آ

 • آرازشی، نوید طراحی الگوی جامع کیفیت خدمات ارائه‌شده به تماشاگران لیگ برتر بسکتبال [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 209-224]

 • آزما، فریدون تفاوت‌های فردی در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 175-194]

 • آصفی، احمدعلی تحلیل اهمیت ـ عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 93-112]

 • آقایی، علی اکبر ارزیابی و رتبه‌بندی استراتژی‌های توسعۀ ورزش هندبال با استفاده از روش تصمیم‌گیری خاکستری [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 103-124]

 • آقایی، نجف تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 199-216]

 • آقاخانبابایی، مریم طراحی مدل ارتباطی نیروی کار عاطفی در مربیان تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های تهران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 35-52]

 • آهنگری، نوید شناسایی و اولویت بندی راهبردها و راهکارهای توسعه ورزش در شهر بوکان [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 51-72]

ا

 • احسانی، محمد مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 37-60]

 • احسانی، محمد طراحی و تدوین مدل شایستگی‌های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 133-154]

 • احمدی، بهشت بررسی روایی و پایایی نسخة فارسی شاخص توانایی انجام کار و ارتباط آن با شاخص‌های آمادگی جسمانی در کارکنان شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 171-190]

 • احمدی، مهوش شناسایی و اولویت‌بندی موانع مشارکت ورزشی زنان معلول جسمی و حرکتی استان قم [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 175-192]

 • اخروی، امیرحسین شناسایی معیار‌های ارزیابی ارائة کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه‌های تندرستی بانوان شهرمشهد با روش ترکیبی BSC، QFD و FAHP [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 191-212]

 • ادبی فیروزجاه، جواد شناسایی و اولویت‌بندی موانع مشارکت ورزشی زنان معلول جسمی و حرکتی استان قم [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 175-192]

 • ایزدی، بهزاد شناسایی و اولویت‌بندی علل ترجیح خرید کالاهای ورزشی دست‌دوم خارجی با رویکرد AHP [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 73-92]

 • ازمشا، طاهره ارائة مدل کارآفرینی استراتژیک برای دست‌یابی به مزیت رقابتی درهیئت‌های ورزشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 175-190]

 • اسماعیلی، فاطمه ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه‌های ورزشی بانوان شهر تهران و ارائه راهکار (دولتی و خصوصی) [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 111-126]

 • اسمعیلی، محسن طراحی و اعتباریابی پرسش‌نامۀ رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 81-102]

 • اسمعیلی، محسن طراحی و تدوین مدل شایستگی‌های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 133-154]

 • اسمعیلی، نرگس ارزیابی عوامل مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 225-242]

 • افروزی، فریده تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ‌شده در نشریات علمی ـ پژوهشی [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 217-236]

 • افروزه، حکیمه شناسایی عوامل مؤثر بر جذب خیران و واقفان در ورزش [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 157-174]

 • افروزه، محمد صادق تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 199-216]

 • افروزه، محمد صادق شناسایی عوامل مؤثر بر جذب خیران و واقفان در ورزش [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 157-174]

 • افشاری، مصطفی طراحی و اعتباریابی پرسش‌نامۀ رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 81-102]

 • اکبری، پریسا بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروه‌های داوطلب بر مدیریت داوطلبی رویداد ورزشی (مطالعة موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان) [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 141-156]

 • اکبری یزدی، حسین اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران بر‌اساس مدل AIDA [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 39-60]

 • اکبری یزدی، حسین سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 155-174]

 • الهی، علیرضا اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران بر‌اساس مدل AIDA [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 39-60]

 • الهی، علیرضا سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 155-174]

 • اله ویسی، فرهاد شناسایی پست‏های بازیکنان در ایجاد حمله: تحلیل شبکه‏های تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی 2014 [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 91-104]

 • امامی، مینا تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر کیفیت ارتباط با تماشاگران لیگ حرفه‌ای والیبال زنان [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 191-210]

