آن‌ها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 247-267]

 • عبدالملکی، حسین اشتباهات رایج آماری و روش شناختی مقالات مدیریت ورزشی در نشریه‌های فارسی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 170-201]

 • عیدی، حسین بررسی تاثیر سخت کوشی و خودکارآمدی بر ادراک از موفقیت ورزشی کاراته کاران زن استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 279-300]

 • عزیزیان، مجتبی ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون‌های ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 117-139]

 • عزیزیانی، مریم شناسایی چالش‌های پیش روی ورزشکاران حوزه ورزش قهرمانی در رشته‌های منتخب انفرادی (یک رویکرد پدیدارشناسانه) [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 329-361]

 • عیسی زاده، حمزه طراحی مدل پیش‌آیندها و پس‌آیندهای چابکی استراتژیک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 202-224]

 • عسگری، روح الله واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ به‌کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی (یک مطالعۀ آمیختۀ اکتشافی با روش فراترکیب) [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 301-334]

 • علی آبادی، سمیرا طراحی مدل زمینه‌ای خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 65-94]

 • علیدوست قهفرخی، ابراهیم شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 33-64]

 • علیدوست قهفرخی، ابراهیم طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری‌ و فناوری های ورزشی ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 46-78]

 • علوی، سید حسین شناسایی پیامدهای کوید-19 بر ورزش ایران [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 324-361]

 • علوی، سلمان شناسایی پیامدهای کوید-19 بر ورزش ایران [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 324-361]

غ

 • غفوری، فرزاد بررسی تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر افزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 63-78]

 • غلامی، اصغر شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 197-229]

 • غلامی ترکسلویه، سجاد تأثیر رسانه‌های اجتماعی و تصویر قیمتی ارائه‌شده در آن‌ها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 247-267]

ف

 • فتاح پور مرندی، مرتضی نقش تأثیرات ادراکی لیگ جهانی والیبال مردان بر حمایت ساکنان در قبل و بعد از رویداد با اثر میانجی سرمایۀ اجتماعی [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 156-185]

 • فراهانی، ابوالفضل تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و سرمایة اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 335-354]

 • فراهانی، ابوالفضل تحلیل عوامل جاذبه‌های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعۀ گردشگری ورزشی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 394-416]

 • فرخ نیا، محمد امین مدل توسعۀ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 133-183]

 • فریدونی، مسعود ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 157-178]

 • فروغی پور، حمید تدوین الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت گل‌زن‌ترین بازیکن فوتبال ملی جهان (علی دایی) با رویکرد زمینه‌ای [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 268-292]

 • فهیم دوین، حسن تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 115-140]

ق

 • قاسمی، حمید طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 363-392]

 • قاسمیان مقدم، محمدرضا تأثیر بازاریابی خیرخواهانه و تبلیغ بر تصمیم به خرید محصولات ورزشی: رویکرد نیمه‌تجربی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 63-88]

 • قاسمی سیانی، مجتبی پاسخ مصرف کنندگان محصولات ورزشی سودمند و لذت بخش به فروش سخت و نرم [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 251-277]

 • قائدی، علی تأثیر بازاریابی خیرخواهانه و تبلیغ بر تصمیم به خرید محصولات ورزشی: رویکرد نیمه‌تجربی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 63-88]

 • قربانی، لیلا تحلیل عوامل جاذبه‌های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعۀ گردشگری ورزشی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 394-416]

 • قربانی، محمدحسین سنجش اهداف مدیریت حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 1-34]

 • قزلسفلو، حمیدرضا تدوین الگوی آمیختۀ بازاریابی اخلاقی فروشگاه‌های آنلاین ورزشی در دوران کرونا بر مبنای رویکرد برند-مصرف‌کننده [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 293-323]

 • قلی پور، مهشید تدوین الگوی برنامه‌های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 1-29]

ک

 • کارگر، غلامعلی طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 141-170]

