آ

 • آجرلو، مصطفی طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 231-252]

 • آقایی، نجف عوامل و چالش‌های درونی مدیریت برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 51-66]

 • آقایی، نجف ارتباط حمایت سازمانی ادراک‌شده با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 183-198]

ا

 • ابراهیمی، عبدالحسین تأثیر سطوح خرد و کلان بر مشارکت ورزشی با استفاده از مدل‌های چندسطحی [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 35-56]

 • ابراهیمی، عبدالحسین تأثیر اعتماد مشتریان بر قصد خرید با میانجی‌گری تبلیغات دهان‌به‌دهان [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 131-146]

 • احسانی، محمد حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین؟ [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 57-72]

 • احسانی، محمد مدل‌سازی تأثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک ‌شده [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 147-166]

 • احسانی، محمد رابطۀ بین مهارت‌های ارتباطی با هوش فرهنگی و نقش آن در طبقه‌بندی مدیران سازمان‌های ورزشی و ارائۀ مدل [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 17-34]

 • احسانی، محمد ارائۀ مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 17-36]

 • ایرجی نقندر، رامین تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی در جانبازان و معلولان ورزشکار [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 219-236]

 • ایرجی نقندر، رامین مدل یابی سرمایۀ اجتماعی مدیران با وفاداری مشتریان استخرهای مشهد [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 189-204]

 • ایزدی، بهزاد موقعیت فروش کالاهای ورزشی دست دوم برندهای معتبر خارجی از دیدگاه مصرف‌کنندگان [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 155-170]

 • ایزدی، بهزاد ارتباط بین دانش و نگرش تماشاچیان نسبت به بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 79-96]

 • ازمشا، طاهره تأثیر سطوح خرد و کلان بر مشارکت ورزشی با استفاده از مدل‌های چندسطحی [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 35-56]

 • اسکندری، عیسی نقش ابعاد کارآفرینی بر عملکرد مدیران ادارات ورزش و جوانان [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 209-226]

 • اسلامی، ایوب نقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان به مراکز تفریحی ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 189-208]

 • اسمعیلی، محسن مدل‌سازی تأثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک ‌شده [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 147-166]

 • اسمعیلی، نرگس ارزیابی وضعیت سواد فناوری اطلاعات سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 97-112]

 • اشرف گنجویی، فریده تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 17-32]

 • اصغرپور، حسین بررسی مزیت نسبی صادرات کالاهای ورزشی ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 67-82]

 • افتخاری، عذرا ارائۀ مدل اندازه‌گیری موانع توسعۀ والیبال قهرمانی زنان ایران در سه سطح کلان، میانی و خرد [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 40-60]

 • افشاری، مصطفی ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعۀ موردی فدراسیون قایق‌رانی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 163-182]

 • افشاری، مصطفی تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعۀ ورزش [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 17-34]

 • افشاری، مصطفی تحلیل عاملی دلایل مشارکت کم فرهنگیان سراسر کشور در فعالیت‌های ورزشی [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 205-230]

 • الهی، علیرضا عوامل و چالش‌های درونی مدیریت برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 51-66]

 • الهی، علیرضا مؤلفه‌های پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 137-162]

 • الهی، علیرضا تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعۀ ورزش [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 17-34]

 • امامی، مینا ارائۀ مدل اندازه‌گیری موانع توسعۀ والیبال قهرمانی زنان ایران در سه سطح کلان، میانی و خرد [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 40-60]

 • امیری، زینب تأثیر معنویت اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعیین نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: دبیران ورزش مقطع متوسطۀ شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 181-200]

 • اندام، رضا ارائۀ مدل عوامل مؤثر بر رفتار مثبت هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 51-68]

ب

 • باسره، محمد تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 57-88]

 • باقری، قدرت الله بررسی موانع خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 97-118]

 • بیرامی ایگدر، جمال الدین نقش هویت اجتماعی برند بر خوش‌نامی باشگاه از دیدگاه هواداران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 83-96]

 • بیرامی ایگدر، جمال الدین رابطۀ جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری در سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 227-242]