 • امیر حسینی، سید احسان توسعة مدل اثر جامعة برند بر ویژگی‌های برند [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 125-140]

ب

 • باغانی، علی تأثیر پذیرش فناوری بر تمایل به استفاده از تبلیغات پیامکی در میان مصرف‌کنندگان لوازم ورزشی (مطالعة موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 213-230]

 • باقری، قدرت ا... شناسایی مهم‌ترین ذی‌نفعان تیم‏های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 17-34]

 • بحرالعلوم، حسن ارزیابی و رتبه‌بندی استراتژی‌های توسعۀ ورزش هندبال با استفاده از روش تصمیم‌گیری خاکستری [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 103-124]

 • بخیت، معصومه ارتباط سایش اجتماعی با به‌زیستی شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال با میانجی‌گری تعارض میان‌فردی [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 115-132]

 • براخاص قرمیش، حسین تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند (مطالعۀ موردی: باشگاه‌های خصوصی ورزشی شهر رشت) [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 127-146]

 • بنار، نوشین تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر کیفیت ارتباط با تماشاگران لیگ حرفه‌ای والیبال زنان [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 191-210]

پ

 • پارسا مهر، مهربان تبیین نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 17-38]

 • پورکیانی، محمد تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه‌ای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 55-72]

 • پورگچی، سمیه شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 137-162]

ت

 • تاجوران، مرضیه مدل علی بیگانگی از کار براساس کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی با تأکید بر نقش واسطه‌ای تعارض، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی شهر شیراز [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 61-80]

 • تجاری، فرشاد آزمون مدل مفهومی بخش‌بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان‌شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 31-50]

 • ترکفر، احمد توسعة مدل اثر جامعة برند بر ویژگی‌های برند [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 125-140]

 • تکلی، همیلا بررسی ارزش ویژۀ برند تیم والیبال کالۀ مازندران [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 185-198]

ج

 • جزینی، علیرضا شناسایی عوامل مؤثر بر کنترل انتظامی و اجتماعی لیگ برتر فوتبال در شهرآورد پایتخت [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 155-174]

 • جلالی فراهانی، مجید نقش ویژگی‌های منبع اطلاعاتی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان لباس‌های ورزشی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 113-136]

 • جمالزاده، مریم ارتباط بین سلامت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی دورة اول متوسطة شهر تهران [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 17-30]

 • جندقی، غلامرضا شناسایی مهم‌ترین ذی‌نفعان تیم‏های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 17-34]

 • جوادی پور، محمد ارتباط بین سلامت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی دورة اول متوسطة شهر تهران [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 17-30]

 • جوکار، مهدی نقش ویژگی‌های منبع اطلاعاتی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان لباس‌های ورزشی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 113-136]

ح

 • حاجی نژاد، صادق شناسایی و اولویت بندی راهبردها و راهکارهای توسعه ورزش در شهر بوکان [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 51-72]

 • حیدری فرد، سمیه شناسایی و مقایسۀ موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 81-96]

 • حیدری نژاد، صدیقه شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 137-162]

 • حسنی، زهره بررسی روایی و پایایی نسخة فارسی شاخص توانایی انجام کار و ارتباط آن با شاخص‌های آمادگی جسمانی در کارکنان شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 171-190]

 • حفظ اللسان، مهرداد تعیین عوامل مؤثر بر سطح رفتاری ورزش همگانی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 51-68]

 • حمیدی، مهرزاد تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه‌ای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 55-72]

 • حمیدی، مهرزاد تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 93-114]

خ

 • خادم، امیررضا نقش مدیریت دانشگاهی در منابع استرس دانشجویان ورزشکار و راه‌کارهای مقابله با آن [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 203-222]

 • خبیری، محمد مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 37-60]

 • خبیری، محمد تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه‌ای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 55-72]

 • خدایاری، عباس ارتباط علّی مزیت رقابتی با منابع تعارض و نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت تولیدات ورزشی [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 193-212]

