آ

 • آقایی، علی اکبر طراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت‌بدنی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 177-206]

 • آقایی، نجف تدوین شاخص‌های انتخاب مربیان و ورزشکاران تیم ملی وزنه‌برداری با رویکرد 360 درجه [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 33-58]

 • آقازاده، اکبر بررسی عوامل مؤثر بر همگام‌سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19 [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 251-264]

ا

 • اتقیا، ناهید شناسایی مؤلفه‌ها و سطوح اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش (رویکردی کیفی) [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 41-60]

 • احسانی، محمد طراحی الگوی بازاریابی لیگ‌های حرفه‌ای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 17-36]

 • احمدی، مجتبی بررسی عوامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 69-88]

 • اذریان سوسهاب، مهران اثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال از طریق شبکه‌های اجتماعی و یادگیری سازمانی در باشگاه‌های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 113-138]

 • اسدی، فریده پارادایم توسعة بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 265-290]

 • اسداللهی، احسان شناسایی راهکارهای مؤثر بر برون‌رفت هیئت‌های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 173-206]

 • اسماعیلی، محمدرضا توسعة پایدار از طریق ورزش: موانع و راهبردها [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 83-102]

 • اسمعیلی، محمدرضا بررسی رابطۀ یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 251-268]

 • اشرف گنجویی، فریده بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان‌های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 193-216]

 • افروزه، حکیمه ارزیابی کارایی تیم‌های بسکتبال مردان در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 53-72]

 • افروزه، محمد صادق شناسایی و تحلیل ابعاد گرایش به خرافات در حوزة ورزش: رهیافت مبتنی بر نظریة داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 65-86]

 • افروزه، محمد صادق شناسایی چالش‌های کسب‌وکارهای ورزشی در بحران کوید-19 و ارائة راهکار [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 265-288]

 • افشاری، مصطفی تحلیل مشارکت حامیان در رویدادهای ورزشی بر مبنای مدل ماتریس انگیزه حمایت مالی(مطالعه موردی: لیگ برترفوتبال ایران) [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 207-232]

 • اقبالی، کبریا تأثیر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران، با تأکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 251-270]

 • اقتداری، مهتاب ارائة مدل ساختاری- تفسیری عوامل سوق‌دهندة عملکرد زیست‌محیطی وزارت ورزش و جوانان [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 187-212]

 • الماسی، سجاد طراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌و‌پرورش ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 191-220]

 • الهی، علیرضا اعتباریابی و روایی‌سنجی پرسش‌نامة فارسی «شهرت تماشاگرمحور تیم‌های ورزشی» [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 207-226]

 • امامی، فرشاد مطالعۀ عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط‌بندی اینترنتی در ورزش و ارائة راهکار [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 33-56]

 • امیری، مجتبی طراحی الگوی بازاریابی لیگ‌های حرفه‌ای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 17-36]

 • امرایی، محمد تبیین نقش میانجی طفره‌روی اجتماعی در تأثیر سرپرستی تحقیرآمیز بر تمایل به ترک باشگاه در ورزشکاران حرفه‌ای [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 255-276]

 • امینی، مریم شناسایی مؤلفه‌ها و سطوح اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش (رویکردی کیفی) [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 41-60]

 • اینانلو، سهیلا مدل‌سازی رفتار خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی در زمان شیوع ویروس کرونا (پیش‌آیندها و پس‌آیند‌ها) [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 291-314]

 • اندام، رضا طراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت‌بدنی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 177-206]

 • انصاری اردلی، امیر اولویت‌بندی فناوری‌های نوین قابل‌استفاده در اماکن ورزشی با تأکید بر کاهش مصرف انرژی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 133-150]

ب

 • بابایی، مهدی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی مشترک بین تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی و باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 233-254]

 • بیات، امنه تعیین شخصیت برند پژوهشگاه علوم ورزشی از طریق کهن‌الگوها [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 109-128]

