نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته ملی المبیک/ رییس مرکز نظارت بر تیمهای ملی

2 معاون ورزشی و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی و شهید بهشتی تهران

4 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
بازی‌های المپیک از ابتدای پیدایش تاکنون تنها یک رویداد ورزشی صرف نبوده، بلکه این رویداد بین المللی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلفی قابل توجه بوده است. لذا کشورها در تلاش هستند تا مدیریت کاروان‌های ورزشی خود را در این راستا اثر بخش کنند. لذا بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی چالش‌های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به بازی‌های المپیک مد نظر قرار گرفت.
این پژوهش با روش مطالعه کیفی اکتشافی صورت گرفته است. نمونه پژوهش جهت انجام مصاحبه به شکل هدفمند- نظری و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای مصاحبه تا رسیدن محقق به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. یافته‌های این پژوهش که از تحلیل 12 مصاحبه کیفی صاحبنظران به دست آمده است نشان داد کاروان ورزشی ایران با 60 چالش در حوزه‌های تشریفات، امنیت، اسکان، حمل و نقل، فنی و بین الملل، فرهنگی، مالی و رسانه‌ای مواجه است که مدیریت بهینه مدیران ارشد را در رفع آن‌‌‌ ها می‌ طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges of I.R.Iran Sport Delegations in the Olympic Games

نویسندگان [English]

  • asghar rahimi 1
  • Najaf Aghai 3

1 national Olympic commeette

چکیده [English]

Abstract
Olympic Games from the very first day coming into being have not been just a sports event, but this international event has always been very significant from different economic, political and social aspects, and the NOCs endeavor to manage their sports delegations effectively. To this end and also in order to recognize the challenges of the Iranian Delegations participating in the Olympic Games, the current study has been taken into consideration.
This study was conducted by using exploratory and qualitative methods of research. The samples for interviews were selected with targeted- theoretical approach while using the snowball sampling technique. The sample size for the interviews was determined when the researcher could achieve the theoretical saturation.
Findings of this research - achieved through 12 qualitative interviews with the relevant Olympic and sports experts and pundits - demonstrates that sports delegations are facing with 60 challenges in different protocol, security, accommodation, transportation, technical, international, cultural, finance and media scopes, which require the optimal management of senior managers and experts to be resolved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEY WORDS: Sports Delegation
  • Effective Management
  • Sports Events
  • Olympic Games