نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف مطالعه تطبیقی وضعیت باشگاه‌های بازی کودکان کشورهای منتخب (انگلستان، استرالیا، کانادا، هلند و نیوزلند) و ایران و ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت بهبود باشگاه‌های ایران انجام شد؛ این باشگاه‌ها مکانی برای رشد همه‌جانبه کودکان است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و جامعه آماری باشگاه‌های کودک کشورهایی که کودک در اولویت جامعه آن‌ها قرار دارد، بود. انتخاب نمونه‌ها به‌صورت در دسترس و با رعایت این نکته که امکان دست‌یابی به اسناد و مدارک معتبر بوده، انجام‌شده است. این تحقیق به مقایسه بین باشگاه‌های بازی در ایران و کشورهای، انگلستان، استرالیا، کانادا، هلند و نیوزلند پرداخت. داده‌های موردنیاز با استفاده از کتب دانشگاهی، مجله‌های علمی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی جمع‌آوری شد و سپس با استفاده از مدل جرج زد اف بردی، در چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم‌جواری و مقایسه تطبیقی انجام شد. نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد، در چهار محور فضاهای بازی، میزان فعالیت بدنی، نقش مربیان و معلمان و والدین هرکدام به‌ترتیب با 8، 3، 4 و 3 شاخص در کشورهای مورد مطالعه به‌طور هدفمند دنبال می‌شود و ابعاد مختلف رشد کودک را در نظر می‌گیرند، ولی در ایران سلیقه‌ای و بر مبنای تجارب شخصی به محورهای محدودی توجه می‌شود. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند در تدوین برنامه‌ای جامع و انجام اقدام‌های نوآورانه یک باشگاه کودک بر مبنای محورهای معرفی‌شده و با در نظر گرفتن لایه‌های فرهنگی هر شهر و منطقه، تأثیر مثبت و قابل‌توجهی داشته و در رشد فعالیت بدنی و استعدادهای ورزشی کودکان ایرانی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Children's Play Clubs in Iran and Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Golshirazi 1
  • Marjan Saffari 2
  • Mehdi Namazizadeh 3
  • Mohammad Ali Nadi 4

1 Department of Physical Education, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Department of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Movement Behavior, Tehran University, Tehran, Iran

4 Department of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of present study was to investigate and comper the status of children’s play clubs in selected countries such as England, Australia, Canada, Netherlands, New Zealand and Iran based on a comparative research and offer practical implicationes to improve Iranian child clubs as an optimal place for children to develope in all human dimensions. The subject of this study includes children’s clubs in countries which the children were considered as a priority. The sample was selected based on convenient method considering those which had valid and accessible documents. The required data was collected from valid sources, scientific journals and databases. The George Z. F. Bereday model was used in four stages to description, interpretation, juxtaposion and comparision. The findings of the study showed, 8, 3, 4, 3 index, respectedly for playing areas, the amount of physical activity, instructors and teachers’ role and parents. Considering the different dimensions of children’s development; however, comparing this results with Iranian clubs we found limited pivots on personal and subjective basice of the teachers. The results of the present study can have salient positive impacts on developing a comprehensive program and carrying out innovative measures in children’s play clubs according to previously mentioned pivots considering cultural layers of every city and region which can be effective in physical development and talent selections of Iranian counter parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • Childrens play clubs
  • Coaches
  • Parents
  • Physical Activity