 • بیرامی ایگدر، جمال الدین نقش انواع سبک‌های هویتی در شکل‌گیری رفتار شهروندی کارکنان [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 149-160]

 • بیگمی، زهرا نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 201-218]

 • بنار، نوشین ارائۀ مدل اندازه‌گیری موانع توسعۀ والیبال قهرمانی زنان ایران در سه سطح کلان، میانی و خرد [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 40-60]

پ

 • پدرام، میرمحسن مؤلفه‌های پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 137-162]

 • پناهی، حسین عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی فوتبال (2014) برزیل [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 139-154]

 • پورسلطانی، حسین تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ نقش تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو براساس الگوی AIDA [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 147-170]

 • پورسلطانی زرندی، حسین ارتباط حمایت سازمانی ادراک‌شده با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 183-198]

 • پورسلطانی زرندی، حسین تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی در جانبازان و معلولان ورزشکار [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 219-236]

ت

 • تاریوردی، احمد نقش هوش فرهنگی در تسهیل انسجام گروهی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 127-142]

 • تیپ، هادی اثر مهارت ‌ارتباطی و رفتار شهروندی بر سرمایة اجتماعی سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 167-188]

ج

 • جعفری، مهران تحلیل عاملی دلایل مشارکت کم فرهنگیان سراسر کشور در فعالیت‌های ورزشی [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 205-230]

 • جلالی فراهانی، مجید طراحی مدل عوامل تسهیل‌کننده در پیاده‌سازی استراتژی مدیریت دانش کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 183-204]

 • جوادی پور، محمد تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 17-42]

ح

 • حاتمی، سعید نقش هویت اجتماعی برند بر خوش‌نامی باشگاه از دیدگاه هواداران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 83-96]

 • حاتمی، سعید رابطۀ جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری در سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 227-242]

 • حسینی، سید عماد اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی در ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 165-182]

 • حسینی، هلن تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی مربیان در رده‌های پایۀ فوتبال ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 119-136]

 • حمیدی، مهرزاد طراحی مدل عوامل تسهیل‌کننده در پیاده‌سازی استراتژی مدیریت دانش کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 183-204]

 • حمیدی، مهرزاد شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 113-130]

خ

 • خاوری خراسانی، لیلی طراحی مدل عوامل تسهیل‌کننده در پیاده‌سازی استراتژی مدیریت دانش کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 183-204]

 • خبیری، محمد عوامل و چالش‌های درونی مدیریت برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 51-66]

 • خبیری، محمد حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین؟ [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 57-72]

 • خبیری، محمد نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 201-218]

 • خبیری، محمد تلویزیون و توسعۀ ورزش همگانی:یک نظریه برخاسته از داده ها [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 17-38]

 • خداداده، سارا هویت‌یابی مشتری از برند ورزشی و اثرات آن بر بسط موفق برند با نقش‌آفرینی عشق به برند و تعهد و وفاداری به آن [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 187-208]

 • خدامرادپور، مژگان تحلیل عاملی تأییدی پرسش‌نامۀ تجربۀ مشتری در ورزش [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 107-126]

 • خسروی زاده، اسفندیار تحلیل وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مرکزی از دیدگاه ورزشکاران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 143-164]

 • خلجی، حسن تحلیل وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مرکزی از دیدگاه ورزشکاران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 143-164]

د

 • دلدار، ابراهیم بررسی موانع خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 97-118]

 • دلدار، ابراهیم ارتباط بین سبک تفکر و دام‌های زمان مدیران هیأت‌های ورزشی استان قم [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 69-88]

 • دوانی، ام هانی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت-بدنی و سلامت آموزش‌و‌پرورش استان‌های کشور [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 89-106]

 • دوستی، مرتضی تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 57-88]

 • دوستداری، سجاد تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 17-32]

 • دولتیاری، اسماعیل تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ نقش تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو براساس الگوی AIDA [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 147-170]

ر

 • رادی، ادریس ارتباط بین دانش و نگرش تماشاچیان نسبت به بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 79-96]

 • راسخ، نازنین تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 17-42]

 • رجائی، محمدهادی اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی در ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 165-182]

