آ

 • آروین، حمید ارائة مدل زمینه‌سازی بازگشت سالمندان به فعالیت‌بدنی در دوران پساکرونا [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 257-280]

 • آقامحمدی، شیرین طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب‌وکارهای ورزشی براساس رویکرد داده‌بنیاد [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 85-116]

ا

 • ابراهیمی، فهیمه شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پرو‌ژه‌های عمرانی ورزشی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 179-206]

 • اتقیا، ناهید تحلیل اثر بازاریابی حسی بر ارتقاء برند اماکن ورزشی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 317-338]

 • احسانی، محمد ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت‌گرا نظریه داده بنیاد [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 17-46]

 • اسدی، محمد مفهوم‌سازی‌های استعاری در گفتمان ورزش فوتبال بر اساس رویکرد پیکره-بنیاد به تحلیل انتقادی استعاره [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 287-314]

 • اسدالهی، آمنه شناسایی و بررسی سوق‌دهنده‌های فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 255-286]

 • اسکندری، ستاره بررسی آسیب های کرونا بر آمیخته بازاریابی در ورزش با تاکید بر توزیع و ترویج [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 249-272]

 • اسماعیلی، محمد رضا شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان های ورزشی ایران [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 335-362]

 • اسماعیل زاده قندهاری، محمدرضا آزمون مدل عوامل موثر بر جنجال سازمانی در لیگ برتر فوتبال کشور و ارائه راهبردهای کنش [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 307-338]

 • اسمعیلی، محسن طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ورزشی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 53-76]

 • اکبری یزدی، حسین بین المللی سازی برند باشگاه‌های فوتبال ایران [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 303-338]

 • الهی، علیرضا بین المللی سازی برند باشگاه‌های فوتبال ایران [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 303-338]

 • امامی، فرشاد تدوین مدل شایستگی‌های حرفه‌ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 203-228]

 • امیری، سید محمد مهدی ارائة مدل زمینه‌سازی بازگشت سالمندان به فعالیت‌بدنی در دوران پساکرونا [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 257-280]

 • امیرتاش، علی محمد طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 163-188]

 • امیرحسینی، سید احسان طراحی الگوی جاری‌سازی استراتژی‌های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 155-184]

 • اندام، رضا طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش وجوانان براساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 207-238]

 • انصاری اردلی، امیر شناسایی الزامات و اقدامات مدیریت سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 195-220]

ب

 • بابایی، مهدی تاثیر مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 83-114]

 • باتوانی، محمد طراحی الگوی توسعه عوامل محیطی ورزش قهرمانی کاراته ایران [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 165-192]

 • بادلی، زینب تدوین چارچوب کنترل رفتارهای ضدبهره‌ورانه در هیئت‌های ورزشی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 171-194]

 • باشکوه اجیرلو، محمد پایش اثر باندلینگ اجتماعی بر خرید آنی محصولات ورزشی؛ نقش میانجی جنون خرید و هوش هیجانی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 147-170]

 • باقری، قدرت الله مدل مفهومی اثر بخشی ورزش قهرمانی (با نظر ذینفعان کلیدی و اولیه) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 267-306]

 • باقری، هادی شناسایی و تحلیل پیشایندها و پیامدهای بروز بحران داوری در فوتبال حرفه‌ای [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 273-300]

 • باقریان فرح آبادی، محسن شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد اکوسیستمی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 363-394]

 • بحرالعلوم، حسن طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش وجوانان براساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 207-238]

 • بخیت، معصومه ارزش گذاری فوتبال به عنوان کالای عمومی با رویکرد ارزیابی احتمالی( مطالعه موردی: باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران ) [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 229-254]

 • برقی مقدم، جعفر شناسایی مؤلفه‌های نقش‌آفرین در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه‌ای [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 147-178]

 • برومند، محمدرضا ارائۀ الگوی ارزیابی شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 135-164]

