آ

 • آبیار، علی ارائة مدل کیفیت وب‌سایت‌های ورزشی با وفاداری الکترونیک در دانشجویان تربیت‌بدنی: نقش میانجی رضایت الکترونیک و تجربة خوشایند [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 209-230]

 • آصفی، احمدعلی بهینه‌سازی فرایند آزمون عملی تربیت‌بدنی با استفاده از شبیه‌سازی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان) [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 163-188]

 • آقایی، نجف ارزش پیشنهادی به مشتری درمدل کسب‌‌وکارهای ورزشی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 83-98]

ا

 • احسانی، محمد طراحی مدل الزامات پیاده‌سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش‌های تفریحی کشور با استفاده از نظریة داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 33-58]

 • ارجی، مجید ساخت و اعتباریابی ابزار عوامل مؤثر در بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 71-92]

 • ایزدپرست، لیلا تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف‌کنندگان کتاب‌های ورزشی ازطریق روابط‌عمومی و فروش شخصی [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 63-78]

 • اسماعیلی، محمدرضا تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف‌کنندگان کتاب‌های ورزشی ازطریق روابط‌عمومی و فروش شخصی [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 63-78]

 • اسماعیلیان، مجید بهینه‌سازی فرایند آزمون عملی تربیت‌بدنی با استفاده از شبیه‌سازی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان) [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 163-188]

 • اسماعیل زاده قندهاری، محمدرضا طراحی مدل مدیریت آشوب‌گونة بازاریابی اثربخش بر محیط توسعة ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 181-204]

 • اسمعیلی، محسن تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت باشگاه‌های بدن‌سازی ایران با رویکرد کیفی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 59-82]

 • اسمعیلی، محسن تحلیل و کاربست عوامل مؤثر در توانمندی‌های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 85-102]

 • اصلانخانی، محمدعلی نقش میانجی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در رابطة بین محیط ادراک‌شده و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات‌فراغت کارکنان [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 197-216]

 • افتخاری، عذرا تحلیل عوامل مؤثر در توسعة استعدادهای موفق لیگ دستة اول و دستة دوم فوتسال زنان ایران [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 117-142]

 • افروزه، حکیمه شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب بازی های رایانه ای در مقایسه با فعالیت های بدنی دربین دانشجویان [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 163-182]

 • افروزه، محمد صادق شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب بازی های رایانه ای در مقایسه با فعالیت های بدنی دربین دانشجویان [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 163-182]

 • افشاری، مصطفی ارائة مدل حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش‌وجوانان [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 43-62]

 • افشاری، مصطفی تحلیل و کاربست عوامل مؤثر در توانمندی‌های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 85-102]

 • اکبری یزدی، حسین ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 181-198]

 • الهی، علیرضا کاربرد کهن‌الگوها برای تعیین شخصیت برند سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 171-190]

 • امیدزاده منفرد، مهدی تحلیل تسلط ریسک‌های منابع انسانی در تضعیف سرمایة انسانی در سازمان ورزش‌وجوانان با استفاده از فرایند رتبه‌بندی تفسیری [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 17-42]

 • اندام، رضا نقش مسئولیت‌های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 157-180]

ب

 • بیابانی، حسن شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 79-104]

 • باقری، هادی تأثیر تجربة خدمت بر حضور مجدد تماشاگران فوتبال در استادیوم [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 183-200]

 • بامیر، موسی سنجش تأثیر‌گذاری پیشرفت علم بر رشد و توسعة ورزش (مطالعة موردی: حوزة موضوعی ورزش قهرمانی المپیک) [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 59-70]

 • بجانی، ابوالفضل تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی کشور براساس نظریة داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 109-128]

 • براتی، مهری طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان ادارة کل ورزش‌وجوانان استان اصفهان [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 217-238]

 • بصیرت، مرجان ارائة مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه‌ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 121-140]

 • بیک، حانیه کاربرد روان‌شناسی رنگ در بازاریابی باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 33-50]

 • بنار، نوشین ارائة مدل رفتار تعاملی اعضای جوامع برند مبتنی‌بر رسانه‌های اجتماعی (مطالعة موردی: هواداران باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال) [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 189-208]

 • بهرامی، شهاب پیش‌بینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک براساس عملکرد گذشته [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 191-204]

