آ

 • آزمون، جواد رابطۀ بین ابعاد مدیریت مشارکتی با مقاومت در‌برابر تغییر در مسئولین تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 221-233]

ا

 • احدی، بهزاد شناسایی معیارهای حرفه‌ای معلّمان تربیت بدنی (مطالعه موردی؛ شهرستان ارومیه) [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 113-130]

 • احسانی، محمد بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 99-116]

 • احسانی، محمد کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکت‌های تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 51-72]

 • ایرجی نقندر، رامین تعیین مدل معادلات ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با دست یابی به هدف فوتبالیست های باشگاه های استعدادیابی شهر مشهد [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 89-106]

 • ازمشا، طاهره طراحی و تدوین شاخص های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 33-56]

 • اسدی، حسن تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی سرمایه‌های سازمانی مطالعۀ موردی: فدراسیون‌های ورزشی [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 67-84]

 • اسداللهی، احسان رابطۀ هوش عاطفی با جامعه‌پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 209-220]

 • اسفیدانی، محمدرحیم حمایت مالی و رابطۀ آن با وفاداری مشتریان [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 119-132]

 • اسلامی، ایوب استاندارد سازی پرسش نامۀ مؤلفه های مؤثر بر خرید روزنامۀ ورزشی [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 113-128]

 • اسمعیلی، نرگس اولویت‌بندی موانع فنی‌ـ‌ سازمانی کاربرد IT در سازمان‌های ورزشی با AHP [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 241-251]

 • اصغری، محمد مهدی بررسی ارتباط جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کنندۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 121-138]

 • افشاری، مصطفی بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 149-164]

 • اقدسی، محمدتقی رابطۀ توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی داوران فوتبال [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 193-208]

 • الماسی، حسن گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 13-32]

 • الهی، علیرضا رابطۀ علی باورها، نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 203-224]

 • امامی نسب، فاطمه رابطۀ مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آن‌ بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی: مدل معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 117-138]

ب

 • بخشی‌زاده، علیرضا مطالعۀ ارزش ویژۀ برند از دیدگاه باورهای شکل‌دهندۀ نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش (فوتبال) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 33-54]

 • بخشنده، حسین تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت تیمی در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 175-192]

 • بدری آذرین، یعقوب رابطۀ توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی داوران فوتبال [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 193-208]

 • بیرامی ایگدر، بی بی گل مقایسۀ کیفیت خدمات در تماشاگران باشگاه‌های سوارکاری و والیبال [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 129-140]

 • بیرامی ایگدر، بی بی گل مقایسۀ مؤلفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 136-148]

 • بیرامی ایگدر، جمال الدین مقایسۀ کیفیت خدمات در تماشاگران باشگاه‌های سوارکاری و والیبال [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 129-140]

 • بیرامی ایگدر، جمال الدین مقایسۀ مؤلفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 136-148]

 • بیرامی ایگدر، جمال الدین ارائه الگوی کیفیت خدمات ادراک‌شده در خلق رفتار شهروندی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 33-46]

 • بیرامی ایگدر، جمال الدین نقش رسانه‌های ورزشی در شکل‌گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 37-50]

 • بیگمی، زهرا بازاریابی اینترنتی در باشگاه‌های فوتبال: ارزیابی کیفیت وب سایت باشگاه‌های موفق فوتبال ایران و اروپا [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 155-176]

 • بنی حسن، جواد رابطۀ توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی داوران فوتبال [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 193-208]

 • بهمنی، فاطمه بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 149-164]

 • بهنام، محسن تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش مصرف‌کننده در تبلیغات [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 13-32]

 • بهنام، محسن تأثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف‌کننده در خدمات ورزشی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 35-54]

 • بهنام، محسن تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در خدمات ورزشی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 85-104]

پ

 • پاسوار، محمد حسن حوزه های بکارگیری داوطلبان در ورزش شهروندی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 173-186]

 • پیرجمادی، ناهید تحلیل حضور کشتی ایران در بازی های المپیک: از لندن تا لندن [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 167-180]

 • پریوند، محمد حمایت مالی و رابطۀ آن با وفاداری مشتریان [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 119-132]