 • کاشف، سید محمد نقش تأثیرات ادراکی لیگ جهانی والیبال مردان بر حمایت ساکنان در قبل و بعد از رویداد با اثر میانجی سرمایۀ اجتماعی [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 156-185]

 • کیاکجوری، کریم تحلیل تماتیک شناسایی علل موفقیت قهرمانان ورزشی بندر انزلی [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 362-386]

 • کیانی، مجید واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ به‌کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی (یک مطالعۀ آمیختۀ اکتشافی با روش فراترکیب) [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 301-334]

 • کردنائیج، اسدالله طراحی مدل پیش‌آیندها و پس‌آیندهای چابکی استراتژیک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 202-224]

 • کریمی، آصف طراحی مدل پیش‌آیندها و پس‌آیندهای چابکی استراتژیک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 202-224]

 • کشاورز، لقمان تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و سرمایة اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 335-354]

 • کشتی دار، محمد تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 115-140]

 • کشکر، سارا تدوین الگوی برنامه‌های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 1-29]

 • کلاته سیفری، معصومه ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 157-178]

 • کوزه چیان، هاشم طراحی و آزمون مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 179-202]

گ

 • گل شیرازی، نفیسه مطالعۀ تطبیقی باشگاه‌های بازی کودکان در ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 219-259]

 • گل گلی، مهناز نیمکت داغ: آسیب‌شناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 130-170]

 • گودرزی، صمد واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ به‌کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی (یک مطالعۀ آمیختۀ اکتشافی با روش فراترکیب) [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 301-334]

م

 • محمدی، سردار پاسخ مصرف کنندگان محصولات ورزشی سودمند و لذت بخش به فروش سخت و نرم [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 251-277]

 • محمدی، نصراله مدل توسعۀ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 133-183]

 • محمدی، نصراله طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 186-218]

 • محمدیان، فریبا طراحی و تبیین مدل توانمندسازی حرفه‌‎ای مدیران ورزشی زن [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 264-300]

 • محمدکاظمی، رضا شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدل کسب و کار در آکادمی ملی ژیمناستیک [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 95-132]

 • محمدنژاد، علی اصغر طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 186-218]

 • محمودی، احمد شناسایی چالش‌های پیش روی ورزشکاران حوزه ورزش قهرمانی در رشته‌های منتخب انفرادی (یک رویکرد پدیدارشناسانه) [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 329-361]

 • محمودیان، عابد نقش مدیریت ویژگی‌های برند ورزشکار در تعهد روانی و وفاداری رفتاری به ورزشکار(مطالعه موردی: کریستیانو رونالدو) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 83-114]

 • مرادی، عرفان بررسی نقش تعدیلگر جنسیت در ارتباط بین انگیزه‌ها و مشارکت پایدار گردشگران در فعالیت‌های ورزشی ماجراجویانه [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 37-62]

 • مرادی سیاسر، غلامرضا طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 186-218]

 • میرحسینی، سید محمدعلی مدل بهبود وضعیت تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 225-258]

 • مرعشیان، سیدحسین الگوی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 230-263]

 • میرکاظمی، سیده عذرا طراحی مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور: نظریۀ داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 302-328]

 • مشتاقی، مهتاب طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 363-392]

 • مظلومی سوینی، فرزانه شناسایی فرصت‌های ناشی از پاندمی کوئید-19 در حورة ورزش: یک تحلیل تماتیک [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 171-196]

 • معماری، ژاله نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 227-249]

 • ملائی، مینا ارزیابی کیفیت آموزش مجازی درس تربیت بدنی در دوران شیوع ویروس کرونا [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 260-301]

 • مندعلی زاده، زینب تعیین استراتژی‌های نوآوری در باشگاه‌های ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 207-234]

 • منوچهری، جاسم پیامدهای رسوایی دوپینگ صحه‌گذار در بازاریابی ورزشی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 17-54]

 • منوچهری نژاد، محسن مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه‌های اجتماعی [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 30-63]

 • مهری، سامان شناسایی چالش‌های پیش روی ورزشکاران حوزه ورزش قهرمانی در رشته‌های منتخب انفرادی (یک رویکرد پدیدارشناسانه) [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 329-361]