پ

 • پیمانی زاد، حسین طراحی مدل مدیریت آشوب‌گونة بازاریابی اثربخش بر محیط توسعة ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 181-204]

 • پورسلطانی زرندی، حسین اعتباریابی و روایی‌سنجی پرسش‌نامة مزیت رقابتی در ورزش [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 205-226]

ت

 • تاریوردی، احمد اعتباریابی و روایی‌سنجی پرسش‌نامة مزیت رقابتی در ورزش [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 205-226]

 • تجاری، فرشاد توسعه و اعتباریابی مقیاس تعیین سبک خرید محصولات ورزشی در ایران [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 231-250]

ج

 • جابری، اکبر تأثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 237-256]

 • جعفری، الهام نقش‌آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 17-38]

 • جعفری، سعید طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان ادارة کل ورزش‌وجوانان استان اصفهان [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 217-238]

 • جلالی فراهانی، مجید برنامه‌ریزی راهبردی اداره کل ورزش‌وجوانان استان تهران و مدل اجرای آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 243-260]

 • جمشیدی، رحیم ارتباط سرمایة فکری با توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد حرفه‌ای کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی منتخب و موفق [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 177-196]

 • جورکش، سارا الگوی ورزش سالمندی ایران: رویکرد داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 35-58]

ح

 • حاتمی خیبری، خیدان نقش هویت هوادار و اهمیت برنده‌شدن در خوشحالی از ناراحتی دیگران: مطالعة موردی هواداران تیم استقلال [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 79-98]

 • حیدری نژاد، صدیقه مدل‌سازی نقش تعاملی ساختار پارک‌ها، محل زندگی و فعالیت ‌بدنی (مطالعة موردی: ساکنان شهر اهواز) [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 199-218]

 • حسینی، سید عماد شناسایی عوامل مؤثر در پول‌شویی در ورزش [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 17-34]

 • حکاک زاده، مینا بررسی عوامل تبیین‌کنندة زبان مطلوب مدیران سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 141-158]

 • حمیدی، مهرزاد برنامه‌ریزی راهبردی اداره کل ورزش‌وجوانان استان تهران و مدل اجرای آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 243-260]

خ

 • خانی زاده، سحر تأثیر ویژگی‌های کیفیت خدمات رویداد بر شادی و وفاداری ورزشکاران چهاردهمین دورة المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با نقش میانجی رضایتمندی [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 245-268]

 • خبیری، محمد تأثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 237-256]

 • خبیری، محمد طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 17-38]

 • خدایاری، عباس ساخت و اعتباریابی ابزار عوامل مؤثر در بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 71-92]

 • خدادادی، محمدرسول هم‌گرایی صادرات گروه کالا‌های ورزشی در ایران: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 17-32]

 • خدادادی، محمدرسول اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمدة تجاری و پیش‌بینی روند تجارت در صنعت ورزش [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 39-58]

 • خرسندی فرد، مجید طراحی مدل مدیریت آشوب‌گونة بازاریابی اثربخش بر محیط توسعة ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 181-204]

 • خزایی، علی اشرف اثر نوگرایی مصرف‌کننده بر سبک‌های خرید پوشاک ورزشی [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 93-108]

 • خزائی پول، جواد تأثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 237-256]

 • خسرومنش، رحیم طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 17-38]

 • خطیبی، امین شناسایی عوامل مؤثر درتقاضای بازار باشگاه های تکواندوی بانوان [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 153-170]

 • خطیبی، امین ارتباط سرمایة فکری با توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد حرفه‌ای کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی منتخب و موفق [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 177-196]

 • خلیلی، اعظم سادات بهینه‌سازی فرایند آزمون عملی تربیت‌بدنی با استفاده از شبیه‌سازی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان) [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 163-188]

 • خلیلیان، فاطمه بررسی تطبیقی برنامة درسی رشتة مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی‌ارشد در ایران و دانشگاه‌های منتخب جهان [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 39-64]

 • خنیفر، حسین طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 17-38]

 • خواجه ئیان، داتیس ارائة مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه‌ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 121-140]

د

 • درویشی، ابوالفضل تحلیل عوامل مؤثر در توسعة استعدادهای موفق لیگ دستة اول و دستة دوم فوتسال زنان ایران [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 117-142]

