نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت کشتی ایران در بازی‌های المپیک است. از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش می‌توان به رابطۀ مثبت و معنادار بین مجموع مدال‌ها و تعداد کشتی‌گیران هر دوره (مجموع کشتی آزاد و فرنگی) اشاره کرد. همچنین، بین مجموع مدال‌های کسب‌شده در کشتی آزاد و فرنگی تفاوت معناداری وجود داشت. با‌این‌وجود، بین تعداد مدال‌های طلای کسب‌شده در این دو رشته تفاوت معناداری وجود ندارد. علاوه‌بر‌این، بین مجموع مدال‌ها و مدال‌های طلای کسب‌شده در قبل و بعد از انقلاب در هر دو رشتۀ کشتی آزاد و فرنگی، تفاوت معناداری وجود ندارد. در‌نهایت نیز تنها 9 استان کشور موفق به کسب مدال در بازی‌های المپیک شده‌اند که در این میان، استان تهران با کسب 13 مدال بالاتر از بقیۀ استان‌ها قرار دارد. در‌‌ ‌‌مجموع، به مسئولان کشتی پیشنهاد می‌شود که اقداماتی را در ‌جهت توسعۀ امکانات کشتی و شناسایی و پرورش کشتی‌گیران مستعد استان‌های مختلف انجام دهند تا کشتی‌گیران نخبه به مسابقات بین‌المللی از‌جمله بازی‌های المپیک اعزام شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Iran Wrestling at the Olympics Games: London Olympic to London Olympic

نویسندگان [English]

 • Bahman Asgari 1
 • Nahid Pirjamadi 2
 • Hossein Eydi 3

چکیده [English]

The purpose of this research is study Iran wrestling situation at the Olympics games. Required Data for this study were obtained through reliable sources associated with the Olympic Games and by Using descriptive statistics and inferential statistics (Pearson correlation test, two independent samples) were classified and analyzed. The most important findings of this study can be noted to positive and significant relationship between the total number of medals and total number of wrestlers (both Freestyle and Greco-Roman wrestling) in each period. Also, there is significant difference between the won medal total in freestyle and Greco-Roman Wrestling; however, there is no significant difference between the won gold medal total in freestyle and Greco-Roman wrestling. Moreover, there is no significant difference about won medals total and gold medal total between before and after the Iran Islamic revolution in both freestyle and Greco-Roman wrestling. In the end, only nine Iran provinces have won medals at the Olympics games that Tehran Province with medal 13 has higher rank than other provinces. In total, it suggested to Iran wrestling authorities that take actions to develop wrestling facilities and talented wrestlers find and training different provinces, to elite wrestlers sent to international competitions such as the Olympic Games.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran wrestling
 • olympics games
 • freestyle and greco-roman wrestling
 1. به‌منش، عطاالله. (1379). بازی‌های المپیک ازآغاز تا امروز. چاپ اول. تهران: انتشارات هاشمی.
 2. خدایاری، عباس؛ قاسمی، حمید؛ محمدی، مهدی. (1391). عوامل مؤثر بر موفقیت کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی 2009 دانمارک. مجموعه مقالات اولین همایش ملی علم و کشتی. مقاله منتشر شده در عنوان کنفرانس، دانشگاه علامه طباطبایی (ص. 46). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. رحیمی، اصغر. (1386). بررسی عوامل اثرگذار در عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه از دیدگاه مدیران، کارشناسان، مربیان و ورزشکاران. پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی.
 4. رمضانی‌نژاد، رحیم. (1379). المپیزم و المپیک تابستانی. فصلنامۀ المپیک، (پیاپی 18): 47-55.
 5. سجادی، نصرالله؛ صفری، حمیدرضا؛ رسولی، سیدمهدی؛ ساعت چیان، وحید.. (1390). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو. چکیده مقالات مدیریت ورزشی ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. مقاله منتشر شده در عنوان کنفرانس، دانشگاه تهران (ص. 62). تهران: متاچاپ.
 6. صادقی بروجردی، سعید؛ قائینی، سعید. (1391). دیدگاهی انتقادی بر روند تحولات کشتی در جهان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی علم و کشتی. مقاله منتشر شده در عنوان کنفرانس، دانشگاه علامه طباطبایی (ص. 4). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. عباسی، مهدی. (1377). تاریخ کشتی ایران. چاپ دوم. تهران: انتشارات مجید.
 8. عیدی، حسین؛ برومتد، محمدرضا؛ عسگری، بهمن. (1393). آشنایی با ابعاد جنبش المپیک. چاپ اول. آمل: نشر شمال پایدار.
 9. گودرزی، محمود؛ هنری، حبیب. (1386). طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور. نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، 5(4)، 33-54.
 10. محمدزمانی، تورج؛ عیدی، حسین؛ عسگری، بهمن. (1391). بررسی عملکرد تیم‌های ملی ایران در بازی‌های المپیک و آسیایی در مقایسه با سایر رقبای آسیایی. طرح تحقیقاتی منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام آباد غرب، گروه تربیت بدنی.
 11. محمدی، علی. (1389). ارائۀ مدل ریاضی برای رتبه­بندی کشورهای شرکت­کننده در بازی‌های آسیایی 2006. فصلنامۀ المپیک، 18 (3): 7-19.

12. Bailey, M. J. (2005). Predicting sporting outcomes: A statistical approach. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. (Unpublished MS dissertation). Swinburne University of Technology, Melbourne, Statistics.

13. Bian, x. (2004). Predicting Olympic medal counts: The effects of economic development on Olympic performance. Honors Projects: The Park Place Economist. Paper 13, pp. 37-44. Retrieved 2013, Jan. 23, from www. sportsconflict.org.

14. Hematinezhad, M., Gholizadeh, M. H., Ramezaniyan, M. R., Shafiee, S. H., & Ghazi Zahedi, A. (2010). Predicting the success of nations in Asian games using neural network. Sport Scientific and Practical Aspects. 8(1): 33-42.

15. Kuper, G. H., & Sterken, E. (2012). Participation and performance at the London 2012 Olympics. University of Groningen, faculty of economics and business: 1-20. Retrieved 2014, Des. 2, from www.rug.nl/feb.