 • برومند، محمد رضا شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد اکوسیستمی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 363-394]

 • بشیری، مهدی شناسایی مؤلفه‌های نقش‌آفرین در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه‌ای [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 147-178]

 • بیگلری، نسرین شناسایی و تحلیل پیشایندها و پیامدهای بروز بحران داوری در فوتبال حرفه‌ای [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 273-300]

 • بنار، نوشین نقش دیپلماسی ورزشی در ارتقا تعاملات بین‌المللی(نظریه داده بنیاد) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 115-146]

 • بنار، نوشین طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 75-104]

 • بنار، نوشین تعیین موانع و شیوه های توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشی کشور [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 53-72]

 • بهرامی، شهاب اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامۀ تبلیغات محصولات ورزشی با استفاده از رسانه های اجتماعی [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 185-216]

 • بهلکه، طاهر تدوین چارچوب کنترل رفتارهای ضدبهره‌ورانه در هیئت‌های ورزشی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 171-194]

پ

 • پژوهان، فاطمه شناسایی حلقه های علی و معلولی مدیریت استعداد در وزارت ورزش و جوانان براساس پویایی سیستم [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 193-220]

 • پیمانی زاد، حسین آزمون مدل عوامل موثر بر جنجال سازمانی در لیگ برتر فوتبال کشور و ارائه راهبردهای کنش [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 307-338]

 • پورحسن، ساجد طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 163-188]

ت

 • ترکفر، احمد ارائة مدل زمینه‌سازی بازگشت سالمندان به فعالیت‌بدنی در دوران پساکرونا [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 257-280]

 • تقی پور، ًصابر شناسایی و اولویت‌بندی پیامدهای کووید 19 بر سازمان‌های حامی صنعت ورزش با روش دلفی فازی (موردمطالعه برندهای حامی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران) [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 339-356]

ج

 • جعفری، حامد شناسایی مؤلفه‌های نقش‌آفرین در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه‌ای [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 147-178]

 • جعفر بیگی، شاپور الگوی مفهومی شایستگی بین‌المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی کشور [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 109-146]

 • جمشیدیان، لیلا سادات ارائة مدل زمینه‌سازی بازگشت سالمندان به فعالیت‌بدنی در دوران پساکرونا [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 257-280]

 • جهانیان، سعید شناسایی حلقه های علی و معلولی مدیریت استعداد در وزارت ورزش و جوانان براساس پویایی سیستم [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 193-220]

 • جهانشیری، اشرف بررسی عملکرد شورایاری ها در جلب مشارکت مردمی برای توسعه ورزش همگانی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 281-308]

ح

 • حاجی زاد، میترا رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت داوطلبان بازنشسته در ورزش ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل‌شبکه‌ای [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 339-362]

 • حافظی، فریبا ارائه الگوی بازاریابی استخرهای آبی در دوران پسا کرونا با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 113-148]

 • حیدری، رضا توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد) [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 77-112]

 • حیدری، رضا الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌ شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 251-290]

 • حیدری، کلثوم تاثیر رفتارهای تفریحی تخصصی شده بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 275-302]

 • حیدری نژاد، صدیقه تاثیر رفتارهای تفریحی تخصصی شده بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 275-302]

 • حیرتی، ایمان نقش دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های ارتباطی در ارتقاء قابلیت‌های بازاریابی فدراسیون دوچرخه سواری [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 309-342]

 • حسامی، محمد طراحی الگوی توسعه پروژه‌های عمرانی ورزشی کشور [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 343-366]

 • حسنی، سید رضا طراحی مدل تأثیر نام تجاری در ورزش بر واکنش های رفتاری ورزشکاران جوان لیگ های برتر [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 339-360]

 • حسینی نیا، سید رضا شناسایی و تحلیل پیشایندها و پیامدهای بروز بحران داوری در فوتبال حرفه‌ای [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 273-300]

 • حقیقت، الهام شناسایی و رتبه بندی عوامل موثردر مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در ورزش ایران [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 189-218]