 • دنیایی، حسن شناسایی عوامل مؤثر در پول‌شویی در ورزش [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 17-34]

 • دوستی، مرتضی شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های استعدادیابی ورزش جودو در ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 99-120]

ذ

 • ذالنوری، مهیار تأثیر ادراک از عوامل تعیین‌کنندة گرایش بازار بر نگرش مشتریان باشگاه‌های ورزشی شهر تهران [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 227-244]

ر

 • راسخ، نازنین ارائة مدلی از اثر مؤلفه‌های کیفی یک وب‌سایت ورزشی بر استقبال کاربران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 141-158]

 • راسخ، نازنین بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه‌های ورزشی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 121-138]

 • رجائی، محمدهادی برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحولات اجزای آن (1394-1375) [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 17-32]

 • رحمتی اصل، زینب اثر نوگرایی مصرف‌کننده بر سبک‌های خرید پوشاک ورزشی [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 93-108]

 • رستم زاده، نادر ارائة مدل حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش‌وجوانان [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 43-62]

 • رسولی، مهدی کاربرد کهن‌الگوها برای تعیین شخصیت برند سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 171-190]

 • رضوی، سید محمدحسین شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های استعدادیابی ورزش جودو در ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 99-120]

 • رمضانی نژاد، رحیم بررسی وضعیت توسعه‌یافتگی بدمینتون در ایران [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 93-116]

 • رهبری، سمیه طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان ادارة کل ورزش‌وجوانان استان اصفهان [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 217-238]

 • روشندل اربطانی، طاهر ارائة مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه‌ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 121-140]

ز

 • زارعی، علی توسعه و اعتباریابی مقیاس تعیین سبک خرید محصولات ورزشی در ایران [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 231-250]

 • زارعیان، حسین تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت باشگاه‌های بدن‌سازی ایران با رویکرد کیفی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 59-82]

 • زارعیان، حسین شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب بازی های رایانه ای در مقایسه با فعالیت های بدنی دربین دانشجویان [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 163-182]

 • زارعی متین، حسن طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 17-38]

 • زردشتیان، شیرین پیامدسنجی واگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 129-152]

 • زکی زاده، سید بهادر بررسی وضعیت توسعه‌یافتگی بدمینتون در ایران [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 93-116]

 • زهره وندیان، کریم اثر شخصی‌‌سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های ورزشی اراک با در‌نظر‌گرفتن نقش میانجی ابعاد کیفیت رابطه [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 251-270]

س

 • ساعت چیان، وحید کاربرد روان‌شناسی رنگ در بازاریابی باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 33-50]

 • ساعتی زارعی، اکبر طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم‌ مدیریت استعداد و قابلیت هوشمند‌ی سازمانی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری- تفسیری در اداره‌های کل ورزش‌وجوانان کشور [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 219-242]

 • سپاسی، حسین ساخت و اعتباریابی ابزار عوامل مؤثر در بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 71-92]

 • سپهوند، رضا طراحی مدل ارتباطی چیره‌دستی سازمانی و عملکرد توسعة محصول جدید با نقش میانجی ماژولاریتی محصول در شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات بدن‌سازی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 65-84]

 • ستایش، امیرحسین سنجش تأثیر‌گذاری پیشرفت علم بر رشد و توسعة ورزش (مطالعة موردی: حوزة موضوعی ورزش قهرمانی المپیک) [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 59-70]

 • سجادی، سیدنصرالله تأثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 237-256]

 • سیدعامری، میرحسن ارائة راهبرد ارتقای مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش با ارائة راهکارهای اجرایی [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 59-78]

 • سیف پناهی شعبانی، جبار تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 239-258]

 • سیفی سلمی، طاهره ارائة مدل رفتار تعاملی اعضای جوامع برند مبتنی‌بر رسانه‌های اجتماعی (مطالعة موردی: هواداران باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال) [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 189-208]

 • سلطان حسینی، محمد تبیین و پیاده‌سازی مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی هیئت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 205-242]

 • سلیمی، مهدی تبیین و پیاده‌سازی مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی هیئت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 205-242]

 • سلیمانی، مجید طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم‌ مدیریت استعداد و قابلیت هوشمند‌ی سازمانی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری- تفسیری در اداره‌های کل ورزش‌وجوانان کشور [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 219-242]