 • بارانی، مریم مدل‌سازی رفتار خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی در زمان شیوع ویروس کرونا (پیش‌آیندها و پس‌آیند‌ها) [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 291-314]

 • باقری، قدرت الله طراحی و اعتبارسنجی مدل حکمرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 163-186]

 • بجانی، ابوالفضل طراحی مدل توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی براساس نظریة داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 61-82]

 • بحرالعلوم، حسن طراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت‌بدنی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 177-206]

 • بدری آذرین، یعقوب اثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال از طریق شبکه‌های اجتماعی و یادگیری سازمانی در باشگاه‌های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 113-138]

 • برومند، محمد رضا بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان رشتة تحصیلی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 171-190]

 • بشیری، مهدی مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه‌های ورزشی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 169-192]

 • بنار، نوشین ارائة چارچوب تحلیل سیستماتیک فرایند تولید تا مصرف کالاهای ورزشی ایرانی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 125-150]

 • بهمنی، فاطمه طراحی الگوی بازاریابی لیگ‌های حرفه‌ای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 17-36]

 • بهنام، محسن اثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال از طریق شبکه‌های اجتماعی و یادگیری سازمانی در باشگاه‌های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 113-138]

پ

 • پیمان، زهرا تحلیل مشارکت حامیان در رویدادهای ورزشی بر مبنای مدل ماتریس انگیزه حمایت مالی(مطالعه موردی: لیگ برترفوتبال ایران) [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 207-232]

 • پورسلطانی زرندی، حسین اعتباریابی و هنجاریابی پرسش‌نامة «عملکرد داوطلبان در ورزش» [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 237-250]

 • پورسلطانی زرندی، حسین شناسایی عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور دربارۀ ویروس کوید-19 [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 213-236]

 • پورشریف سورکوهی، بهاره اولویت‌بندی فناوری‌های نوین قابل‌استفاده در اماکن ورزشی با تأکید بر کاهش مصرف انرژی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 133-150]

 • پورقربان، محمد رضا بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نااطمینانی تورمی بر تولید بخش ورزش: رویکردهای گارچ و ای.آر.دی.ال [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 109-132]

ت

 • تبریزیان بروجنی، علیرضا بررسی عوامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 69-88]

 • تجاری، فرشاد بررسی رابطۀ یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 251-268]

 • ترک فر، احمد چارچوب مدل توسعة بازاریابی اسلامی در ورزش ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 261-280]

ج

 • جباری، طاهر طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه‌های ساخت مجموعه‌های ورزشی با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و ویکور فازی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 277-304]

 • جعفری، پورشات مطالعة موانع مؤثر بر شکل‌گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 39-64]

 • جلالی فراهانی، مجید اولویت‌بندی فناوری‌های نوین قابل‌استفاده در اماکن ورزشی با تأکید بر کاهش مصرف انرژی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 133-150]

 • جلیلوند، محمد شناسایی چالش‌های کسب‌وکارهای ورزشی در بحران کوید-19 و ارائة راهکار [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 265-288]

 • جمشیدیان، لیلا چارچوب مدل توسعة بازاریابی اسلامی در ورزش ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 261-280]

 • جنانی، حمید پارادایم توسعة بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 265-290]

چ

 • چورلی، علی الگوی کارای مزیت رقابتی پایدار کسب‌وکارهای ورزشی کوچک و متوسط مجازی برمبنای مدل UTAUT: بررسی نقش مدیریت خلاقانه [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 165-190]

ح

 • حامی، محمد مدل‌سازی عوامل تعیین‌کننده در ارتقای سیستم بیمة ورزشی در کشور [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 237-260]

 • حیدری، رضا شناسایی راهکارهای مؤثر بر برون‌رفت هیئت‌های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 173-206]

 • حیدری، کلثوم تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر توانمند‌سازی زنان [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 113-134]

