نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه خوارزمی

2 بخش فیزیولوژی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه الزهرا- تهران. ایران

4 بخش فیزیولوژی ورزشی . دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی کمیت و کیفیت تولید مقالات علمی دانشکده‌های علوم ورزشی ایران در بازه 5 ساله (2015-2020) بر مبنای پایگاه اسکوپوس بود. در این مطالعه توصیفی کلیه اعضای هیئت علمی پیمانی و رسمی و دارای مدرک دکتری 18 دانشکده تربیت بدنی کشور (334نفر) وارد مطالعه شدند و اطلاعات بر مبنای اساتید و مجموع دانشکده‌ها بر اساس پایگاه اسکوپوس استخراج و با نرم افزارهای Excel و SPSS مورد آنالیز و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های تهران- گیلان- فردوسی مشهد- خوارزمی و اصفهان بیشترین تعداد مقاله را در ۵ سال اخیر چاپ کرده-اند. همچنین نتایج نشان داده است که دانشگاه خوارزمی(45)، تهران(28)، گیلان (26) و محقق اردبیلی (22) در تعداد مقالات کیفی (Q1) شرایط بهتری داشته‌اند. در مقالات Q2 نیز دانشگاه تهران(51)، اصفهان(41)، خوارزمی (40) و گیلان (28) صاحب برتری بوده‌اند. نتیجه اچ ایندکس و جی ایندکس دانشکده‌های تربیت‌بدنی نیز حاکی از برتری دانشکده‌های اصفهان(25و45)، خوارزمی(24و45) و گیلان(19و26) بود. میزان همکاری‌های بین‌المللی یکی دیگر از نتایجی بود که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و دانشکده‌های تربیت‌بدنی خوارزمی (52مقاله)، تهران (49مقاله) و علامه طباطبایی(36) تعداد بیشتری مقاله با همکاری بین المللی انتشار داده بودند. در مجموع به نظر می‌رسد برخی دانشگاه‌ها سیاست‌گذاری‌های جدی‌تری برای برخورداری از نمایه‌های بین‌المللی و همچنین تلاش جهت رویت پذیری مقالات داشته‌اند. البته توجه به اینکه بیشترین مقالات چاپ شده مربوط به حیطه‌های پزشکی، علوم پایه و تندرستی می‌باشد، دانشگاه‌های جامع و دانشگاه‌هایی که ارتباط با بخش‌های علوم پایه و پزشکی داشته اند مقالات بهتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantity and quality of production of scientific articles in Iranian sports sciences faculties based on Scopus database during 2015-2020

نویسندگان [English]

  • Hassan Sadeghi 1
  • Hamid Rajabi 2
  • Nader Ale Ebrahim 3
  • Mohammad Mehdi Jalili 4

1 Department of Biomechanics and Sports Injuries, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Alzahra University, Tehran, Iran

4 Department of Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the quantity and quality of scientific production, especially published articles, in the field of Iranian sports science in faculties over the last 5 years (2015-2020) based on the Scopus database. In this descriptive study, 334 full-time faculty members are included who are PhD graduated in the field of physical education amongst 18 different universities in Iran. The information of faculty members and the number of faculties are extracted from the Scopus database. Later, the data is analyzed through Excel and SPSS software. The results of the study illustrated that the faculties of physical education in Tehran, Gilan , Ferdowsi, Mashhad, Kharazmi and Isfahan universities had published the highest number of articles over the targeted period. In terms of the quality of the published papers, results have also shown that Kharazmi University (45), Tehran (28), Gilan (26) and Mohaghegh Ardabili (22) had better conditions in terms of the number of quality articles (Quarter 1). After that, Tehran university (51), Isfahan (41), Kharazmi (40) and Gilan (28), respectively, were recorded at the second level of Scopus raking (Quarter 2). Overall, it can be seen that there is a serious strategy to encourage the members in some of the selected universities for having published their research on international index databases. It is also given the impression that research-based universities and some of the other universities offering basic sciences and medicine courses were roughly taken a suitable place in terms of quality of the published articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Articles
  • Iranian Sports Faculties
  • Scopus