 • خدادادی، محمدرسول مدل‌سازی واردات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل آرما طی سال‌های 1391ـ 1371 [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 97-110]

 • خزایی، شهرزاد رابطۀ رفتار مربیگری با انسجام تیمی و کارایی مشارکتی بازیکنان زن لیگ برتر هاکی ایران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 211-232]

 • خسروی، معصومه طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفه‌ای مرد ورزش‌های گروهی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 97-118]

 • خسروی بابادی، علی اکبر ارتباط بین سلامت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی دورة اول متوسطة شهر تهران [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 17-30]

 • خطیبی، امین شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 137-162]

د

 • دانا، امیر تأثیر نوع برنامه‌ریزی ورزشی بر عملکرد اجتماعی و انطباقی ‌دختران دبیرستانی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 73-92]

 • دهقان، آرزو تحلیل اهمیت ـ عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 93-112]

 • دهقانی سلطانی، مهدی تأثیر پذیرش فناوری بر تمایل به استفاده از تبلیغات پیامکی در میان مصرف‌کنندگان لوازم ورزشی (مطالعة موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 213-230]

ذ

 • ذوالاکتاف، وحید تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر روابط مربی- ورزشکار [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 105-124]

ر

 • راجی، امین ساخت و اعتباریابی ابزار شایستگی‌های محوری مدیران ادارات ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 141-160]

 • راسخ، نازنین تعیین عوامل کلیدی موفقیت برتوسعه محصول در صنایع چاپ: (مطالعه موردی صنعت چاپ رسانه های نوشتاری ورزشی) [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 73-92]

 • راسخ، نازنین ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه‌های ورزشی بانوان شهر تهران و ارائه راهکار (دولتی و خصوصی) [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 111-126]

 • رجبی، حسین تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 93-114]

 • رحمانی، نریمان برازش معادلۀ رگرسیونی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 161-184]

 • رستگاری، مهدی توسعة مدل اثر جامعة برند بر ویژگی‌های برند [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 125-140]

 • رسولی، سید مهدی اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 61-80]

 • رسولی، مهدی طراحی و اعتباریابی پرسش‌نامۀ رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 81-102]

 • رسولی نژاد، سید پویا تبیین نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 17-38]

 • رضوی، سید محمد جواد شناخت و اولویت‌بندی موانع خصوصی‌سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چند‌معیاره و کپ‌‌لند [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 15-36]

 • رضوی، محمدحسین شناسایی و مدل‌سازی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعة رفتار شهروند سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 119-138]

 • رمضانیان، محمد رحیم طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفه‌ای مرد ورزش‌های گروهی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 97-118]

 • رمضانی نژاد، رحیم طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفه‌ای مرد ورزش‌های گروهی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 97-118]

ز

 • زارعی، علی ارتباط علّی مزیت رقابتی با منابع تعارض و نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت تولیدات ورزشی [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 193-212]

 • زارعیان، حسین تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند (مطالعۀ موردی: باشگاه‌های خصوصی ورزشی شهر رشت) [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 127-146]

 • زارعیان، حسین مدل‌یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش ‌به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 213-230]

 • زارعی متین، حسن شناسایی مهم‌ترین ذی‌نفعان تیم‏های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 17-34]

 • زردشتیان، شیرین رابطۀ رفتار مربیگری با انسجام تیمی و کارایی مشارکتی بازیکنان زن لیگ برتر هاکی ایران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 211-232]

س

 • سالاری محمد آباد، محمد تأثیر جهت‌گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری به تیم در بینندگان تلویزیونی رقابت‌های فوتبال [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 125-140]

 • سبحانی، بهمن کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی با تأکید بر اعتماد اجتماعی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 185-202]

 • سبزی، امیر حمزه تأثیر نوع برنامه‌ریزی ورزشی بر عملکرد اجتماعی و انطباقی ‌دختران دبیرستانی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 73-92]

 • سپاسی، حسین طراحی الگوی جامع کیفیت خدمات ارائه‌شده به تماشاگران لیگ برتر بسکتبال [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 209-224]