 • حیدری نژاد، صدیقه تدوین الگوی مدیریت جانشین‌پروری مبتنی ‌بر مدیریت ‌دانش در وزرات ورزش و جوانان براساس نظریة داده ‌بنیاد [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 59-84]

 • حیدری نژاد، صدیقه موانع و راهکارهای توسعة منابع مالی ورزش زنان در ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 89-112]

 • حسینی، سیدعماد مطالعۀ عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط‌بندی اینترنتی در ورزش و ارائة راهکار [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 33-56]

 • حسینی، میرابراهیم طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه‌های ساخت مجموعه‌های ورزشی با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و ویکور فازی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 277-304]

 • حکاک زاده، مینا بررسی عوامل مؤثر در بهبود قابلیت‌های فضاهای ورزشی در راستای توسعة امنیت شهری [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 151-168]

خ

 • خاصه، علی اکبر تحلیل علم‌سنجی مقالات مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی.) [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 139-162]

 • خیاط، بهناز ارائة الگوی توسعة کارآفرینی ورزش زنان ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 135-164]

 • خجسته، علی مدل‌سازی رفتار خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی در زمان شیوع ویروس کرونا (پیش‌آیندها و پس‌آیند‌ها) [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 291-314]

 • خدایاری، عباس تعیین مؤلفه‌های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس رویکرد تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 17-38]

 • خدامرادپور، مژگان بوم‌ناب نوآوری باز در سازمان‌های ورزشی [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 17-42]

 • خطیبی، امین موانع و راهکارهای توسعة منابع مالی ورزش زنان در ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 89-112]

 • خورشیدی، رضا اعتباریابی و روایی‌سنجی پرسش‌نامة فارسی «شهرت تماشاگرمحور تیم‌های ورزشی» [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 207-226]

 • خوشدل، ایمان تعیین مؤلفه‌های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس رویکرد تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 17-38]

د

 • دارابی، مسعود شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان دربارة مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 241-264]

 • دامغانیان، حسین نقش گرایش کارآفرینانه، فرهنگ فرصت‌طلبانه و برون‌سپاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی در شرکت ورزشی کراس [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 87-110]

 • داودی، بابک بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان‌های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 193-216]

 • درودیان، علی اصغر تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندة ورزش سالمندی در ایران [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 57-90]

 • دهقان قهفرخی، امین اولویت‌بندی فناوری‌های نوین قابل‌استفاده در اماکن ورزشی با تأکید بر کاهش مصرف انرژی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 133-150]

 • دوستی، مرتضی مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه‌های ورزشی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 169-192]

ر

 • راسخ، نازنین ارائة مدل ساختاری- تفسیری عوامل سوق‌دهندة عملکرد زیست‌محیطی وزارت ورزش و جوانان [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 187-212]

 • رجبی، حسین کدهای اخلاقی در رسانه‌های جمعی ایران براساس ادراک بازیکنان ‏حرفه‌ای لیگ برتر فوتبال [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 37-52]

 • رحیمی، امیرحسام عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018 براساس نظریة ارزش‌های مصرف‌شده [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 103-124]

 • رحیمی، ولی فراتحلیل مطالعات دلایل اغتشاش تماشاگران فوتبال در ایران [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 151-172]

 • رحمتی، محمد حسین طراحی و اعتبارسنجی مدل حکمرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 163-186]

 • ریزوندی، آیه شناسایی چالش‌های کسب‌وکارهای ورزشی در بحران کوید-19 و ارائة راهکار [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 265-288]

 • رستمی، هشام علل، موانع و پیامدهای حرفه‌ای‌سازی منتخبی از فدراسیون‌های ورزشی کشور ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 43-68]

 • رسولی، مهدی تعیین شخصیت برند پژوهشگاه علوم ورزشی از طریق کهن‌الگوها [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 109-128]

 • رضایی صوفی، مرتضی تحلیل علم‌سنجی مقالات مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی.) [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 139-162]