 • رجبی، حسین شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند تیم‌های فوتبال حرفه‌ای مورد ‌مطالعه: باشگاه استقلال تهران [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 87-102]

 • رجبی، حسین شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 113-130]

 • رحمانی، بهروز تحلیل وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مرکزی از دیدگاه ورزشکاران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 143-164]

 • رحمتی، محمد مهدی شناسایی عوامل و ملاک‌های مؤثر در توسعۀ فرهنگی در ورزش قهرمانی [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 61-78]

 • رستگار، احمد ارزشیابی کیفیت منابع انسانی بخش درون‌داد مقطع کارشناسی رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقۀ یک کشور [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 103-122]

 • رسولی، مهدی عوامل و چالش‌های درونی مدیریت برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 51-66]

 • رضایی حمید، فریبا اثر مهارت ‌ارتباطی و رفتار شهروندی بر سرمایة اجتماعی سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 167-188]

 • رضایی صوفی، مرتضی مدل یابی سرمایۀ اجتماعی مدیران با وفاداری مشتریان استخرهای مشهد [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 189-204]

 • رضوی، سید محمد جواد شناسایی و الویت‌بندی موانع توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزد با استفاده از مدل‌های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 123-138]

 • رمضانی نژاد، رحیم شناسایی عوامل و ملاک‌های مؤثر در توسعۀ فرهنگی در ورزش قهرمانی [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 61-78]

ز

 • زارع، قاسم ارزشیابی کیفیت منابع انسانی بخش درون‌داد مقطع کارشناسی رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقۀ یک کشور [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 103-122]

 • زارعیان، حسین مؤلفه‌های پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 137-162]

 • زند، علیرضا نقش هوش فرهنگی در تسهیل انسجام گروهی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 127-142]

س

 • سبحانی، یزدان رابطۀ جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری در سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 227-242]

 • سجادی، سید حمید تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 17-32]

 • سجادی، سید نصرا.. شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند تیم‌های فوتبال حرفه‌ای مورد ‌مطالعه: باشگاه استقلال تهران [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 87-102]

 • سجادی، سیدنصرالله طراحی مدل عوامل تسهیل‌کننده در پیاده‌سازی استراتژی مدیریت دانش کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 183-204]

 • سجادی، سید نصرالله مؤلفه‌های پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 137-162]

 • سجادی، سید نصرالله تلویزیون و توسعۀ ورزش همگانی:یک نظریه برخاسته از داده ها [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 17-38]

 • سیدعامری، میرحسن تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعۀ ورزش [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 17-34]

 • سرلاب، رقیه بررسی مزیت نسبی صادرات کالاهای ورزشی ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 67-82]

 • سلیمی، میترا ارائۀ مدل عوامل مؤثر بر رفتار مثبت هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 51-68]

 • سهرابی، زهرا رابطۀ بین مهارت‌های ارتباطی با هوش فرهنگی و نقش آن در طبقه‌بندی مدیران سازمان‌های ورزشی و ارائۀ مدل [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 17-34]

ش

 • شاقلی، ریحانه تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 17-42]

 • شتاب بوشهری، ناهید تأثیر اعتماد مشتریان بر قصد خرید با میانجی‌گری تبلیغات دهان‌به‌دهان [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 131-146]

 • شیرانی، مهکامه الگوی ساختاری روابط استراتژی های دانش با ظرفیت یادگیری فردی و سازمانی در بین معلمان تربیت‌بدنی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 113-130]

 • شیرعلیزاده، زهرا عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی فوتبال (2014) برزیل [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 139-154]

 • شریفیان، اسماعیل شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ خرید اینترنتی کالاهای ورزشی [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 109-126]

 • شریفیان، اسماعیل شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت-بدنی و سلامت آموزش‌و‌پرورش استان‌های کشور [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 89-106]

 • شکاری، عاطفه تأثیر اعتماد مشتریان بر قصد خرید با میانجی‌گری تبلیغات دهان‌به‌دهان [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 131-146]

 • شهپرتوفیق، آزیتا بررسی موانع خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 97-118]