 • حکاک زاده، مینا رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت داوطلبان بازنشسته در ورزش ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل‌شبکه‌ای [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 339-362]

 • حمیدی، مهرزاد طراحی الگوی جاری‌سازی استراتژی‌های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 155-184]

 • حمیدپور، هاله طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ورزشی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 53-76]

خ

 • خدایاری، عباس تاثیر مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 83-114]

 • خدایاری، عباس ارائه مدل ذهنی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 171-202]

 • خدایاری، عباس ارائۀ الگوی ارزیابی شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 135-164]

 • خزایی، علی اشرف ارزش گذاری فوتبال به عنوان کالای عمومی با رویکرد ارزیابی احتمالی( مطالعه موردی: باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران ) [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 229-254]

 • خسروی، امیر اصول و قواعد بین‌المللی حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 291-316]

 • خسروی زاده، اسفندیار طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب‌وکارهای ورزشی براساس رویکرد داده‌بنیاد [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 85-116]

 • خسرومنش، رحیم شناسایی و بررسی سوق‌دهنده‌های فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 255-286]

 • خطیبی، امین تاثیر رفتارهای تفریحی تخصصی شده بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 275-302]

 • خوشکام، سمانه الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌ شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 251-290]

د

 • دستوم، صلاح ارائه و تبیین مدل مفهومی توسعه ظرفیت‌های اقتصادی ورزش کشور [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 219-248]

ذ

 • ذکی، محبوب فراتحلیل مطالعات عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 47-84]

 • ذکایی، محمدسعید طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 127-162]

ر

 • راسخ، نازنین اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامۀ تبلیغات محصولات ورزشی با استفاده از رسانه های اجتماعی [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 185-216]

 • رجبی، رضا توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد) [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 77-112]

 • ریحانی، محمد ارائه و تبیین مدل مفهومی توسعه ظرفیت‌های اقتصادی ورزش کشور [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 219-248]

 • رحمتی اصل، زینب برندسازی جمهوری اسلامی ایران از طریق موفقیت‌های بین‌المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 223-258]

 • رستمی چکالسری، عباداله تعیین موانع و شیوه های توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشی کشور [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 53-72]

 • رشید لمیر، امین تدوین چارچوب کنترل رفتارهای ضدبهره‌ورانه در هیئت‌های ورزشی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 171-194]

 • رضایی پندری، عباس مطالعۀ پیشبرد اهداف مسئولیت اجتماعی شرکتی مبتنی بر پرتفوی حامیان مالی ورزشی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 17-52]

 • رضوی، سید محمدحسین تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش‌های سنتی (مطالعه موردی: جشنواره کبدی سرخنکلاته، اسب ترکمن و کشتی سنتی آلیش وگورش) [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 241-274]

 • رضوی، محمدحسین شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی صادراتی کالاهای ورزشی با تأکید بر برنامه های توسعه صادرات با رویکرد کلاس جهانی [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 17-52]

 • رمضانی نژاد، رحیم واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 103-126]

 • روحانی، میثم ارائه و تبیین مدل مفهومی توسعه ظرفیت‌های اقتصادی ورزش کشور [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 219-248]

 • روحی بهلولی احمدی، ثریا تحلیل اثر بازاریابی حسی بر ارتقاء برند اماکن ورزشی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 317-338]

 • روشن ضمیر، مرضیه بررسی آسیب های کرونا بر آمیخته بازاریابی در ورزش با تاکید بر توزیع و ترویج [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 249-272]

ز

 • زارعی، علی ارائه مدل ذهنی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 171-202]

 • زارعی متین، حسن مدل مفهومی اثر بخشی ورزش قهرمانی (با نظر ذینفعان کلیدی و اولیه) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 267-306]

 • زرگر، طیبه مدلسازی عوامل موثر در ارزیابی بهره‌وری باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 221-250]