 • سهرابیان مقدم، علیرضا برنامه‌های راهبردی فدراسیون قایق‌رانی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 159-176]

ش

 • شایان مقدم، حسین برنامه‌ریزی راهبردی اداره کل ورزش‌وجوانان استان تهران و مدل اجرای آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 243-260]

 • شاه حسینی، محمدعلی توسعة مدل عشق به برندهای ورزشی درمیان مصرف‌کنندگان ایرانی با استفاده از تحلیل‌های کیفی و کمّی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 243-268]

 • شتاب بوشهری، سیده ناهید مدل‌سازی نقش تعاملی ساختار پارک‌ها، محل زندگی و فعالیت ‌بدنی (مطالعة موردی: ساکنان شهر اهواز) [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 199-218]

 • شتاب بوشهری، سیده ناهید ارتباط سرمایة فکری با توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد حرفه‌ای کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی منتخب و موفق [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 177-196]

 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 239-258]

 • شیرافکن، مهدی هم‌گرایی صادرات گروه کالا‌های ورزشی در ایران: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 17-32]

 • شیرافکن، مهدی اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمدة تجاری و پیش‌بینی روند تجارت در صنعت ورزش [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 39-58]

 • شریعت نژاد، علی تحلیل تسلط ریسک‌های منابع انسانی در تضعیف سرمایة انسانی در سازمان ورزش‌وجوانان با استفاده از فرایند رتبه‌بندی تفسیری [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 17-42]

 • شریفیان، اسماعیل شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 79-104]

 • شریفی فر، فریده نقش‌آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 17-38]

 • شعبانی، عباس برنامه‌های راهبردی فدراسیون قایق‌رانی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 159-176]

 • شعبانی بهار، غلامرضا طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم‌ مدیریت استعداد و قابلیت هوشمند‌ی سازمانی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری- تفسیری در اداره‌های کل ورزش‌وجوانان کشور [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 219-242]

 • شمعونیان، ادگار بررسی میزان بهره‌وری بعد حرفه‌ای فدراسیون‌های ورزشی [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 143-162]

 • شهبازپور، لیلا تأثیر تجربة خدمت بر حضور مجدد تماشاگران فوتبال در استادیوم [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 183-200]

 • شهلایی، جواد تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی کشور براساس نظریة داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 109-128]

ص

 • صابونچی، رضا برنامه‌های راهبردی فدراسیون قایق‌رانی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 159-176]

 • صیادی، محمدامین ارائة راهبرد ارتقای مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش با ارائة راهکارهای اجرایی [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 59-78]

 • صادقی بروجردی، سعید تأثیر استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن با تأکید بر نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی درمیان ورزشکاران [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 141-162]

 • صالحی، نسیم نقش هویت هوادار و اهمیت برنده‌شدن در خوشحالی از ناراحتی دیگران: مطالعة موردی هواداران تیم استقلال [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 79-98]

 • صفاری، مرجان ارزش پیشنهادی به مشتری درمدل کسب‌‌وکارهای ورزشی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 83-98]

 • صفانیا، علی محمد نقش میانجی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در رابطة بین محیط ادراک‌شده و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات‌فراغت کارکنان [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 197-216]

 • صلح جو، محمد حسن توسعه و اعتباریابی مقیاس تعیین سبک خرید محصولات ورزشی در ایران [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 231-250]

ط

 • طالب پور، مهدی نقش مسئولیت‌های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 157-180]

 • طاهری، محسن الگوی ورزش سالمندی ایران: رویکرد داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 35-58]

 • طیبی ثانی، سید مصطفی مطالعة عوامل مؤثر در بهبود ظرفیت‌سازی سازمان‌های ورزشی به‌منظور پاسخ‌گویی به مسئولیت اجتماعی با کاربرد نظریة سه‌شاخگی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 201-218]

 • ططری، احسان طراحی مدل الزامات پیاده‌سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش‌های تفریحی کشور با استفاده از نظریة داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 33-58]

 • طهماسبی، فرامرز تأثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های تولیدی کالاهای ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 51-70]

ع

 • عارف نژاد، محسن تحلیل تسلط ریسک‌های منابع انسانی در تضعیف سرمایة انسانی در سازمان ورزش‌وجوانان با استفاده از فرایند رتبه‌بندی تفسیری [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 17-42]