 • سجادی، سید نصراله تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 93-114]

 • سید عامری، میرحسن تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعۀ موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها) [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 163-184]

 • سراج، سارا استعداد‌یابی و نقش تجارب حرکتی داوطلبان در موفقیت آن‌ها در آزمون‌های ورودی رشتۀ تربیت‌بدنی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 223-234]

 • سرلاب، رقیه مدل‌سازی واردات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل آرما طی سال‌های 1391ـ 1371 [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 97-110]

 • سلطانی، مصطفی الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 231-250]

 • سلطان حسینی، محمد شناخت و اولویت‌بندی موانع خصوصی‌سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چند‌معیاره و کپ‌‌لند [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 15-36]

 • سلیمی، مهدی شناخت و اولویت‌بندی موانع خصوصی‌سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چند‌معیاره و کپ‌‌لند [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 15-36]

 • سلیمانی، محبوبه تحلیل اهمیت ـ عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 93-112]

 • سلیمانی کشایه، سجاد شناسایی و مدل‌سازی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعة رفتار شهروند سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 119-138]

ش

 • شتاب بوشهری، سیده ناهید شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 137-162]

 • شجیع، رضا تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعۀ موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها) [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 163-184]

 • شجیع، کیانوش تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ‌شده در نشریات علمی ـ پژوهشی [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 217-236]

 • شریفیان، اسماعیل شناسایی و مقایسۀ موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 81-96]

 • شریفی فر، فریده فراتحلیل مطالعات کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 139-154]

 • شریفی فر، فروزان فراتحلیل مطالعات کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 139-154]

 • شیروانی، طهماسب طراحی و تدوین مدل شایستگی‌های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 133-154]

 • شفیعی، شهرام تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند (مطالعۀ موردی: باشگاه‌های خصوصی ورزشی شهر رشت) [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 127-146]

 • شهریاری، بهمن ارتباط علّی مزیت رقابتی با منابع تعارض و نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت تولیدات ورزشی [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 193-212]

ص

 • صابریان، شیرین ارائة مدلی هوشمند برای پیش‌بینی نتایج مسابقات لیگ جهانی والیبال با استفاده از شبکه‌‌های عصبی [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 17-36]

 • صاحبکاران، محمدعلی طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفه‌ای مرد ورزش‌های گروهی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 97-118]

 • صادقی بروجردی، سعید شناسایی و اولویت‌بندی علل ترجیح خرید کالاهای ورزشی دست‌دوم خارجی با رویکرد AHP [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 73-92]

 • صالحی، نسیم ارزیابی عوامل مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 225-242]

 • صیف، محمد حسن مدل علی بیگانگی از کار براساس کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی با تأکید بر نقش واسطه‌ای تعارض، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی شهر شیراز [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 61-80]

 • صفار، یاسر تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ‌شده در نشریات علمی ـ پژوهشی [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 217-236]

 • صفاری، مرجان تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 199-216]

 • صفری جعفرلو، حمید رضا مدل‌یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش ‌به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 213-230]

ط

 • طالب پور، مهدی ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامۀ شایستگی‌های مربیان ورزشی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 147-170]

 • طیبی، سید مهدی شناسایی مهم‌ترین ذی‌نفعان تیم‏های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 17-34]

 • طلایی، رضا مقایسۀ وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیت‌بدنی با دانشجویان سایر رشته‌ها با تأکید بر الگوی شش‌گانۀ مهارت‌های ارتباطی مؤثر قاسمی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 39-54]

ع

 • عبدالله زاده، عادل بررسی ارزش ویژۀ برند تیم والیبال کالۀ مازندران [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 185-198]

 • عبدالملکی، حسین شناسایی معیار‌های ارزیابی ارائة کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه‌های تندرستی بانوان شهرمشهد با روش ترکیبی BSC، QFD و FAHP [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 191-212]