 • زمانی دادانه، کیوان اثر هویت تیم و هواداری ورزشی در پیش بینی پرخاشگری هواداران فوتبال (نقش تعدیل گر سن هواداران) [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 17-42]

س

 • سایبانی، حمیدرضا طراحی الگوی توسعه داوطلبی معلولان در ورزش با تکیه بر نظریه داده بنیاد [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 17-48]

 • سبزه پرور، فهیمه ارائۀ الگوی ارزیابی شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 135-164]

 • سپهوند، رضا شناسایی و اولویت‌بندی پیامدهای کووید 19 بر سازمان‌های حامی صنعت ورزش با روش دلفی فازی (موردمطالعه برندهای حامی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران) [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 339-356]

 • سجادی هزاوه، سید حمید شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پرو‌ژه‌های عمرانی ورزشی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 179-206]

 • سعیدی، الهام ارائه مدل ذهنی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 171-202]

 • سیف پناهی شعبانی، جبار شناسایی و بررسی سوق‌دهنده‌های فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 255-286]

 • سلطانی، علی اصغر مفهوم‌سازی‌های استعاری در گفتمان ورزش فوتبال بر اساس رویکرد پیکره-بنیاد به تحلیل انتقادی استعاره [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 287-314]

 • سلطانی، محمد مهدی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 217-240]

 • سلطانیان، لیلا برندسازی جمهوری اسلامی ایران از طریق موفقیت‌های بین‌المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 223-258]

 • سلطان حسینی، محمد مقایسۀ روش های رگرسیون خطی و شبکۀ عصبی مصنوعی در تخمین قیمت بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 117-154]

 • سلطان حسینی، محمد شناسایی حلقه های علی و معلولی مدیریت استعداد در وزارت ورزش و جوانان براساس پویایی سیستم [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 193-220]

 • سلیمی، مهدی مقایسۀ روش های رگرسیون خطی و شبکۀ عصبی مصنوعی در تخمین قیمت بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 117-154]

 • سلیمانی، مجید اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 315-334]

 • سوادی، مهدی طراحی الگوی توسعه داوطلبی معلولان در ورزش با تکیه بر نظریه داده بنیاد [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 17-48]

 • سوری، ابوذر تعیین موانع و شیوه های توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشی کشور [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 53-72]

ش

 • شجیع، کیانوش توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد) [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 77-112]

 • شیخ، رضا طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش وجوانان براساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 207-238]

 • شریعتی فیض آبادی، مهدی تبیین جایگاه ورزش در تقویت امنیت نظامی سیاسی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 105-134]

 • شعبانی بهار، غلامرضا اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 315-334]

 • شفیعی، شهرام نقش دیپلماسی ورزشی در ارتقا تعاملات بین‌المللی(نظریه داده بنیاد) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 115-146]

 • شفیعی، شهرام طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 75-104]

 • شکری، مژده اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 315-334]

 • شهرکی، محدثه شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان های ورزشی ایران [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 335-362]

 • شهلایی، جواد نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی ایران [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 17-46]

 • شهلائی باقری، جواد چالش ها و استراتژی های ترویج ورزش سالمندان با استفاده از مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 73-102]

ص

 • صابری، علی مدل مفهومی اثر بخشی ورزش قهرمانی (با نظر ذینفعان کلیدی و اولیه) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 267-306]

 • صادقی بروجردی، سعید تأثیر ابعاد شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران فوتبال (نمونه مورد مطالعه: تیم فوتبال پرسپولیس) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 47-82]

 • صدیقی، امیر بررسی آسیب های کرونا بر آمیخته بازاریابی در ورزش با تاکید بر توزیع و ترویج [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 249-272]

 • صفاری، مرجان تاثیر رفتارهای تفریحی تخصصی شده بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 275-302]

 • صفانیا، علی محمد شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد اکوسیستمی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 363-394]

 • صفانیا، علی محمد طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 163-188]