 • رضائیان قیه باشی، احد تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندة ورزش سالمندی در ایران [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 57-90]

 • رضوی، سید ضیاءالدین طراحی الگوی توسعة فرهنگ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 221-250]

 • رضوی، سید محمدحسین بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان رشتة تحصیلی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 171-190]

 • رعیت، امین کدهای اخلاقی در رسانه‌های جمعی ایران براساس ادراک بازیکنان ‏حرفه‌ای لیگ برتر فوتبال [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 37-52]

 • رعیت، مهدی کدهای اخلاقی در رسانه‌های جمعی ایران براساس ادراک بازیکنان ‏حرفه‌ای لیگ برتر فوتبال [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 37-52]

 • رمضانی نژاد، رحیم علل، موانع و پیامدهای حرفه‌ای‌سازی منتخبی از فدراسیون‌های ورزشی کشور ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 43-68]

 • رنجبری، شیدا بررسی عوامل مؤثر بر همگام‌سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19 [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 251-264]

 • رودباری، حمید تدوین شاخص‌های انتخاب مربیان و ورزشکاران تیم ملی وزنه‌برداری با رویکرد 360 درجه [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 33-58]

ز

 • زارعی، علی بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان‌های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 193-216]

 • زارعیان، حسین ارزیابی کارایی تیم‌های بسکتبال مردان در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 53-72]

 • زاهدی، حمید طراحی الگوی توسعة فرهنگ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 221-250]

 • زردشتیان، شیرین بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 135-152]

س

 • ساجدی سابق، علی مطالعۀ عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط‌بندی اینترنتی در ورزش و ارائة راهکار [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 33-56]

 • سادات مشیر استخاره، زهرا تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندة ورزش سالمندی در ایران [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 57-90]

 • سالاری، ریحانه شناسایی راهکارهای مؤثر بر برون‌رفت هیئت‌های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 173-206]

 • سیاوشی، محمد تبیین نقش میانجی طفره‌روی اجتماعی در تأثیر سرپرستی تحقیرآمیز بر تمایل به ترک باشگاه در ورزشکاران حرفه‌ای [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 255-276]

 • سپهوند، رضا اثر رهبری منفعلانه بر سایبرلوفینگ کارکنان با نقش میانجی انزوای کاری (مورد مطالعه: ادارة کل ورزش و جوانان استان لرستان) [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 17-32]

 • سپه وند، مسعود اثر رهبری منفعلانه بر سایبرلوفینگ کارکنان با نقش میانجی انزوای کاری (مورد مطالعه: ادارة کل ورزش و جوانان استان لرستان) [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 17-32]

 • سجادی، نصرالله کدهای اخلاقی در رسانه‌های جمعی ایران براساس ادراک بازیکنان ‏حرفه‌ای لیگ برتر فوتبال [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 37-52]

 • سیدعامری، میرحسن تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش ورزش در کشورهای منتخب منا [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 17-32]

 • سرلاب، رقیه تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش ورزش در کشورهای منتخب منا [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 17-32]

 • سعیدی، الهام شناسایی عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور دربارۀ ویروس کوید-19 [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 213-236]

 • سلطانیان، لیلا طراحی مدل توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی براساس نظریة داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 61-82]

 • سلطان حسینی، محمد عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018 براساس نظریة ارزش‌های مصرف‌شده [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 103-124]

 • سلیمی، مهدی عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018 براساس نظریة ارزش‌های مصرف‌شده [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 103-124]

 • سلیمانی، مجید مدل‌سازی رفتار خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی در زمان شیوع ویروس کرونا (پیش‌آیندها و پس‌آیند‌ها) [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 291-314]

 • سلیمانی تپه سری، بهاره مدل‌سازی عوامل تعیین‌کننده در ارتقای سیستم بیمة ورزشی در کشور [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 237-260]

 • سنجری، محمد بررسی رابطۀ یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 251-268]