 • شهپرتوفیق، آزیتا ارتباط بین سبک تفکر و دام‌های زمان مدیران هیأت‌های ورزشی استان قم [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 69-88]

 • شوهانی، محمدحسین نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 51-72]

ص

 • صادقی بروجردی، سعید موقعیت فروش کالاهای ورزشی دست دوم برندهای معتبر خارجی از دیدگاه مصرف‌کنندگان [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 155-170]

 • صادقی بروجردی، سعید ارتباط بین دانش و نگرش تماشاچیان نسبت به بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 79-96]

 • صادقی نژاد، علی نقش هوش فرهنگی در تسهیل انسجام گروهی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 127-142]

 • صالحی، نسیم ارزیابی وضعیت سواد فناوری اطلاعات سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 97-112]

 • صیف، محمد حسن ارزشیابی کیفیت منابع انسانی بخش درون‌داد مقطع کارشناسی رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقۀ یک کشور [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 103-122]

ط

 • طالبی، سعید ارزشیابی کیفیت منابع انسانی بخش درون‌داد مقطع کارشناسی رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقۀ یک کشور [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 103-122]

 • طریقی، رسول شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند تیم‌های فوتبال حرفه‌ای مورد ‌مطالعه: باشگاه استقلال تهران [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 87-102]

 • طریقی، رسول شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 113-130]

ظ

 • ظریفی، مجتبی ارتباط بین سبک تفکر و دام‌های زمان مدیران هیأت‌های ورزشی استان قم [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 69-88]

ع

 • عابد لاتی، محمد شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند تیم‌های فوتبال حرفه‌ای مورد ‌مطالعه: باشگاه استقلال تهران [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 87-102]

 • عباسی، همایون بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی درفدراسیون‌های ورزشی ایران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 43-56]

 • عباسیان، عبدالحسین نقش هویت اجتماعی برند بر خوش‌نامی باشگاه از دیدگاه هواداران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 83-96]

 • عبدالملکی، حسین اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیتۀ ملی المپیک ایران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 131-146]

 • عبدالملکی، حسین طراحی مدل سرمایۀ فکری در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 89-108]

 • عیدی، حسین مقایسۀ دیدگاه داوران، بازیکنان و هواداران فوتبال دربارۀ تأثیر زاویه بر تشخیص خطا در فوتبال [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 33-50]

 • عیدی، حسین بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی درفدراسیون‌های ورزشی ایران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 43-56]

 • عیدی، حسین تحلیل سوات میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 171-188]

 • عرب نرمی، بتول تلویزیون و توسعۀ ورزش همگانی:یک نظریه برخاسته از داده ها [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 17-38]

 • عسکریان، فریبا بررسی مزیت نسبی صادرات کالاهای ورزشی ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 67-82]

 • عسکریان، فریبا عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی فوتبال (2014) برزیل [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 139-154]

 • عسگری، بهمن ارتباط حمایت سازمانی ادراک‌شده با تعهد سازمانی کارکنان [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 183-198]

 • علی پناهیان، نوش آفرین ارائۀ مدل اثر تفویض اختیار مدیران بر توانمند سازی و ارتقای اثربخشی سرمایۀ انسانی در سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 37-50]

 • علی عسگری، مجید نقش انواع سبک‌های هویتی در شکل‌گیری رفتار شهروندی کارکنان [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 149-160]

 • علوی، سید مسلم هویت‌یابی مشتری از برند ورزشی و اثرات آن بر بسط موفق برند با نقش‌آفرینی عشق به برند و تعهد و وفاداری به آن [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 187-208]

 • عمادی، مهدی تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی مربیان در رده‌های پایۀ فوتبال ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 119-136]

ف

 • فرخی، مجتبی تأثیر معنویت اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعیین نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: دبیران ورزش مقطع متوسطۀ شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 181-200]

 • فرزان، فرزام تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 57-88]

 • فرزان، فرزام تحلیل عاملی دلایل مشارکت کم فرهنگیان سراسر کشور در فعالیت‌های ورزشی [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 205-230]

 • فلاح، حمیدرضا شناسایی و الویت‌بندی موانع توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزد با استفاده از مدل‌های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 123-138]