ط

 • طالب پور، مهدی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌ شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 251-290]

 • طیبی، محسن مقایسۀ روش های رگرسیون خطی و شبکۀ عصبی مصنوعی در تخمین قیمت بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 117-154]

 • طیبی ثانی، مصطفی بررسی عملکرد شورایاری ها در جلب مشارکت مردمی برای توسعه ورزش همگانی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 281-308]

 • طجرلو، رضا اصول و قواعد بین‌المللی حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 291-316]

ظ

 • ظریفی، مجتبی طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش وجوانان براساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 207-238]

ع

 • عباسی، سلیم مدل مفهومی اثر بخشی ورزش قهرمانی (با نظر ذینفعان کلیدی و اولیه) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 267-306]

 • عبدی، کاملیا آزمون مدل آمیخته بازاریابی باشگاه های ورزشی در لیگ های حرفه ای والیبال [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 327-360]

 • عبداللهی، محمدحسن بررسی نقش مزاج های چهارگانه مشتریان پوشاک ورزشی بر رفتار خرید آنی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 149-170]

 • عبدالملکی، حسین شناسایی و رتبه بندی عوامل موثردر مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در ورزش ایران [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 189-218]

 • عبودی، عبدالرضا بررسی نقش مزاج های چهارگانه مشتریان پوشاک ورزشی بر رفتار خرید آنی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 149-170]

 • عیدی، حسین اعتباریابی ابزار و ارایه مدل شخصیت برند رویدادهای بین‌المللی:جام‌جهانی کشتی آزاد [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 357-384]

 • عیدی، حسین برندسازی جمهوری اسلامی ایران از طریق موفقیت‌های بین‌المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 223-258]

 • عسکری، اسراء تدوین چارچوب کنترل رفتارهای ضدبهره‌ورانه در هیئت‌های ورزشی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 171-194]

 • عظیم زاده، سید مرتضی تحلیل اثر بازاریابی حسی بر ارتقاء برند اماکن ورزشی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 317-338]

 • علیدوست قهفرخی، ابراهیم شناسایی و رتبه بندی عوامل موثردر مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در ورزش ایران [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 189-218]

 • علیدوست قهفرخی، ابراهیم مدل مفهومی اثر بخشی ورزش قهرمانی (با نظر ذینفعان کلیدی و اولیه) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 267-306]

 • علی محمدی، حسین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 217-240]

 • علی محمدی، حسین امکان سنجی طرح بانک زمان سلامتی براساس امور مرتبط با ورزش در سالمندان [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 49-76]

 • علوی، سیدحسین تدوین مدل شایستگی‌های حرفه‌ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 203-228]

 • عمادی، سمیه طراحی الگوی جاری‌سازی استراتژی‌های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 155-184]

غ

 • غفوری، فرزاد نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی ایران [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 17-46]

 • غفوری، فرزاد طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 127-162]

 • غلامیان، جواد الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌ شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 251-290]

 • غلامی ترکسلویه، سجاد بررسی نقش مزاج های چهارگانه مشتریان پوشاک ورزشی بر رفتار خرید آنی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 149-170]

ف

 • فارسیجانی، حسن شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی صادراتی کالاهای ورزشی با تأکید بر برنامه های توسعه صادرات با رویکرد کلاس جهانی [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 17-52]

 • فراتی، محدثه امکان سنجی طرح بانک زمان سلامتی براساس امور مرتبط با ورزش در سالمندان [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 49-76]

 • فربد، مریم شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد اکوسیستمی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 363-394]

 • فردوسی، محمد حسن طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ورزشی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 53-76]

 • فرشید، مریم واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 103-126]

 • فروغی پور، حمید شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 217-240]

 • فروغی پور، حمید طراحی الگوی توسعه عوامل محیطی ورزش قهرمانی کاراته ایران [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 165-192]

 • فغانی، علیرضا تدوین مدل شایستگی‌های حرفه‌ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 203-228]