 • عیدی، حسین تحلیل عوامل مؤثر بر وجود صندلی‌های خالی در استادیوم‌های فوتبال با استفاده از روش TOPSIS [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 237-256]

 • عیدی پور، کامران ارتباط سایش اجتماعی با به‌زیستی شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال با میانجی‌گری تعارض میان‌فردی [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 115-132]

 • عربسرخی، حسن شناسایی عوامل مؤثر بر کنترل انتظامی و اجتماعی لیگ برتر فوتبال در شهرآورد پایتخت [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 155-174]

 • عسکریان، فریبا مدل‌سازی واردات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل آرما طی سال‌های 1391ـ 1371 [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 97-110]

 • عسگری گندمانی، روح الله تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر روابط مربی- ورزشکار [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 105-124]

 • عظیم زاده، سید مرتضی تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ‌شده در نشریات علمی ـ پژوهشی [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 217-236]

 • علیدوست قهفرخی، ابراهیم نقش ویژگی‌های منبع اطلاعاتی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان لباس‌های ورزشی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 113-136]

 • علی محمدی، حسین شناسایی و اولویت‌بندی موانع مشارکت ورزشی زنان معلول جسمی و حرکتی استان قم [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 175-192]

غ

 • غایب زاده، شهروز شناسایی و اولویت بندی راهبردها و راهکارهای توسعه ورزش در شهر بوکان [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 51-72]

 • غفوری، فرزاد الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 231-250]

ف

 • فارسی، حسین مقایسۀ وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیت‌بدنی با دانشجویان سایر رشته‌ها با تأکید بر الگوی شش‌گانۀ مهارت‌های ارتباطی مؤثر قاسمی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 39-54]

 • فارسی، علیرضا نقش مدیریت دانشگاهی در منابع استرس دانشجویان ورزشکار و راه‌کارهای مقابله با آن [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 203-222]

 • فارسی زاده، حسین تأثیر پذیرش فناوری بر تمایل به استفاده از تبلیغات پیامکی در میان مصرف‌کنندگان لوازم ورزشی (مطالعة موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 213-230]

 • فاضل، هاله طراحی مدل ارتباطی نیروی کار عاطفی در مربیان تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های تهران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 35-52]

 • فتاح پور مرندی، مرتضی تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعۀ موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها) [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 163-184]

 • فراهانی، ابوالفضل استعداد‌یابی و نقش تجارب حرکتی داوطلبان در موفقیت آن‌ها در آزمون‌های ورودی رشتۀ تربیت‌بدنی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 223-234]

 • فریدفتحی، اکبر مقایسۀ وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیت‌بدنی با دانشجویان سایر رشته‌ها با تأکید بر الگوی شش‌گانۀ مهارت‌های ارتباطی مؤثر قاسمی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 39-54]

 • فرقانی، محمد علی تأثیر پذیرش فناوری بر تمایل به استفاده از تبلیغات پیامکی در میان مصرف‌کنندگان لوازم ورزشی (مطالعة موردی شهر تهران) [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 213-230]

 • فسنقری، الهام بررسی نقش هوش معنوی در اخلاق کاری و سلامت عمومی معلمان ورزش [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 53-72]

 • فسنقری، جواد بررسی نقش هوش معنوی در اخلاق کاری و سلامت عمومی معلمان ورزش [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 53-72]

 • فیضی، سمیرا ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامۀ شایستگی‌های مربیان ورزشی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 147-170]

 • فلاحی، احمد مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 37-60]

 • فلاحتی، مهدی سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 155-174]

 • فلاح کاظمی، مریم تحلیل عوامل مؤثر بر وجود صندلی‌های خالی در استادیوم‌های فوتبال با استفاده از روش TOPSIS [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 237-256]

ق

 • قاسمی، حمید مقایسۀ وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیت‌بدنی با دانشجویان سایر رشته‌ها با تأکید بر الگوی شش‌گانۀ مهارت‌های ارتباطی مؤثر قاسمی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 39-54]

 • قاسمی، حمید برازش معادلۀ رگرسیونی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 161-184]