 • عباسی، همایون برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحولات اجزای آن (1394-1375) [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 17-32]

 • عبداللهی، محمدحسن تأثیر ویژگی‌های کیفیت خدمات رویداد بر شادی و وفاداری ورزشکاران چهاردهمین دورة المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با نقش میانجی رضایتمندی [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 245-268]

 • عبدالهی، سلیمان تأثیر ویژگی‌های کیفیت خدمات رویداد بر شادی و وفاداری ورزشکاران چهاردهمین دورة المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با نقش میانجی رضایتمندی [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 245-268]

 • عیدی، حسین برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحولات اجزای آن (1394-1375) [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 17-32]

 • عرب نرمی، بیتا بررسی تطبیقی برنامة درسی رشتة مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی‌ارشد در ایران و دانشگاه‌های منتخب جهان [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 39-64]

 • عسکریان، فریبا تأثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های تولیدی کالاهای ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 51-70]

 • عسگری، بهمن پیش‌بینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک براساس عملکرد گذشته [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 191-204]

 • علامه، سید صادق بهینه‌سازی فرایند آزمون عملی تربیت‌بدنی با استفاده از شبیه‌سازی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان) [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 163-188]

 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 17-38]

 • علم، زهرا ارائة مدل حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش‌وجوانان [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 43-62]

 • علم، شهرام نقش‌آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 17-38]

 • علی نژاد، سمیه توسعة مدل عشق به برندهای ورزشی درمیان مصرف‌کنندگان ایرانی با استفاده از تحلیل‌های کیفی و کمّی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 243-268]

غ

 • غایب زاده، شهروز پیامدسنجی واگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 129-152]

 • غفوری، فرزاد تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی کشور براساس نظریة داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 109-128]

 • غلامی، جلیل تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 239-258]

 • غلامی، ناصر ارزش پیشنهادی به مشتری درمدل کسب‌‌وکارهای ورزشی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 83-98]

ف

 • فتح الهی پروانه، امید ارائة راهبرد ارتقای مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش با ارائة راهکارهای اجرایی [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 59-78]

 • فتحی چگنی، فریبرز طراحی مدل ارتباطی چیره‌دستی سازمانی و عملکرد توسعة محصول جدید با نقش میانجی ماژولاریتی محصول در شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات بدن‌سازی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 65-84]

 • فراهانی، ابوالفضل تحلیل اثر سرمایه‌گذاری دولت بر اشتغال دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد رشتة تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 103-118]

 • فریدفتحی، مریم هم‌گرایی صادرات گروه کالا‌های ورزشی در ایران: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 17-32]

 • فریدفتحی، مریم اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمدة تجاری و پیش‌بینی روند تجارت در صنعت ورزش [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 39-58]

 • فریدونی، مسعود ارائة مدلی از اثر مؤلفه‌های کیفی یک وب‌سایت ورزشی بر استقبال کاربران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 141-158]

 • فهیمی‌نژاد، علی مطالعة عوامل مؤثر در بهبود ظرفیت‌سازی سازمان‌های ورزشی به‌منظور پاسخ‌گویی به مسئولیت اجتماعی با کاربرد نظریة سه‌شاخگی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 201-218]

ق

 • قاسمی، حمید بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه‌های ورزشی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 121-138]

 • قاسمی، حمید تحلیل وضعیت شبکة رادیویی ورزش ایران از دیدگاه کارکنان و مدیران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 105-120]

 • قدرت نما، اکبر مدل‌سازی نقش تعاملی ساختار پارک‌ها، محل زندگی و فعالیت ‌بدنی (مطالعة موردی: ساکنان شهر اهواز) [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 199-218]

 • قدسی، پرستو کاربرد کهن‌الگوها برای تعیین شخصیت برند سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 171-190]

 • قربانی، سعید ارائة مدل حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش‌وجوانان [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 43-62]

 • قربانی قهفرخی، لیلا تحلیل اثر سرمایه‌گذاری دولت بر اشتغال دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد رشتة تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 103-118]

 • قزلسفلو، حمیدرضا الگوی تمایل به جابه‌جایی والیبالیست‌ها براساس سبک حمایت رفتاری مربی، حمایت و تعهد باشگاهی [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 159-180]

