نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی

2 مدرس دانسگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی عملکرد کاروان های ورزشی ایران در بازی های المپیک در مقایسه با رقبای آسیایی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر است که پژوهشگران سعی کرده اند بدون پیش داوری به توصیف وضعیت عملکرد ایران در بازی های المپیک بپردازند و با استفاده از اسناد و مدارک موجود، رتیه بندی و مدال های کسب شده ورزشکاران ایرانی در 15 دوره حضور در بازی های المپیک تابستانی (1948 تا 2012) را بررسی و آن را با عملکرد 9 کشور آسیایی دیگر به عنوان رقبای ایران در بازی های المپیک مورد مقایسه قرار دهند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق منابع معتبر مرتبط با بازی های المپیک به دست آمد. مهم ترین یافته های این تحقیق می توان به نوسانات عملکرد ایران در بازی های المپیک در مقایسه با دیگر رقبا اشاره کرد؛ به طوری که نمودار عملکرد ایران سینوسی شکل (با جهش های نزولی و صعودی بلند) بوده و فاقد ثبات است. همچنین، بهترین رشته ورزشی ایران در بازی های المپیک رشته کشتی بوده است؛ به طوری که این رشته توانسته است 36 مدال رنگارنگ از جمله 8 طلا، 13 نقره و 17 برنز برای ایران در بازیهای المپیک کسب کند. رشته های وزنه برداری، تکواندو و دو و میدانی از دیگر رشته های مدال آور ایران در المپیک بوده اند. ایران با میانگین وزنی رتبه 07/31 به عنوان پنجمین کشور قدرتمند آسیایی بعد از چین، ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان مطرح است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Appraisal of Iran Performance in the Summer Olympics Compared with Asian competitors

نویسنده [English]

  • BAHMAN ASGARI 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the Iran performance in the summer Olympics compared to Asian competitors. Research method is descriptive- analytic and retrospective that researchers tried explain situation of Iran performance without prejudice and use of the available documents, Iranian athletes won medals in 15 period participating at the summer Olympics games (from 1948 until 2012) reviewed and it compared with performance of nine other Asian countries as Iran competitors in the summer Olympic Games. Required Data for this study were obtained through reliable sources associated with the Olympic Games. From The most important findings of research the can be noted performance variations in the summer Olympics games, so that the graph of Iran performance is sinusoidal shape (with long-descending and long-ascending mutations) and has no stability. Also, wrestling is the best sport of Iran in the summer Olympics games; so that it able to won 36 medals, including 8 gold, 13 silver and 17 bronze for Iran in the Olympic Games. Weightlifting, taekwondo and track and field have been other disciplines of Iran in summer Olympic games. Weighted average rating of Iran in summer Olympic Games is 31.07 that showed Iran is as the fifth most powerful country of Asia in summer Olympics after China (3.87), Japan (10.95) South Korea (19.94) and Kazakhstan (25.4).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olympic Games
  • Iran sport performance
  • Asian competitors of Iran in sport
1. Abbott, A., Button, C., Pepping, G. J., & Collins, D. (2005). Unnatural selection: Talent identification and development in sport. Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences, 9, 61-88.
2. Abdi, H., Sajadi, N. (2009). Continental Compare of results and medals at Summer Olympics (1896 and 2004). Olympic, 51, 81-92.
3. Asgari, B., Pirjamadi, N., Aydi, H. (2013). Analysis The presence of Iran wrestling in the Olympics: London to London. Sport management studies. In print (reception).
4. Kashef, M.M. (2001). Ethics, Olympic Games and compare it with the sport in the ancient Iran. Olympic, 20, 3-8.
5. Ghafouri, F., Mirzaei, B., Honari, H., Honarvar, A. (2008). Impact of Olympic training on the attitude of students the country's universities. Olympic, 41, 71-77.
6. Hendrickson, K., Stambulova, N., & Roessler, K. K. (2010). Holistic approach to athletic talent development environments: A successful sailing milieu.‌ Psychology of Sport and Exercise, 11, 212-222.
7. Houlihan, B., & Green, M. (2008). Comparative elite sport development: Systems, structures and public policy. Published by Elsevier. 26-79.
8. Khabiri, M., Rahmani-Nia, F., Pouria, A. (2000). Evaluation of familiarity the physical education experts with Historical and social aspects of the Olympic Games. Fourth National Conference of physical education and sports science, University of Guilan.
9. Mirzaei, B., Ghafouri, F., Azizi, M., Honarvar, A. (2009). Evaluate and compare the attitudes and knowledge of athletes and non-athletes in the Olympism. Olympic, 47, 51-64.
10. Mojtahedi, H. (2005). Victory Ceremony and distribution medal from Athens (1896) to Athens (2004). Olympic, 30, 76-84.
11. Ramezani-Nejad, R. (1999). History of physical education and sport sciences. First Edition. Mazandaran: Publishers of North University.
12. Ramezani-Nejad, R. (2000). Olympism and Summer Olympics. Olympic, 18: 47-55.
13. Ramezani-Nejad, R. (2003). Olympism; Socio-economic perspective of Coubertin. Olympic, 23, 101-119.
14. Sajadi, N. (1999). Analysis of the role of mass media at the Olympic Games during the twentieth century. Harekat, 1(3), 39-56.
15. Toohey, K., & Veal, A. J. (2005). The Olympics games: A social science perspective (2en ed). CABI, North American.