 • پورحسن هریس، ساجد تاثیر سبک های رهبری بر کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 219-231]

 • پورسلطانی زرندی، حسین استاندارد‌سازی پرسش‌نامۀرضایت شغلی وود در فدراسیون‌های ورزشی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 169-184]

ت

 • تسلیمی، زهرا حوزه های بکارگیری داوطلبان در ورزش شهروندی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 173-186]

 • تقی زاده، هادی ارائه الگوی کیفیت خدمات ادراک‌شده در خلق رفتار شهروندی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 33-46]

ج

 • جاوید، مجید گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 13-32]

 • جاوید، مجید بررسی موانع استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 143-154]

 • جعفری، افشار عوامل مؤثر بر عملکرد ورزش قهرمانی در ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 37-50]

 • جعفری حجین، افسر استاندارد سازی پرسش نامۀ مؤلفه های مؤثر بر خرید روزنامۀ ورزشی [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 113-128]

 • جعفرزاده کناری، مهدی مطالعۀ ارزش ویژۀ برند از دیدگاه باورهای شکل‌دهندۀ نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش (فوتبال) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 33-54]

 • جلالی فراهانی، مجید تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت تیمی در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 175-192]

 • جلالی فراهانی، مجید مقایسۀ مؤلفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 136-148]

 • جماعت، خاطره ارتباط خطر ادراک‌شدۀ مالی ـ زمانی با مقاصد مصرف تماشاچیان ورزشی [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 73-90]

 • جهانگیری، محمد تعهد، رفتار مربیگری، جو انگیزشی و نیازها در دختران ورزشکار [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 153-168]

 • جوادی پور، محمد چالش های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 13-34]

 • جوادی پور، محمد نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان‌ [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 105-120]

ح

 • حاتمی، سعید ارتباط بین سبک‌ رهبری مربیان، انسجام و انگیزه در لیگ برتر فوتبال [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 1-14]

 • حاتمی، سعید نقش رسانه‌های ورزشی در شکل‌گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 37-50]

 • حیدری، زکیه پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 159-174]

 • حیدری، لیلا شناسایی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 71-88]

 • حیدری نژاد، صدیقه بررسی دیدگاه هواداران تیم های فوتبال اهواز در‌خصوص عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 121-134]

 • حسینی، سید عماد ارتباط ابعاد ساختار سازمانی و کارآفرینی مدیران سازمان های ورزشی کشور [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 139-152]

 • حسین پور، داود عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک (ورزشی) [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 17-36]

 • حمیدی، مهرزاد تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش مصرف‌کننده در تبلیغات [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 13-32]

 • حمیدی، مهرزاد تأثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف‌کننده در خدمات ورزشی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 35-54]

 • حمیدی، مهرزاد بازاریابی اینترنتی در باشگاه‌های فوتبال: ارزیابی کیفیت وب سایت باشگاه‌های موفق فوتبال ایران و اروپا [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 155-176]

خ

 • خبیری، محمد تعیین مدل معادلات ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با دست یابی به هدف فوتبالیست های باشگاه های استعدادیابی شهر مشهد [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 89-106]

 • خبیری، محمد استاندارد‌سازی پرسش‌نامۀرضایت شغلی وود در فدراسیون‌های ورزشی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 169-184]

 • خبیری، محمد بازاریابی اینترنتی در باشگاه‌های فوتبال: ارزیابی کیفیت وب سایت باشگاه‌های موفق فوتبال ایران و اروپا [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 155-176]

 • خدایاری، عباس خدایاری رابطۀ علی باورها، نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 203-224]

 • خداپرست، سیاوش مطالعه راهبرد های مدیریت ورزش کشور به روش سوات [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 225-240]

 • خداداد حسینی، حمید مطالعۀ ارزش ویژۀ برند از دیدگاه باورهای شکل‌دهندۀ نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش (فوتبال) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 33-54]

 • خوانساری شامخ، ندا عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک (ورزشی) [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 17-36]

 • خوشیاری، تهمینه استاندارد سازی پرسش نامۀ مؤلفه های مؤثر بر خرید روزنامۀ ورزشی [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 113-128]