 • فلاح، زین العابدین تدوین چارچوب کنترل رفتارهای ضدبهره‌ورانه در هیئت‌های ورزشی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 171-194]

 • فهیم دوین، حسن آزمون مدل عوامل موثر بر جنجال سازمانی در لیگ برتر فوتبال کشور و ارائه راهبردهای کنش [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 307-338]

 • فهیمی‌نژاد، علی بررسی عملکرد شورایاری ها در جلب مشارکت مردمی برای توسعه ورزش همگانی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 281-308]

ق

 • قاسمیان، فرحناز طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 127-162]

 • قبادی یگانه، اکرم اعتباریابی ابزار و ارایه مدل شخصیت برند رویدادهای بین‌المللی:جام‌جهانی کشتی آزاد [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 357-384]

 • قبادی یگانه، محمدرضا اعتباریابی ابزار و ارایه مدل شخصیت برند رویدادهای بین‌المللی:جام‌جهانی کشتی آزاد [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 357-384]

 • قربانی، محمدحسین تدوین مدل شایستگی‌های حرفه‌ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 203-228]

 • قربانی قهفرخی، لیلا نقش ورزش‌ الکترونیک در رفتار مصرف کنندگان بازار محصولات ورزشی [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 301-326]

 • قریشی، مهشید سادات طراحی الگوی توسعه داوطلبی معلولان در ورزش با تکیه بر نظریه داده بنیاد [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 17-48]

 • قزلسفلو، حمیدرضا تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش‌های سنتی (مطالعه موردی: جشنواره کبدی سرخنکلاته، اسب ترکمن و کشتی سنتی آلیش وگورش) [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 241-274]

 • قیسوندی، کاوه کاربرد مدل پذیرش فن‌آوری در استفاده از اپلیکیشن‌های تیم‌های ورزشی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 239-266]

 • قنبری، مهرداد طراحی مدل تأثیر نام تجاری در ورزش بر واکنش های رفتاری ورزشکاران جوان لیگ های برتر [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 339-360]

ک

 • کارگر، غلامعلی شناسایی الزامات و اقدامات مدیریت سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 195-220]

 • کاظمی پور، احمد بین المللی سازی برند باشگاه‌های فوتبال ایران [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 303-338]

 • کریمی، حمیدرضا مدل‌سازی معادلات ساختاری پیامدهای مشارکت هواداران برای حامیان مالی باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 77-108]

 • کریمی، علی اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامۀ تبلیغات محصولات ورزشی با استفاده از رسانه های اجتماعی [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 185-216]

 • کشتی دار، محمد توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد) [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 77-112]

 • کشکر، سارا نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی ایران [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 17-46]

 • کشکر، سارا شناسایی الزامات و اقدامات مدیریت سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 195-220]

 • کشکر، سارا چالش ها و استراتژی های ترویج ورزش سالمندان با استفاده از مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 73-102]

 • کلاته سیفری، معصومه تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش‌های سنتی (مطالعه موردی: جشنواره کبدی سرخنکلاته، اسب ترکمن و کشتی سنتی آلیش وگورش) [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 241-274]

 • کلاته سیفری، معصومه شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی صادراتی کالاهای ورزشی با تأکید بر برنامه های توسعه صادرات با رویکرد کلاس جهانی [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 17-52]

 • کهندل، مهدی ارائه مدل ذهنی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 171-202]

 • کومبس، ویلیام تیموتی شناسایی و تحلیل پیشایندها و پیامدهای بروز بحران داوری در فوتبال حرفه‌ای [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 273-300]

گ

 • گلفام، ارسلان مفهوم‌سازی‌های استعاری در گفتمان ورزش فوتبال بر اساس رویکرد پیکره-بنیاد به تحلیل انتقادی استعاره [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 287-314]

 • گوهری، ظهراب طراحی الگوی جاری‌سازی استراتژی‌های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 155-184]

