ارائه الگوی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب در تربیت بدنی و ورزش ج.ا. ایران با رویکرد عدالت و مبارزه با فساد

سید رضا موسوی بیوکی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22089/smrj.2024.16364.3994