 • قربانی، محمدحسین مدل‌یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش ‌به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 213-230]

 • قزلسفلو، حمیدرضا طراحی مدل ساختاری تمایل به بازگشت تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی والیبال براساس اولویت‌بندی کیفیت خدمات و رضایتمندی [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 17-38]

 • قلی پور، نگار تحلیل عوامل مؤثر بر وجود صندلی‌های خالی در استادیوم‌های فوتبال با استفاده از روش TOPSIS [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 237-256]

 • قلی زاده، بهاره شناسایی معیار‌های ارزیابی ارائة کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه‌های تندرستی بانوان شهرمشهد با روش ترکیبی BSC، QFD و FAHP [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 191-212]

ک

 • کارگر، غلامعلی الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 231-250]

 • کاشف، سید محمد تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعۀ موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها) [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 163-184]

 • کاظم نژاد، انوشیروان شناسایی و مدل‌سازی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعة رفتار شهروند سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 119-138]

 • کاملی، فاطمه شناسایی عوامل مؤثر بر جذب خیران و واقفان در ورزش [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 157-174]

 • کشتی دار، محمد شناسایی معیار‌های ارزیابی ارائة کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه‌های تندرستی بانوان شهرمشهد با روش ترکیبی BSC، QFD و FAHP [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 191-212]

 • کشکر، سارا الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 231-250]

 • کشمیری، نسیم اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران بر‌اساس مدل AIDA [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 39-60]

 • کلاته سیفری، معصومه طراحی مدل ساختاری تمایل به بازگشت تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی والیبال براساس اولویت‌بندی کیفیت خدمات و رضایتمندی [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 17-38]

 • کوزه چیان، هاشم مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 37-60]

 • کوزه چیان، هاشم طراحی و تدوین مدل شایستگی‌های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 133-154]

گ

 • گودرزی، محمود تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه‌ای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 55-72]

 • گوزل زاده، المیرا تأثیر نوع برنامه‌ریزی ورزشی بر عملکرد اجتماعی و انطباقی ‌دختران دبیرستانی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 73-92]

 • گوهر رستمی، حمیدرضا طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفه‌ای مرد ورزش‌های گروهی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 97-118]

م

 • مازیاری، محمد تأثیر جهت‌گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری به تیم در بینندگان تلویزیونی رقابت‌های فوتبال [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 125-140]

 • متقی شهری، محمد حسن اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 61-80]

 • محمدی، اکرم تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر روابط مربی- ورزشکار [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 105-124]

 • محمدی، سردار ارزیابی عوامل مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 225-242]

 • محمدی، فروغ برازش معادلۀ رگرسیونی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 161-184]

 • محمدیان، فریبا فراتحلیل مطالعات کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 139-154]

 • محمد حسن، فهیمه بررسی نقش هوش معنوی در اخلاق کاری و سلامت عمومی معلمان ورزش [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 53-72]

 • محمد کاظمی، رضا تعیین عوامل کلیدی موفقیت برتوسعه محصول در صنایع چاپ: (مطالعه موردی صنعت چاپ رسانه های نوشتاری ورزشی) [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 73-92]

 • محمد کاظمی، رضا ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه‌های ورزشی بانوان شهر تهران و ارائه راهکار (دولتی و خصوصی) [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 111-126]

 • محمودی، احمد اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 61-80]

 • مرادی، مجید نقش مدیریت دانشگاهی در منابع استرس دانشجویان ورزشکار و راه‌کارهای مقابله با آن [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 203-222]

 • میرزاییان وناب، زینب ارائة مدل کارآفرینی استراتژیک برای دست‌یابی به مزیت رقابتی درهیئت‌های ورزشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 175-190]

 • میرصفیان، حمیدرضا سنجش دانش داوران فوتبال از مسائل حقوقی مرتبط با حرفۀ داوری [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 37-50]

 • مظفری، امیر احمد تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 199-216]