 • خوش بخت، اکرم ارزیابی عملکرد 360 درجۀ اساتید تربیت‌بدنی خراسان [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 187-200]

د

 • دلدار، ابراهیم بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 85-104]

ر

 • رحیمی، سوسن نقش رسانه‌های ورزشی در شکل‌گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 37-50]

 • رژیمی، عبدالحکیم مقایسۀ کیفیت خدمات در تماشاگران باشگاه‌های سوارکاری و والیبال [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 129-140]

 • رسولی، مهدی تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 51-66]

 • رضایی صوفی، مرتضی مطالعه راهبرد های مدیریت ورزش کشور به روش سوات [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 225-240]

 • رضوی، سید محمدحسین بررسی ارتباط بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 197-218]

 • رضوی، سید محمد حسین ارتباط ابعاد ساختار سازمانی و کارآفرینی مدیران سازمان های ورزشی کشور [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 139-152]

 • رضوی، محمد حسین حوزه های بکارگیری داوطلبان در ورزش شهروندی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 173-186]

 • رمضانی، علیرضا ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 49-70]

 • رمضانی نژاد، رحیم شاخص‌های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای لیگ برتر والیبال ایران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 15-32]

 • روحانی، میثم تبیین نقش عوامل جامعه‌پذیری در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 71-88]

ز

 • زارع، فاطمه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش اداره کل ورزش و جوانان استان فارس [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 129-142]

 • زردشتیان، شیرین رابطه بین چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 165-180]

 • زرکی، پرستو پوشش خبری رشته های ورزشی در مطبوعات پرشمارگان سراسری کشور [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 79-96]

س

 • ساعتچیان، وحید تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 51-66]

 • ساعتچیان، وحید نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان‌ [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 105-120]

 • سجادی، سید نصرالله تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت تیمی در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 175-192]

 • سیدعامری، میرحسن تبیین فراگرد انگیزش (عوامل انگیزاننده) و ارتباط آن با رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 135-150]

 • سیدعامری، میرحسن شناسایی معیارهای حرفه‌ای معلّمان تربیت بدنی (مطالعه موردی؛ شهرستان ارومیه) [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 113-130]

 • سید عامری، میرحسن تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی بر‌اساس پست و سابقۀ مربیگری [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 141-158]

 • سلطان حسینی، محمد تبیین نقش عوامل جامعه‌پذیری در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 71-88]

 • سلطان حسینی، محمد ارزیابی موانع توسعۀ بازاریابی ورزشی در ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 13-36]

 • سلطان حسینی، محمد مقایسه یادگیری سازمانی درباشگاه های ورزشی براساس ایزو9000 [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 71-84]

 • سلطان‌حسینی، سیدمحمد توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 121-136]

 • سلیمی، مهدی ارزیابی موانع توسعۀ بازاریابی ورزشی در ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 13-36]

 • سورانی، محبوبه بررسی شایستگی‌های شغلی مدیران‌ باشگاه‌های ورزشی استان اصفهان [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 133-154]

ش

 • شایگان، حامد بررسی رابطۀ بین منابع قدرت مدیران و سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 181-196]

 • شیخعلی زاده، محبوب تاثیر سبک های رهبری بر کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 219-231]

 • شریفیان، اسماعیل شناسایی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 71-88]

 • شریفیان، اسماعیل پوشش خبری رشته های ورزشی در مطبوعات پرشمارگان سراسری کشور [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 79-96]

 • شریفیان، اسماعیل بررسی موانع استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 143-154]

 • شرف بیانی، حمیدرضا ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 49-70]

 • شعبانی، عباس مطالعه راهبرد های مدیریت ورزش کشور به روش سوات [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 225-240]

 • شمسی، عبدالحمید تبیین نقش عوامل جامعه‌پذیری در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 71-88]

 • شهبازی، سهیلا تعهد، رفتار مربیگری، جو انگیزشی و نیازها در دختران ورزشکار [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 153-168]

 • شهپرتوفیق، آزیتا بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 85-104]

 • شهپرتوفیق، آزیتا تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 97-118]

 • شهریاری سجهرودی، بهمن شناسایی اتحاد‌های استراتژیک در توسعۀ گردشگری ورزشی استان‌های شمالی ایران [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 55-70]