 • فلاحی، احمد حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین؟ [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 57-72]

ق

 • قانع سنگ آتش، اسما طراحی مدل سرمایۀ فکری در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 89-108]

 • قربانی، محمدحسین طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 231-252]

 • قربانی، محمدحسین طراحی الگوی شایستگی‌های کارآفرینان در صنعت ورزش ایران [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 205-228]

 • قهرمان تبریزی، کوروش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت-بدنی و سلامت آموزش‌و‌پرورش استان‌های کشور [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 89-106]

 • قهرمان تبریزی، کوروش شناسایی و الویت‌بندی موانع توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزد با استفاده از مدل‌های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 123-138]

ک

 • کاشف، سید محمد تحلیل عاملی تأییدی پرسش‌نامۀ تجربۀ مشتری در ورزش [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 107-126]

 • کاظمی شیخ شبانی، سیده نسیبه بررسی رابطۀ تعارض کار ـ خانواده و شفافیت نقش منجیان غریق ـ مربیان شنای زن استان اصفهان [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 35-50]

 • کریمی، حامد اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیتۀ ملی المپیک ایران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 131-146]

 • کریمی، حامد طراحی مدل سرمایۀ فکری در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 89-108]

 • کشتی دار، محمد ارائۀ مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 17-36]

 • کلاشی، مازیار اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی در ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 165-182]

 • کلانی، امین نقش ابعاد کارآفرینی بر عملکرد مدیران ادارات ورزش و جوانان [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 209-226]

 • کمالی، فاطمه تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی مربیان در رده‌های پایۀ فوتبال ایران [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 119-136]

 • کوزه چیان، هاشم حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین؟ [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 57-72]

 • کوزه چیان، هاشم مدل‌سازی تأثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک ‌شده [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 147-166]

 • کوزه چیان، هاشم ارائۀ مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 17-36]

گ

 • گودرزی، محمود تلویزیون و توسعۀ ورزش همگانی:یک نظریه برخاسته از داده ها [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 17-38]

ل

 • لقمانی، محسن مقایسۀ دیدگاه داوران، بازیکنان و هواداران فوتبال دربارۀ تأثیر زاویه بر تشخیص خطا در فوتبال [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 33-50]

 • لقمانی، محسن بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی درفدراسیون‌های ورزشی ایران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 43-56]

م

 • محرم زاده، مهرداد تحلیل عاملی تأییدی پرسش‌نامۀ تجربۀ مشتری در ورزش [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 107-126]

 • محمدی، سردار نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 51-72]

 • محمدی، سردار ارزیابی وضعیت سواد فناوری اطلاعات سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 97-112]

 • محمدی، سمیه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ خرید اینترنتی کالاهای ورزشی [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 109-126]

 • محمدی، لیلا ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعۀ موردی فدراسیون قایق‌رانی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 163-182]

 • محمدی شمس آبادی، امیر مسعود نقش ابعاد کارآفرینی بر عملکرد مدیران ادارات ورزش و جوانان [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 209-226]

 • محمدکاظمی، رضا طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 231-252]

 • محمودی، احمد نقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان به مراکز تفریحی ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 189-208]

 • مختاری دینانی، مریم پیش‌بینی عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 73-92]

 • میرزازاده، زهراسادات اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیتۀ ملی المپیک ایران [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 131-146]

 • میرصفیان، حمیدرضا تحلیلی بر پیش‌بینی سازگاری شغلی بر‌اساس پیاده‌سازی مدیریت کوانتومی [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 73-86]

 • میرغفوری، سیدحبیب الله شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 93-112]

 • مروتی شریف آبادی، علی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 93-112]

 • میریوسفی، سید جلیل شناسایی عوامل و ملاک‌های مؤثر در توسعۀ فرهنگی در ورزش قهرمانی [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 61-78]

 • مستحفظیان، مینا بررسی رابطۀ تعارض کار ـ خانواده و شفافیت نقش منجیان غریق ـ مربیان شنای زن استان اصفهان [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 35-50]