 • سهیلی، بهزاد پیش‌بینی مشارکت تماشاگران در فوتبال حرفه‌ای: نقش کیفیت محصول اصلی و کیفیت خدمات [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 217-236]

ش

 • شاه منصوری، عزت اله تحلیل و اولویت‌بندی موانع حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی فوتبال به‌عنوان تماشاگر در ایران [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 147-170]

 • شتاب بوشهری، سیده ناهید مدل‌سازی عوامل مؤثر در پذیرش گوشی هوشمند در زمینة خدمات ورزشی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 91-112]

 • شتاب بوشهری، سیده ناهید موانع و راهکارهای توسعة منابع مالی ورزش زنان در ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 89-112]

 • شجاعی، وحید مدل‌سازی عوامل تعیین‌کننده در ارتقای سیستم بیمة ورزشی در کشور [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 237-260]

 • شفیعی، شهرام ارزیابی کارایی تیم‌های بسکتبال مردان در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 53-72]

 • شفیعی، شهرام علل، موانع و پیامدهای حرفه‌ای‌سازی منتخبی از فدراسیون‌های ورزشی کشور ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 43-68]

 • شکیبایی فرد، الهه چارچوب مدل توسعة بازاریابی اسلامی در ورزش ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 261-280]

 • شهبازی، رضا طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه‌های ساخت مجموعه‌های ورزشی با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و ویکور فازی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 277-304]

ص

 • صابونچی، رضا ارائة مدل ساختاری- تفسیری عوامل سوق‌دهندة عملکرد زیست‌محیطی وزارت ورزش و جوانان [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 187-212]

 • صادقی بروجردی، سعید تأثیر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران، با تأکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 251-270]

 • صالحی مبارکه، نگار مدل‌سازی عوامل مؤثر در پذیرش گوشی هوشمند در زمینة خدمات ورزشی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 91-112]

 • صفاری، مرجان تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر توانمند‌سازی زنان [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 113-134]

 • صفانیا، علی محمد طراحی مدل اثر امنیت شغلی و رفتارهای سیاسی بر بدبینی و منزلت سازمانی (مورد مطالعه: فدراسیون‌های منتخب ورزشی) [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 129-146]

 • صفری جعفرلو، حمیدرضا توسعة پایدار از طریق ورزش: موانع و راهبردها [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 83-102]

 • صلواتی، عادل بوم‌ناب نوآوری باز در سازمان‌های ورزشی [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 17-42]

ض

 • ضرغامی، مهدی مدل‌سازی عوامل مؤثر در پذیرش گوشی هوشمند در زمینة خدمات ورزشی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 91-112]

ط

 • طالب پور، مهدی شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان دربارة مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 241-264]

 • طاهرزاده نوش آبادی، جواد ارائة مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 85-108]

 • طاهری کیا، مریم اعتباریابی و روایی‌سنجی پرسش‌نامة فارسی «شهرت تماشاگرمحور تیم‌های ورزشی» [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 207-226]

 • طیبی، بهمن پارادایم توسعة بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 265-290]

 • طیبی، محسن عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018 براساس نظریة ارزش‌های مصرف‌شده [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 103-124]

 • طیبی ثانی، سید مصطفی مطالعة موانع مؤثر بر شکل‌گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 39-64]

 • طهماسبی، فرامرز تأثیر مخارج مالی دولت ایران بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های تولید کالاهای ورزشی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 73-90]

ع

 • عابدیان دهاقانی، شبنم طراحی مدل اثر امنیت شغلی و رفتارهای سیاسی بر بدبینی و منزلت سازمانی (مورد مطالعه: فدراسیون‌های منتخب ورزشی) [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 129-146]

 • عارف نژاد، محسن اثر رهبری منفعلانه بر سایبرلوفینگ کارکنان با نقش میانجی انزوای کاری (مورد مطالعه: ادارة کل ورزش و جوانان استان لرستان) [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 17-32]