 • موسوی، سیدجعفر مدل توسعۀ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 133-183]

 • موسوی چشمه کبودی، کیوان تبیین عوامل موثر بر مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 327-362]

ن

 • نادی، محمد علی مطالعۀ تطبیقی باشگاه‌های بازی کودکان در ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 219-259]

 • نادریان، مسعود طراحی مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور: نظریۀ داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 302-328]

 • نیازی تبار، مریم نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 227-249]

 • ناصری، علی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ مشکلات ورود مالکان ثروتمند به ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان با استفاده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری-ﺗﻔﺴﯿﺮی [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 79-108]

 • ندری، امیر شناسایی پیشران‏ های نهادینه‌سازی فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 125-155]

 • نصیری، محمد فراتحلیل مطالعات عوامل و موانع مؤثر بر حمایت از ورزش در ایران [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 214-246]

 • نظری، رسول ارائه مدل ساختاری برند رویدادهای ورزشی در ایران [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 140-169]

 • نظری، شهرام سنجش اهداف مدیریت حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 1-34]

 • نظرپوری، امیرهوشنگ تبیین عوامل موثر بر مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 327-362]

 • نقشبندی، سیدصلاح الدین ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون‌های ورزشی [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 117-139]

 • نقش زن خواجویی، ریحانه ارائه مدل ساختاری برند رویدادهای ورزشی در ایران [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 140-169]

 • نیک آئین، زینت مقایسۀ کیفیت زندگی و مهارت‌های آمادگی جسمانی کاربران بازی‌های ورزشی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر پایۀ دوازدهم) [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 89-116]

 • نیک بخش، رضا اعتبار سنجی پرسش‌نامه غرور در ورزشکاران رشته‌های منتخب تیمی [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 235-262]

 • نمازی زاده، مهدی مطالعۀ تطبیقی باشگاه‌های بازی کودکان در ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 219-259]

 • نوبخت رمضانی، زهرا طراحی و تبیین مدل توانمندسازی حرفه‌‎ای مدیران ورزشی زن [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 264-300]

 • نوربخش، پریوش طراحی مدل سیاست گذاری ورزش‌های المپیکی [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 64-95]

 • نوربخش، مهوش طراحی مدل سیاست گذاری ورزش‌های المپیکی [دوره 13، شماره 68، 1400، صفحه 64-95]

 • نوروزی سید حسینی، رسول طراحی مدل شکل‌گیری بدبینی در تیم‌های ورزشی از دیدگاه اجتماعی(رویکردی کیفی) [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 55-82]

ه

 • هاشمی، فرزانه شناسایی پیشران‏ های نهادینه‌سازی فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 125-155]

 • هژبری، کاظم مارپله های توسعۀ پایدار از طریق ورزش در ایران [دوره 13، شماره 67، 1400، صفحه 259-287]

 • هژبرنیا، زهرا شناسایی پیشران‏ های نهادینه‌سازی فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 125-155]

 • هلالی، خلیل طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری‌ و فناوری های ورزشی ایران [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 46-78]

 • همتی عفیف، علی شناسایی چالش‌های پیش روی ورزشکاران حوزه ورزش قهرمانی در رشته‌های منتخب انفرادی (یک رویکرد پدیدارشناسانه) [دوره 13، شماره 70، 1400، صفحه 329-361]

 • همتی نژاد، مهرعلی عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از نظریه ی داده بنیاد [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 131-156]

 • هنری، حبیب طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران [دوره 13، شماره 66، 1400، صفحه 141-170]

ی

 • یکتایار، مظفر طراحی مدل زمینه‌ای خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان [دوره 13، شماره 69، 1400، صفحه 65-94]

 • یوسفی، بهرام ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ مشکلات ورود مالکان ثروتمند به ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان با استفاده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری-ﺗﻔﺴﯿﺮی [دوره 13، شماره 65، 1400، صفحه 79-108]