واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ به‌کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی (یک مطالعۀ آمیختۀ اکتشافی با روش فراترکیب)

سید احسان امیرحسینی؛ صمد گودرزی؛ مجید کیانی؛ روح الله عسگری

دوره 13، شماره 68، مهر و آبان 1400، صفحه 301-334

https://doi.org/10.22089/smrj.2020.8941.3040

طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه‌های ساخت مجموعه‌های ورزشی با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و ویکور فازی

میرابراهیم حسینی؛ ابراهیم علی دوست؛ طاهر جباری؛ حسین گنجی ایمچه؛ رضا شهبازی

دوره 12، شماره 64، بهمن و اسفند 1399، صفحه 277-304

https://doi.org/10.22089/smrj.2019.7176.2511

انتخاب مکان بهینة ورزش همگانی در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

فرزاد نوبخت؛ محمدحسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ عباس نقی زاده باقی

دوره 12، شماره 63، آذر و دی 1399، صفحه 281-306

https://doi.org/10.22089/smrj.2020.8164.2796

بهینه‌سازی فرایند آزمون عملی تربیت‌بدنی با استفاده از شبیه‌سازی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان)

احمدعلی آصفی؛ مجید اسماعیلیان؛ اعظم سادات خلیلی؛ سید صادق علامه

دوره 11، شماره 55، مرداد و شهریور 1398، صفحه 163-188

https://doi.org/10.22089/smrj.2019.5718.2146