 • گوهررستمی، حمیدرضا مدل‌سازی معادلات ساختاری پیامدهای مشارکت هواداران برای حامیان مالی باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 77-108]

 • گوهررستمی، حمیدرضا واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 103-126]

ل

 • لنجان نژادیان، شهرام مقایسۀ روش های رگرسیون خطی و شبکۀ عصبی مصنوعی در تخمین قیمت بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 117-154]

م

 • محرم زاده، مهرداد الگوی مفهومی شایستگی بین‌المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی کشور [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 109-146]

 • محمدی، زهرا چالش ها و استراتژی های ترویج ورزش سالمندان با استفاده از مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 73-102]

 • محمدی، سردار کاربرد مدل پذیرش فن‌آوری در استفاده از اپلیکیشن‌های تیم‌های ورزشی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 239-266]

 • محمدی، سردار اثر هویت تیم و هواداری ورزشی در پیش بینی پرخاشگری هواداران فوتبال (نقش تعدیل گر سن هواداران) [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 17-42]

 • محمدی، فروغ شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی صادراتی کالاهای ورزشی با تأکید بر برنامه های توسعه صادرات با رویکرد کلاس جهانی [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 17-52]

 • محمدیان، فریبا ارائه الگوی بازاریابی استخرهای آبی در دوران پسا کرونا با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 113-148]

 • محمدکاظمی، رضا بین المللی سازی برند باشگاه‌های فوتبال ایران [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 303-338]

 • محمودی، روح اله طراحی مدل تأثیر نام تجاری در ورزش بر واکنش های رفتاری ورزشکاران جوان لیگ های برتر [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 339-360]

 • محمودیان، عابد تأثیر ابعاد شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران فوتبال (نمونه مورد مطالعه: تیم فوتبال پرسپولیس) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 47-82]

 • محمودیان، فریده تأثیر ابعاد شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران فوتبال (نمونه مورد مطالعه: تیم فوتبال پرسپولیس) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 47-82]

 • محمودی زاد آذری، سعید ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت‌گرا نظریه داده بنیاد [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 17-46]

 • مدادی نانسا، الهه نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی ایران [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 17-46]

 • مرسل، باقر بررسی عملکرد شورایاری ها در جلب مشارکت مردمی برای توسعه ورزش همگانی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 281-308]

 • میرمحمدیان توتکله، سید فرشید نقش ورزش‌ الکترونیک در رفتار مصرف کنندگان بازار محصولات ورزشی [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 301-326]

 • مشکل گشا، الهام طراحی الگوی توسعه پروژه‌های عمرانی ورزشی کشور [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 343-366]

 • معماری، ژاله مطالعۀ پیشبرد اهداف مسئولیت اجتماعی شرکتی مبتنی بر پرتفوی حامیان مالی ورزشی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 17-52]

 • ملائی نژاد، مصطفی مدل‌سازی معادلات ساختاری پیامدهای مشارکت هواداران برای حامیان مالی باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 77-108]

 • مندعلی زاده، زینب طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب‌وکارهای ورزشی براساس رویکرد داده‌بنیاد [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 85-116]

 • منوچهری نژاد، محسن رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت داوطلبان بازنشسته در ورزش ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل‌شبکه‌ای [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 339-362]

 • مهرابی، قاسم ملاحظات نظری و تجربی طراحی مدل اندازه‌گیری ترکیبی و انعکاسی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 43-74]

 • موسوی گرگری، سیده شیما نقش دیپلماسی ورزشی در ارتقا تعاملات بین‌المللی(نظریه داده بنیاد) [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 115-146]

 • موسوی گرگری، سیده شیما طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 75-104]

 • مومنی مفرد، معصومه شناسایی و اولویت‌بندی پیامدهای کووید 19 بر سازمان‌های حامی صنعت ورزش با روش دلفی فازی (موردمطالعه برندهای حامی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران) [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 339-356]