 • عباسی، همایون طراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌و‌پرورش ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 191-220]

 • عبدالملکی، حسین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی مشترک بین تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی و باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 233-254]

 • عیدی، حسین بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 135-152]

 • عیدی پور، کامران بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 135-152]

 • عسکریان، فریبا تأثیر مخارج مالی دولت ایران بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های تولید کالاهای ورزشی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 73-90]

 • عسگری، بهمن ارتباط بین کیفیت خدمات مجلات علمی- پژوهشی علوم ورزشی و رضایت مندی پژوهش‌گران با استفاده از تحلیل مسیر [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 91-110]

 • عسگری گندمانی، روح الله طراحی و اعتبارسنجی مدل حکمرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 163-186]

 • عظیمی دلارستاقی، عادله بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان رشتة تحصیلی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 171-190]

 • علی دوست، ابراهیم طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه‌های ساخت مجموعه‌های ورزشی با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و ویکور فازی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 277-304]

 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم طراحی و اعتبارسنجی مدل حکمرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 163-186]

 • علم، شهرام مدل‌سازی عوامل مؤثر در پذیرش گوشی هوشمند در زمینة خدمات ورزشی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 91-112]

 • علوی، سلمان شناسایی ابعاد مسئولیت‌ اجتماعی ورزشکاران مشهور [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 153-176]

غ

 • غفوری، فرزاد شناسایی ابعاد مسئولیت‌ اجتماعی ورزشکاران مشهور [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 153-176]

ف

 • فتحی چگنی، فریبرز اثر رهبری منفعلانه بر سایبرلوفینگ کارکنان با نقش میانجی انزوای کاری (مورد مطالعه: ادارة کل ورزش و جوانان استان لرستان) [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 17-32]

 • فراهانی، ابوالفضل ارتباط بین کیفیت خدمات مجلات علمی- پژوهشی علوم ورزشی و رضایت مندی پژوهش‌گران با استفاده از تحلیل مسیر [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 91-110]

 • فراهانی، اکرم تحلیل و اولویت‌بندی موانع حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی فوتبال به‌عنوان تماشاگر در ایران [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 147-170]

 • فیروزی مجنده، ابراهیم انتخاب مکان بهینة ورزش همگانی در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 281-306]

 • فروغی پور، حمید طراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌و‌پرورش ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 191-220]

 • فهیمی نژاد، علی مطالعة موانع مؤثر بر شکل‌گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 39-64]

ق

 • قاسمی، حمید میزان همخوانی اسناد بالادستی ملی با وظایف و اهداف سازمان‌های ورزشی و رسانه‌های جمعی در زمینة توسعة ورزش بانوان ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 111-134]

 • قاسمی، حمید ارتباط بین کیفیت خدمات مجلات علمی- پژوهشی علوم ورزشی و رضایت مندی پژوهش‌گران با استفاده از تحلیل مسیر [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 91-110]

 • قائدی، علی ارائة مدل عوامل مؤثر در تصمیم به استفاده از گوشی‌های هوشمند در زمینة ورزش: کاربرد مدل پذیرش فناوری و تجربة خوشایند [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 17-40]

 • قربانی، محمدحسین تعیین مؤلفه‌های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس رویکرد تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 17-38]

 • قربانی، محمدحسین توسعة پایدار از طریق ورزش: موانع و راهبردها [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 83-102]

 • قزلسفلو، حمیدرضا الگوی کارای مزیت رقابتی پایدار کسب‌وکارهای ورزشی کوچک و متوسط مجازی برمبنای مدل UTAUT: بررسی نقش مدیریت خلاقانه [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 165-190]

 • قنبری، پونه بررسی عوامل مؤثر در بهبود قابلیت‌های فضاهای ورزشی در راستای توسعة امنیت شهری [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 151-168]

ک

 • کاشف، سید محمد اثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال از طریق شبکه‌های اجتماعی و یادگیری سازمانی در باشگاه‌های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 113-138]