 • شهلایی، جواد تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 97-118]

ص

 • صاحبکاران، محمد شاخص‌های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای لیگ برتر والیبال ایران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 15-32]

 • صادقی، مجید بررسی رابطه ابعاد زیباشناختی و کیفیت‌خدمات با وفاداری در مشتریان استخرها [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 91-112]

 • صادقی بروجردی، سعید ارتباط بین سبک‌ رهبری مربیان، انسجام و انگیزه در لیگ برتر فوتبال [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 1-14]

 • صالحی، نسیم اولویت‌بندی موانع فنی‌ـ‌ سازمانی کاربرد IT در سازمان‌های ورزشی با AHP [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 241-251]

 • صفری، حمیدرضا شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 13-32]

ض

 • ضیایی، علی مطالعۀ تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 105-120]

 • ضیایی، علی شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استانهای ناموفق ایران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 47-60]

ط

ظ

 • ظریف، معین توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 121-136]

ع

 • عابدی، احیا بررسی ارتباط بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 197-218]

 • عاشوری، جواد شناسایی مؤلفه‌ها و طراحی مدل جانشین‌پروری در فدراسیون‏های منتخب ورزشی ایران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 57-78]

 • عباسی، همایون رابطه بین چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 165-180]

 • عبودی، عبدالرضا ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش اداره کل ورزش و جوانان استان فارس [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 129-142]

 • عیدی، حسین تحلیل حضور کشتی ایران در بازی های المپیک: از لندن تا لندن [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 167-180]

 • عیدی، حسین مطالعۀ تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 105-120]

 • عیدی، حسین اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 181-202]

 • عیدی، حسین ارزیابی عملکرد ایران در بازی های المپیک تابستانی در مقایسه با رقبای آسیایی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 155-172]

 • عیدی، حسین تحلیل عاملی پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 61-82]

 • عسگری، بهمن تحلیل حضور کشتی ایران در بازی های المپیک: از لندن تا لندن [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 167-180]

 • عسگری، بهمن مطالعۀ تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 105-120]

 • عسگری، بهمن ارزیابی عملکرد ایران در بازی های المپیک تابستانی در مقایسه با رقبای آسیایی [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 155-172]

 • عسگری، بهمن شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استانهای ناموفق ایران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 47-60]

 • عسگریان، فریبا عوامل مؤثر بر عملکرد ورزش قهرمانی در ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 37-50]

 • عظیم زاده، سید مرتضی بررسی ارتباط جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کنندۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 121-138]

 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم بررسی رابطۀ بین منابع قدرت مدیران و سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 181-196]

 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 85-104]

 • عمادی، مهدی بررسی موانع استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 143-154]

 • عمادالاسلامی اسکوئی، معصومه ارتباط بین فن‌آوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در سازمان های ورزشی ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 217-228]

 • عیوضی، ایرج ارتباط بین سبک‌ رهبری مربیان، انسجام و انگیزه در لیگ برتر فوتبال [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 1-14]

غ

 • غفوری، فرزاد الگویابی توسعۀ ورزش‌های بومی و محلی در کشور [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 33-48]

 • غلامی ترکسلویه، سجاد بررسی دیدگاه هواداران تیم های فوتبال اهواز در‌خصوص عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 121-134]

 • غلامی ترکسلویه، سجاد رابطه جو سازمانی و سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 203-216]

ف

 • فتاح پور مرندی، مرتضی تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی بر‌اساس پست و سابقۀ مربیگری [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 141-158]

 • فخری، فرناز عوامل مؤثر بر عملکرد ورزش قهرمانی در ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 37-50]

 • فراهانی، ابوالفضل رابطۀ بین ابعاد مدیریت مشارکتی با مقاومت در‌برابر تغییر در مسئولین تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 221-233]

 • فرزی، حامد رابطه بین چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 165-180]

 • فرزان، فرزام بررسی ارتباط بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 197-218]

 • فرقانی اوزرودی، محمدباقر رابطه بین سبک رهبری و شرایط احراز مسئولیت در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 151-166]

 • فرقانی اوزرودی، محمدباقر بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در اداره‌های تربیت بدنی [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 85-98]