 • مشبکی اصفهانی، اصغر بررسی نقش دارایی‌‌تداعی‌برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران‌ بر تعلق طرفداران به باشگاه (مطالعه موردی: باشگاه پرسپولیس) [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 127-148]

 • منصوری، حسین موقعیت فروش کالاهای ورزشی دست دوم برندهای معتبر خارجی از دیدگاه مصرف‌کنندگان [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 155-170]

 • منصور صادقی، منیژه ارائۀ مدل اندازه‌گیری موانع توسعۀ والیبال قهرمانی زنان ایران در سه سطح کلان، میانی و خرد [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 40-60]

 • مهدی پور، عبدالرحمن تأثیر سطوح خرد و کلان بر مشارکت ورزشی با استفاده از مدل‌های چندسطحی [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 35-56]

ن

 • نادی، محمدعلی الگوی ساختاری روابط استراتژی های دانش با ظرفیت یادگیری فردی و سازمانی در بین معلمان تربیت‌بدنی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 113-130]

 • نادی، محمد علی رابطۀ بین هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان و یزد [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 161-180]

 • نادری خورشیدی، علیرضا طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 231-252]

 • ناصری، علی بررسی نقش دارایی‌‌تداعی‌برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران‌ بر تعلق طرفداران به باشگاه (مطالعه موردی: باشگاه پرسپولیس) [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 127-148]

 • نژادسجادی، سید احمد شناسایی عوامل و ملاک‌های مؤثر در توسعۀ فرهنگی در ورزش قهرمانی [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 61-78]

 • نصراصفهانی، علی تأثیر معنویت اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعیین نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: دبیران ورزش مقطع متوسطۀ شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 181-200]

 • نظری، رسول اثر مهارت ‌ارتباطی و رفتار شهروندی بر سرمایة اجتماعی سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 167-188]

 • نظری، رسول رابطۀ بین مهارت‌های ارتباطی با هوش فرهنگی و نقش آن در طبقه‌بندی مدیران سازمان‌های ورزشی و ارائۀ مدل [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 17-34]

 • نظری، رسول ارائۀ مدل اثر تفویض اختیار مدیران بر توانمند سازی و ارتقای اثربخشی سرمایۀ انسانی در سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 37-50]

 • نظریان مادوانی، عباس پیش‌بینی عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 73-92]

 • نعمتی، نعمت اله اثر عوامل اجتماعی و فیزیکی ـ محیطی بر حضور تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 40، 1395، صفحه 171-186]

 • نقوی، سیدعلی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 93-112]

 • نیک نهاد، صفورا نقش انواع سبک‌های هویتی در شکل‌گیری رفتار شهروندی کارکنان [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 149-160]

 • نورایی، طهمورث شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ خرید اینترنتی کالاهای ورزشی [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 109-126]

 • نوربخش، پریوش نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 51-72]

و

 • وحدانی، محسن طراحی الگوی شایستگی‌های کارآفرینان در صنعت ورزش ایران [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 205-228]

 • ویسی، کورش ارائۀ مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 17-36]

 • وفایی مقدم، علی تحلیل عاملی دلایل مشارکت کم فرهنگیان سراسر کشور در فعالیت‌های ورزشی [دوره 8، شماره 38، 1395، صفحه 205-230]

ه

 • هنری، حبیب ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعۀ موردی فدراسیون قایق‌رانی [دوره 8، شماره 35، 1395، صفحه 163-182]

 • هنری، حبیب مدل‌سازی تأثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک ‌شده [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 147-166]

 • هنری، حبیب نقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان به مراکز تفریحی ورزشی [دوره 8، شماره 36، 1395، صفحه 189-208]

 • هنری، حبیب نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 201-218]

 • هنری، حبیب تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعۀ ورزش [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 17-34]

ی

 • یاراحمدی، علی بررسی نقش دارایی‌‌تداعی‌برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران‌ بر تعلق طرفداران به باشگاه (مطالعه موردی: باشگاه پرسپولیس) [دوره 8، شماره 37، 1395، صفحه 127-148]

 • یوسفی، بهرام تحلیل سوات میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران [دوره 8، شماره 39، 1395، صفحه 171-188]