نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران‏

3 ‏دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)‏

4 دانشگاه تربیت مدرس. هیات علمی مدیریت ورزشی. دانشکده علوم انسانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ارزش بازیکنان حرفه ای لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. از این رو پژوهش با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در مورد قابلیت‌های در عرصه فوتبال انجام گرفته است که به منظور ارائه مدل از یافته‌های برگرفته از کدها سعی شده که از رویکرد ساخت‌گرا در نظریه داده بنیاد چارمز استفاده شود. سه فرآیند همپوش در تحلیل ساخت گرای نظریه داده‌بنیاد شامل کدگذاری اولیه، متمرکز شده و نظری استفاده شد. در اجرای پژوهش، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها به طور آگاهانه همزمان انجام ‌گرفت و گردآوری داده‌های اولیه به منظور شکل‌گیری روند جمع‌آوری مداوم داده ها صورت ‌گرفت. مشارکت کنندگان، شامل افراد آگاه به حوزه فوتبال حرفه ای ایران بودند، که به طور هدفمند انتخاب شدند. بر اساس یافته ها در این مرحله از پژوهش، از حدود 220 جمله پیاده‌سازی شده از مصاحبه‌ها، بعد از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط حدود 109 کد اولیه در مرحله اول توسط پژوهشگر شناسایی و نشانه‌گذاری شد. در کد گذاری متمرکز شده به 7 مقوله تقسیم شد. در نهایت در بالاترین سطح تقلیل یا ایجاز، مقوله های برساخت به سه طبقه کلی ارزش ویژه، ملزومات و ارزش بازار یک بازیکن تقلیل یافت که به مطلوب ترین شکل ممکن، مفاهیم ایجاد شده در پژوهش را در سه سطح یکپارچه کرد. قیمت نهایی یا ارزش بازیکن فوتبال در لیگ برتر ایران در بازار نقل و انتقالات، بر اساس ارزش های ویژه بازیکن، ملزومات و نهادها و پیامدها آن مشخض می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the market value model of professional football players in the Iranian Premier League: A structuralist approach ground theory

نویسندگان [English]

  • Saeid Mahmoodzad Azari 1
  • mohammad Ehsani 2
  • Rasool Nazari 3
  • Rasul Nuroozi seyed hosini 4

1 PhD Student of Sport Management, Isfahan Azad University (Khorasgan)

2 Professor of Sport Management,Tarbiat Modares University

3 Associate professor Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University, Esfahan (Khorasgan) Branch, Esfahan, Iran.

4 Tarbiat Modares University. Sport management faculty. Faculty of Humanities

چکیده [English]

The present study intends to design a value model for professional players in the Iranian Football Premier League. The present study has been done with exploratory nature and with the aim of expanding the existing knowledge and understanding about capabilities in the field of football. Three overlapping processes in the structural analysis of data-based theory are: primary, centralized, and theoretical coding. In the implementation of the research, data collection and analysis was done consciously simultaneously and the initial data were collected in order to form the process of continuous data collection. Participants included people familiar with the Iranian professional football field, who were purposefully selected. Based on the findings in this stage of the research, out of about 220 sentences implemented from the interviews, after removing duplicate and unrelated items, about 109 primary codes were identified and marked by the researcher in the first stage. In centralized coding, it was divided into 7 categories. Finally, at the highest level of reduction or brevity, the categories of construction were reduced to three general categories of equity, requirements and market value of a player, which in the most desirable way, integrated the concepts created in the research into three levels. The final price or value of a football player in the Iranian Premier League in the transfer market is determined based on the player's special values, requirements and institutions and its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value
  • player
  • Football
  • Model
  • data theory theory