 • کریمی، جواد طراحی مدل توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی براساس نظریة داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 61-82]

 • کریمی، مریم تدوین الگوی مدیریت جانشین‌پروری مبتنی ‌بر مدیریت ‌دانش در وزرات ورزش و جوانان براساس نظریة داده ‌بنیاد [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 59-84]

 • کشاورز، محمد نقش گرایش کارآفرینانه، فرهنگ فرصت‌طلبانه و برون‌سپاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی در شرکت ورزشی کراس [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 87-110]

 • کشتی دار، محمد شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان دربارة مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 241-264]

 • کشکر، سارا میزان همخوانی اسناد بالادستی ملی با وظایف و اهداف سازمان‌های ورزشی و رسانه‌های جمعی در زمینة توسعة ورزش بانوان ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 111-134]

 • کلاته سیفری، معصومه نقش پیاده‌سازی مدیریت مثبت‌گرا در گسترش فرایندهای جانشین‌پروری با توجه به اثر خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 227-250]

 • کهتدل، مهدی تعیین مؤلفه‌های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس رویکرد تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 17-38]

 • کوزه چیان، هاشم طراحی الگوی بازاریابی لیگ‌های حرفه‌ای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 17-36]

گ

 • گلپر رابوکی، عفت ایجاد یک سیستم توصیه‌گر ارزیاب به‌منظور تعیین میزان رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه‌ای با استفاده از تکنیک داده‌کاوی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 191-216]

 • گلینی، حوریه مدل‌سازی عوامل تعیین‌کننده در ارتقای سیستم بیمة ورزشی در کشور [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 237-260]

 • گنجی ایمچه، حسین طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه‌های ساخت مجموعه‌های ورزشی با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و ویکور فازی [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 277-304]

 • گنج خانلو، جعفر تأثیر مخارج مالی دولت ایران بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های تولید کالاهای ورزشی [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 73-90]

ل

 • لطیفی فرد، مهدی تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر توانمند‌سازی زنان [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 113-134]

م

 • ماجدی، نیما ارائة الگوی توسعة کارآفرینی ورزش زنان ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 135-164]

 • محمدی، سردار ارائة مدل عوامل مؤثر در تصمیم به استفاده از گوشی‌های هوشمند در زمینة ورزش: کاربرد مدل پذیرش فناوری و تجربة خوشایند [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 17-40]

 • محمدی، مرتضی تأثیر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران، با تأکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 251-270]

 • محمدی، نصراله تبیین نقش میانجی طفره‌روی اجتماعی در تأثیر سرپرستی تحقیرآمیز بر تمایل به ترک باشگاه در ورزشکاران حرفه‌ای [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 255-276]

 • محمدیان، فریبا ارائة الگوی توسعة کارآفرینی ورزش زنان ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 135-164]

 • مرسل، باقر مطالعة موانع مؤثر بر شکل‌گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 39-64]

 • میرصفیان، حمیدرضا نقش پیاده‌سازی مدیریت مثبت‌گرا در گسترش فرایندهای جانشین‌پروری با توجه به اثر خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 227-250]

 • مستحفظیان، مینا طراحی الگوی توسعة فرهنگ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 221-250]

 • مقدم بقا، سعید بوم‌ناب نوآوری باز در سازمان‌های ورزشی [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 17-42]

 • مندعلی زاده، زینب تحلیل و اولویت‌بندی موانع حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی فوتبال به‌عنوان تماشاگر در ایران [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 147-170]

 • منصوری، حسین تأثیر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران، با تأکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 251-270]

 • منوچهری، جاسم پیش‌بینی مشارکت تماشاگران در فوتبال حرفه‌ای: نقش کیفیت محصول اصلی و کیفیت خدمات [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 217-236]