 • میکائیلی، سیده وجیهه بررسی اثر درآمدها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزش‌افزودة بخش ورزش: رویکرد مدل خودتوزیع با وقفه‌های گسترده [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 69-90]

 • ملکی، محمد شناسایی پست‏های بازیکنان در ایجاد حمله: تحلیل شبکه‏های تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی 2014 [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 91-104]

 • ملکیان، علی آزمون مدل مفهومی بخش‌بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان‌شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 31-50]

 • منتظری، امیر ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامۀ شایستگی‌های مربیان ورزشی [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 147-170]

 • منصوری، حسین شناسایی و اولویت‌بندی علل ترجیح خرید کالاهای ورزشی دست‌دوم خارجی با رویکرد AHP [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 73-92]

 • مهدی‌پور، عبدالرحمن ارائة مدل کارآفرینی استراتژیک برای دست‌یابی به مزیت رقابتی درهیئت‌های ورزشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 175-190]

 • مهرآرا، محسن بررسی اثر درآمدها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزش‌افزودة بخش ورزش: رویکرد مدل خودتوزیع با وقفه‌های گسترده [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 69-90]

 • موسوی، شیما بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروه‌های داوطلب بر مدیریت داوطلبی رویداد ورزشی (مطالعة موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان) [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 141-156]

 • مومنی فر، فهیمه ساخت و اعتباریابی ابزار شایستگی‌های محوری مدیران ادارات ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 141-160]

ن

 • نجفی، اصغر تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 93-114]

 • ندایی، طاهره شناسایی و اولویت‌بندی موانع مشارکت ورزشی زنان معلول جسمی و حرکتی استان قم [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 175-192]

 • نظری، رسول ارائة مدلی هوشمند برای پیش‌بینی نتایج مسابقات لیگ جهانی والیبال با استفاده از شبکه‌‌های عصبی [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 17-36]

 • نظری، شهرام ارتباط سایش اجتماعی با به‌زیستی شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال با میانجی‌گری تعارض میان‌فردی [دوره 9، شماره 45، 1396، صفحه 115-132]

 • نظریان، علی بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروه‌های داوطلب بر مدیریت داوطلبی رویداد ورزشی (مطالعة موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان) [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 141-156]

 • نقشبندی، سید صلاح الدین اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة سکوت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 195-208]

 • نیک نژاد، محمدرضا تبیین نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 17-38]

 • نمازی زاده، مهدی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر روابط مربی- ورزشکار [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 105-124]

 • نوربخش، پریوش طراحی الگوی جامع کیفیت خدمات ارائه‌شده به تماشاگران لیگ برتر بسکتبال [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 209-224]

 • نوربخش، مهوش طراحی الگوی جامع کیفیت خدمات ارائه‌شده به تماشاگران لیگ برتر بسکتبال [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 209-224]

 • نوروزی، بنیامین ارائة مدلی هوشمند برای پیش‌بینی نتایج مسابقات لیگ جهانی والیبال با استفاده از شبکه‌‌های عصبی [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 17-36]

ه

 • هاجی انزهایی، زهرا آزمون مدل مفهومی بخش‌بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان‌شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 31-50]

 • هاشمی، سید ضیاء کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی با تأکید بر اعتماد اجتماعی [دوره 9، شماره 42، 1396، صفحه 185-202]

 • همتی نژاد، مهرعلی شناسایی و مدل‌سازی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعة رفتار شهروند سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 9، شماره 44، 1396، صفحه 119-138]

 • هنری، حبیب ساخت و اعتباریابی ابزار شایستگی‌های محوری مدیران ادارات ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 43، 1396، صفحه 141-160]

ی

 • یداله زاده، رباب تعیین عوامل مؤثر بر سطح رفتاری ورزش همگانی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 9، شماره 46، 1396، صفحه 51-68]

 • یوسفی، بهرام بررسی روایی و پایایی نسخة فارسی شاخص توانایی انجام کار و ارتباط آن با شاخص‌های آمادگی جسمانی در کارکنان شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 41، 1396، صفحه 171-190]