 • قلی پور، مهشید شناسایی عوامل مؤثر درتقاضای بازار باشگاه های تکواندوی بانوان [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 153-170]

 • قهرمان تبریزی، کوروش شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 79-104]

ک

 • کاظم نژاد، انوشیروان نقش مسئولیت‌های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 157-180]

 • کردلو، حسین اعتباریابی و روایی‌سنجی پرسش‌نامة مزیت رقابتی در ورزش [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 205-226]

 • کرمی، خاطره تبیین و پیاده‌سازی مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی هیئت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 205-242]

 • کشتی دار، محمد طراحی مدل مدیریت آشوب‌گونة بازاریابی اثربخش بر محیط توسعة ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 181-204]

 • کشکر، سارا تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی کشور براساس نظریة داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 109-128]

 • کلاته سیفری، معصومه ارائة مدلی از اثر مؤلفه‌های کیفی یک وب‌سایت ورزشی بر استقبال کاربران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 141-158]

 • کلاته سیفری، معصومه تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت باشگاه‌های بدن‌سازی ایران با رویکرد کیفی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 59-82]

 • کلاشی، مازیار برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحولات اجزای آن (1394-1375) [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 17-32]

 • کلهری، پیمان ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 181-198]

 • کیماسی، مسعود توسعة مدل عشق به برندهای ورزشی درمیان مصرف‌کنندگان ایرانی با استفاده از تحلیل‌های کیفی و کمّی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 243-268]

 • کهتدل، مهدی ساخت واعتباریابی پرسش‌نامة بازاریابی عصبی در باشگاه‌های ورزشی شمال غرب کشور [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 99-120]

 • کوزه چیان، هاشم طراحی مدل الزامات پیاده‌سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش‌های تفریحی کشور با استفاده از نظریة داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 33-58]

گ

 • گنج خانلو، جعفر تأثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های تولیدی کالاهای ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 51-70]

 • گوهررستمی، حمیدرضا تحلیل عوامل مؤثر در توسعة استعدادهای موفق لیگ دستة اول و دستة دوم فوتسال زنان ایران [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 117-142]

م

 • محمدی، سردار ارائة مدل کیفیت وب‌سایت‌های ورزشی با وفاداری الکترونیک در دانشجویان تربیت‌بدنی: نقش میانجی رضایت الکترونیک و تجربة خوشایند [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 209-230]

 • محمدی، نصرالله شناسایی عوامل مؤثر در پول‌شویی در ورزش [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 17-34]

 • محمدیان، فریبا بررسی میزان بهره‌وری بعد حرفه‌ای فدراسیون‌های ورزشی [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 143-162]

 • محمدزاده افخمی، یونس مطالعة عوامل مؤثر در بروز فشارهای منفی ذی‌نفعان باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 119-140]

 • محمدکاظمی، رضا ارزش پیشنهادی به مشتری درمدل کسب‌‌وکارهای ورزشی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 83-98]

 • مرادی هزاری، رسول تأثیر استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن با تأکید بر نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی درمیان ورزشکاران [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 141-162]

 • میرانی، کاوه اعتباریابی پرسش‌نامة ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 139-156]

 • میرزاپور خلیلی زاده، مریم بررسی عوامل تبیین‌کنندة زبان مطلوب مدیران سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 141-158]

 • میرصفیان، حمید تحلیل و کاربست عوامل مؤثر در توانمندی‌های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 85-102]

 • میرصفیان، حمیدرضا تأثیر مداخلة آموزشی مهارت‌های هفت‌گانة مدیریت کوانتومی بر رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 219-236]

 • مستحفظیان، مینا طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان ادارة کل ورزش‌وجوانان استان اصفهان [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 217-238]

 • معصوم زاده، سارا هم‌گرایی صادرات گروه کالا‌های ورزشی در ایران: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 17-32]

 • معصوم زاده، سارا اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمدة تجاری و پیش‌بینی روند تجارت در صنعت ورزش [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 39-58]

 • میکائیلی، حسین ساخت واعتباریابی پرسش‌نامة بازاریابی عصبی در باشگاه‌های ورزشی شمال غرب کشور [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 99-120]

 • ملائی، مینا بررسی وضعیت توسعه‌یافتگی بدمینتون در ایران [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 93-116]