 • مهرعلیزاده، یدالله تدوین الگوی مدیریت جانشین‌پروری مبتنی ‌بر مدیریت ‌دانش در وزرات ورزش و جوانان براساس نظریة داده ‌بنیاد [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 59-84]

 • موسوی راد، سیده طاهره اعتباریابی و هنجاریابی پرسش‌نامة «عملکرد داوطلبان در ورزش» [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 237-250]

ن

 • نجف زاده، فرخ لقا بررسی عوامل مؤثر بر همگام‌سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19 [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 251-264]

 • ندایی، طاهره ایجاد یک سیستم توصیه‌گر ارزیاب به‌منظور تعیین میزان رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه‌ای با استفاده از تکنیک داده‌کاوی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 191-216]

 • نصیری، محمد فراتحلیل مطالعات دلایل اغتشاش تماشاگران فوتبال در ایران [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 151-172]

 • نظری، رسول ارائة مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 85-108]

 • نظریان، علی ارائة چارچوب تحلیل سیستماتیک فرایند تولید تا مصرف کالاهای ورزشی ایرانی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 125-150]

 • نظری ترشیزی، احمد شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان دربارة مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 241-264]

 • نقی زاده باقی، عباس انتخاب مکان بهینة ورزش همگانی در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 281-306]

 • نقشبندی، سید صلاح الدین طراحی مدل اثر امنیت شغلی و رفتارهای سیاسی بر بدبینی و منزلت سازمانی (مورد مطالعه: فدراسیون‌های منتخب ورزشی) [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 129-146]

 • نوبخت، فرزاد انتخاب مکان بهینة ورزش همگانی در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 281-306]

 • نودهی، محمد علی بررسی عوامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 69-88]

 • نوری خان یوردی، میثم مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه‌های ورزشی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 169-192]

 • نوروزی سید حسینی، رسول شناسایی مؤلفه‌ها و سطوح اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش (رویکردی کیفی) [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 41-60]

 • نوروزی سید حسینی، رسول درک تجربة زیستة ورزشکاران حرفه‌ای ایرانی از پاندمی کوید-19: رویکردی پدیدارشناسانه [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 217-240]

ه

 • هادی پور، مریم شناسایی و تحلیل ابعاد گرایش به خرافات در حوزة ورزش: رهیافت مبتنی بر نظریة داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 62، 1399، صفحه 65-86]

 • هاشمی، الهام موانع و راهکارهای توسعة منابع مالی ورزش زنان در ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 89-112]

 • همتی، جمشید ارائة مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 85-108]

 • همتی نژاد، مهرعلی علل، موانع و پیامدهای حرفه‌ای‌سازی منتخبی از فدراسیون‌های ورزشی کشور ایران [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 43-68]

 • همتی نژاد طولی، مهرعلی ارائة چارچوب تحلیل سیستماتیک فرایند تولید تا مصرف کالاهای ورزشی ایرانی [دوره 12، شماره 60، 1399، صفحه 125-150]

 • همدمی خطبه سرا، صبیحه تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندة ورزش سالمندی در ایران [دوره 12، شماره 64، 1399، صفحه 57-90]

 • هنری، حبیب شناسایی ابعاد مسئولیت‌ اجتماعی ورزشکاران مشهور [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 153-176]

ی

 • یاکیده، کیخسرو ارزیابی کارایی تیم‌های بسکتبال مردان در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 53-72]

 • یزدانی، زهرا ایجاد یک سیستم توصیه‌گر ارزیاب به‌منظور تعیین میزان رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه‌ای با استفاده از تکنیک داده‌کاوی [دوره 12، شماره 61، 1399، صفحه 191-216]

 • یزدانی، محمدحسن انتخاب مکان بهینة ورزش همگانی در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 281-306]

 • یکتایار، مظفر بوم‌ناب نوآوری باز در سازمان‌های ورزشی [دوره 12، شماره 63، 1399، صفحه 17-42]

 • یوسفی، بهرام بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم [دوره 12، شماره 59، 1399، صفحه 135-152]