ن

 • نادریان، مسعود شناسایی حلقه های علی و معلولی مدیریت استعداد در وزارت ورزش و جوانان براساس پویایی سیستم [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 193-220]

 • ناصرپور، مهرداد پایش اثر باندلینگ اجتماعی بر خرید آنی محصولات ورزشی؛ نقش میانجی جنون خرید و هوش هیجانی [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 147-170]

 • نجف زاده، محمدرحیم شناسایی مؤلفه‌های نقش‌آفرین در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه‌ای [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 147-178]

 • ندایی، طاهره امکان سنجی طرح بانک زمان سلامتی براساس امور مرتبط با ورزش در سالمندان [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 49-76]

 • ندری، امیر طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ورزشی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 53-76]

 • نصیری، محمد فراتحلیل مطالعات عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 47-84]

 • نظری، رسول ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت‌گرا نظریه داده بنیاد [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 17-46]

 • نظری، رسول مدلسازی عوامل موثر در ارزیابی بهره‌وری باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 221-250]

 • نظری، شهرام نقش دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های ارتباطی در ارتقاء قابلیت‌های بازاریابی فدراسیون دوچرخه سواری [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 309-342]

 • نظریان، علی تحلیل اثر بازاریابی حسی بر ارتقاء برند اماکن ورزشی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 317-338]

 • نعمتی، هاشم آزمون مدل عوامل موثر بر جنجال سازمانی در لیگ برتر فوتبال کشور و ارائه راهبردهای کنش [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 307-338]

 • نقشبندی، سید صلاح الدین شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد اکوسیستمی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 363-394]

 • نیک آیین، زینت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پرو‌ژه‌های عمرانی ورزشی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 179-206]

 • نیک بخش، رضا طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 163-188]

 • نیکروان، محمد طراحی الگوی توسعه عوامل محیطی ورزش قهرمانی کاراته ایران [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 165-192]

 • نمامیان، فرشید طراحی مدل تأثیر نام تجاری در ورزش بر واکنش های رفتاری ورزشکاران جوان لیگ های برتر [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 339-360]

 • نوبخت رمضانی، زهرا ارائه الگوی بازاریابی استخرهای آبی در دوران پسا کرونا با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 113-148]

 • نوری، محمد سیوان الگوی مفهومی شایستگی بین‌المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی کشور [دوره 14، شماره 75، 1401، صفحه 109-146]

 • نوربخش، پریوش تاثیر مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 83-114]

 • نوربخش، پریوش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثردر مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در ورزش ایران [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 189-218]

 • نوربخش، مهوش تاثیر مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی [دوره 14، شماره 72، 1401، صفحه 83-114]

 • نوربخش، مهوش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثردر مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در ورزش ایران [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 189-218]

 • نوروزی سید حسینی، رسول ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت‌گرا نظریه داده بنیاد [دوره 14، شماره 71، 1401، صفحه 17-46]

و

 • وزیری، فاطمه مطالعۀ پیشبرد اهداف مسئولیت اجتماعی شرکتی مبتنی بر پرتفوی حامیان مالی ورزشی [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 17-52]

ه

 • همتی نژاد، مهرعلی ملاحظات نظری و تجربی طراحی مدل اندازه‌گیری ترکیبی و انعکاسی [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 43-74]

 • همتی نژاد، مهرعلی تعیین موانع و شیوه های توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشی کشور [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 53-72]

 • هنری، حبیب طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی [دوره 14، شماره 74، 1401، صفحه 127-162]

ی

 • یبلویی، بهاره مدلسازی عوامل موثر در ارزیابی بهره‌وری باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال [دوره 14، شماره 76، 1401، صفحه 221-250]

 • یوسفی، بهرام ارزش گذاری فوتبال به عنوان کالای عمومی با رویکرد ارزیابی احتمالی( مطالعه موردی: باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران ) [دوره 14، شماره 73، 1401، صفحه 229-254]