 • منتظری، امیر نقش مسئولیت‌های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 157-180]

 • مندعلیزاده، زینب اثر شخصی‌‌سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های ورزشی اراک با در‌نظر‌گرفتن نقش میانجی ابعاد کیفیت رابطه [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 251-270]

 • منصوری، حسین تأثیر استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن با تأکید بر نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی درمیان ورزشکاران [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 141-162]

 • منوچهری، جاسم تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف‌کنندگان کتاب‌های ورزشی ازطریق روابط‌عمومی و فروش شخصی [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 63-78]

 • مهرابی، قاسم نقش هیئت‌مدیرة باشگاه‌های فوتبال از منظر حکمرانی [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 121-140]

 • موسوی راد، سیده طاهره تأثیر ادراک از عوامل تعیین‌کنندة گرایش بازار بر نگرش مشتریان باشگاه‌های ورزشی شهر تهران [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 227-244]

ن

 • ناظمی، علی تأثیر تجربة خدمت بر حضور مجدد تماشاگران فوتبال در استادیوم [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 183-200]

 • نامور، محمد نقش هیئت‌مدیرة باشگاه‌های فوتبال از منظر حکمرانی [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 121-140]

 • نجف زاده، محمد رحیم مطالعة عوامل مؤثر در بروز فشارهای منفی ذی‌نفعان باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 119-140]

 • نظری، رسول الگوی ورزش سالمندی ایران: رویکرد داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 35-58]

 • نظرپوری، امیرهوشنگ طراحی مدل ارتباطی چیره‌دستی سازمانی و عملکرد توسعة محصول جدید با نقش میانجی ماژولاریتی محصول در شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات بدن‌سازی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 65-84]

 • نقشبندی، سید صلاح الدین اعتباریابی پرسش‌نامة ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 139-156]

 • نگهداری، فاطمه شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 79-104]

 • نوبخت رمضانی، زهرا بررسی میزان بهره‌وری بعد حرفه‌ای فدراسیون‌های ورزشی [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 143-162]

 • نودهی، محمدعلی شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های استعدادیابی ورزش جودو در ایران [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 99-120]

 • نوربخش، پریوش ساخت و اعتباریابی ابزار عوامل مؤثر در بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 71-92]

 • نوربخش، مهوش ساخت واعتباریابی پرسش‌نامة بازاریابی عصبی در باشگاه‌های ورزشی شمال غرب کشور [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 99-120]

 • نوروزی سید حسینی، رسول طراحی مدل الزامات پیاده‌سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش‌های تفریحی کشور با استفاده از نظریة داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 53، 1398، صفحه 33-58]

و

 • ویسی، کورش نقش هویت هوادار و اهمیت برنده‌شدن در خوشحالی از ناراحتی دیگران: مطالعة موردی هواداران تیم استقلال [دوره 11، شماره 56، 1398، صفحه 79-98]

 • وطن خواه، هادی مطالعة عوامل مؤثر در بهبود ظرفیت‌سازی سازمان‌های ورزشی به‌منظور پاسخ‌گویی به مسئولیت اجتماعی با کاربرد نظریة سه‌شاخگی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 201-218]

 • وفایی مقدم، علی تحلیل و کاربست عوامل مؤثر در توانمندی‌های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی [دوره 11، شماره 58، 1398، صفحه 85-102]

 • وقار، محمد صادق بررسی وضعیت توسعه‌یافتگی بدمینتون در ایران [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 93-116]

ه

 • هاشمی مطلق، شقایق نقش میانجی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در رابطة بین محیط ادراک‌شده و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات‌فراغت کارکنان [دوره 11، شماره 57، 1398، صفحه 197-216]

 • هنری، حبیب ارائة مدل رفتار تعاملی اعضای جوامع برند مبتنی‌بر رسانه‌های اجتماعی (مطالعة موردی: هواداران باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال) [دوره 11، شماره 55، 1398، صفحه 189-208]

ی

 • یکتایار، مظفر رتبه‌بندی شاخص‌های مدیریت زنجیرة تأمین خدمات در ورزش [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 71-92]

 • یوسفی، بهرام اثر نوگرایی مصرف‌کننده بر سبک‌های خرید پوشاک ورزشی [دوره 11، شماره 54، 1398، صفحه 93-108]