 • فرقانی اوزرودی، محمدباقر رابطه بین خصوصی سازی و بهره وری سالن های ورزشی از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 83-98]

 • فرقانی اوزرودی، محمدباقر بررسی رابطه ابعاد زیباشناختی و کیفیت‌خدمات با وفاداری در مشتریان استخرها [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 91-112]

 • فهیم دوین، حسن رابطۀ هوش عاطفی با جامعه‌پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 209-220]

ق

 • قبادی، اکرم تعهد، رفتار مربیگری، جو انگیزشی و نیازها در دختران ورزشکار [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 153-168]

 • قربانی، محمدحسین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی سرمایه‌های سازمانی مطالعۀ موردی: فدراسیون‌های ورزشی [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 67-84]

 • قربانی، محمدحسین شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 13-32]

 • قنبرپور، امیر استاندارد‌سازی پرسش‌نامۀرضایت شغلی وود در فدراسیون‌های ورزشی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 169-184]

ک

 • کارگر، غلامعلی بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 149-164]

 • کاشف، سید محمد تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی بر‌اساس پست و سابقۀ مربیگری [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 141-158]

 • کاظمی پور، احمد طراحی و تدوین شاخص های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 33-56]

 • کتبی، فرشته اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 55-70]

 • کردلو، حسین رابطۀ علی باورها، نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 203-224]

 • کشتی دار، محمد اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 55-70]

 • کشتی دار، محمد پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 159-174]

 • کشتی دار، محمد کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکت‌های تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 51-72]

 • کلانی، امین نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان‌ [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 105-120]

 • کلانی، امین ارزیابی عملکرد 360 درجۀ اساتید تربیت‌بدنی خراسان [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 187-200]

 • کلانی، امین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش اداره کل ورزش و جوانان استان فارس [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 129-142]

 • کهندل، مهدی ارتباط سازمان یادگیرنده و اثربخشی درکارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 107-120]

 • کوزه چیان، هاشم بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 99-116]

 • کوزه چیان، هاشم ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 185-202]

 • کوزه چیان، هاشم شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استانهای ناموفق ایران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 47-60]

 • کوزه چیان، هاشم کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکت‌های تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 51-72]

گ

 • گودرزی، محمود تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش مصرف‌کننده در تبلیغات [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 13-32]

 • گودرزی، محمود تأثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف‌کننده در خدمات ورزشی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 35-54]

 • گودرزی، محمود شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 13-32]

 • گودرزی، محمود ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 131-144]

م

 • محرم زاده، مهرداد شناسایی مؤلفه‌ها و طراحی مدل جانشین‌پروری در فدراسیون‏های منتخب ورزشی ایران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 57-78]

 • محمدی، سردار اولویت‌بندی موانع فنی‌ـ‌ سازمانی کاربرد IT در سازمان‌های ورزشی با AHP [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 241-251]

 • محمدی، سردار ارتباط بین فن‌آوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در سازمان های ورزشی ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 217-228]

 • محمدکاظمی، رضا عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک (ورزشی) [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 17-36]

 • محمودی، بهنام ارائه الگوی کیفیت خدمات ادراک‌شده در خلق رفتار شهروندی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 33-46]

 • مختاری دینانی، مریم ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 185-202]

 • مختاری دینانی، مریم ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده، پایبندی به قراردادهای روان-شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت‌بدنی شهرستان-های استان تهران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 99-112]

 • مدیری، ماهرخ تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در خدمات ورزشی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 85-104]

 • میری، محبوبه شناسایی مؤلفه‌ها و طراحی مدل جانشین‌پروری در فدراسیون‏های منتخب ورزشی ایران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 57-78]

 • مرادی، محمد بررسی ارتباط جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کنندۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 121-138]

 • میرکاظمی، سیده عذرا ارزیابی عملکرد 360 درجۀ اساتید تربیت‌بدنی خراسان [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 187-200]

 • میرکاظمی، عذرا پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 159-174]

 • مشیری، کیوان تعیین مدل معادلات ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با دست یابی به هدف فوتبالیست های باشگاه های استعدادیابی شهر مشهد [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 89-106]

