ارائه الگوی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب در تربیت بدنی و ورزش ج.ا. ایران با رویکرد عدالت و مبارزه با فساد

سید رضا موسوی بیوکی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22089/smrj.2024.16364.3994

شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر توسعه پایدار ورزش ایران با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی فازی (FAHP)

علی توفیق خطاب؛ علی فهیمی‌نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ هومن بهمن پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

https://doi.org/10.22089/smrj.2024.14155.3816