 • مصباح بابامیری، زهره ارتباط سازمان یادگیرنده و اثربخشی درکارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 107-120]

 • معصومی شوب، مهدی بررسی رابطه ابعاد زیباشناختی و کیفیت‌خدمات با وفاداری در مشتریان استخرها [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 91-112]

 • ملک اخلاق، اسماعیل شناسایی اتحاد‌های استراتژیک در توسعۀ گردشگری ورزشی استان‌های شمالی ایران [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 55-70]

 • مندعلی زاده، زینب بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 99-116]

 • مهدی پور، عبدالرحمن رابطه جو سازمانی و سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 203-216]

 • مهدی پور، عبدالرحمن طراحی و تدوین شاخص های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 33-56]

 • مهدوی، فتاح رابطه جو سازمانی و سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 203-216]

 • مهرابی، قاسم اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 181-202]

 • مهنانی، هدی اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 181-202]

 • موسوی، سید جعفر بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در اداره‌های تربیت بدنی [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 85-98]

 • موسوی، سیدمحسن رابطۀ بین ابعاد مدیریت مشارکتی با مقاومت در‌برابر تغییر در مسئولین تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 221-233]

ن

 • نادریان جهرمی، مسعود ارزیابی موانع توسعۀ بازاریابی ورزشی در ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 13-36]

 • نادریان جهرمی، مسعود مقایسه یادگیری سازمانی درباشگاه های ورزشی براساس ایزو9000 [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 71-84]

 • نادریان جهرمی، مسعود توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 121-136]

 • نژادعلی لفمجانی، حمیدرضا حمایت مالی و رابطۀ آن با وفاداری مشتریان [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 119-132]

 • نظری، رسول رابطۀ مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آن‌ بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی: مدل معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 117-138]

 • نظری، رضا ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 131-144]

 • نظری، فرهاد تحلیل عاملی پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 61-82]

 • نظریان مادوانی، عباس ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 185-202]

 • نظریان مادوانی، عباس ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 49-70]

 • نظریان مادوانی، عباس ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده، پایبندی به قراردادهای روان-شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت‌بدنی شهرستان-های استان تهران [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 99-112]

 • نقی پور، بهنام گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 13-32]

 • نقی زاده، حسن اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 55-70]

 • نیک نهاد، صفورا ارتباط ابعاد ساختار سازمانی و کارآفرینی مدیران سازمان های ورزشی کشور [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 139-152]

 • نوری، زهرا مقایسه یادگیری سازمانی درباشگاه های ورزشی براساس ایزو9000 [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 71-84]

و

 • ویسی، کورش کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکت‌های تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 7، شماره 34، 1394، صفحه 51-72]

ه

 • هادوی، فریده تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 51-66]

 • هاشمی، سیده زهرا تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در خدمات ورزشی [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 85-104]

 • همتی نژاد، مهر علی شناسایی اتحاد‌های استراتژیک در توسعۀ گردشگری ورزشی استان‌های شمالی ایران [دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 55-70]

 • هنری، حبیب بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 99-116]

 • هنری، حبیب تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 97-118]

 • هنری، حبیب ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 131-144]

 • هنرور، افشار الگویابی توسعۀ ورزش‌های بومی و محلی در کشور [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 33-48]

 • هنرور، افشار مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس بین ورزشکاران نخبه و عادی استان لرستان [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 145-158]

ی

 • یعقوبی، علی رابطه بین سبک رهبری و شرایط احراز مسئولیت در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 151-166]

 • یکتایار، مظفر رابطۀ مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آن‌ بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی: مدل معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 117-138]

 • یکتایار، مظفر ارتباط بین فن‌آوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در سازمان های ورزشی ایران [دوره 7، شماره 31، 1394، صفحه 217-228]

 • یگانه، سجاد بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در اداره‌های تربیت بدنی [دوره 7، شماره 29، 1394، صفحه 85-98]

 • یوسفی، بهرام تحلیل عاملی پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی [دوره 7، شماره 33، 1394، صفحه 61-82]

 • یوسفی، سعید پوشش خبری رشته های ورزشی در مطبوعات پرشمارگان سراسری کشور [دوره 7، شماره 32، 1394، صفحه 79-96]