نویسنده = Mohammad Soltan Hosseini
تعداد مقالات: 12
1. عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018 براساس نظریة ارزش‌های مصرف‌شده

دوره 12، شماره 60، خرداد و تیر 1399، صفحه 103-124

10.22089/smrj.2019.6731.2401

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ محسن طیبی؛ امیرحسام رحیمی


3. شناخت و اولویت‌بندی موانع خصوصی‌سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چند‌معیاره و کپ‌‌لند

دوره 9، شماره 41، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 15-36

10.22089/smrj.2017.913

محمد سلطان حسینی؛ سید محمد جواد رضوی؛ مهدی سلیمی


4. توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 31، مهر و آبان 1394، صفحه 121-136

معین ظریف؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سیدمحمد سلطان‌حسینی


5. مقایسه یادگیری سازمانی درباشگاه های ورزشی براساس ایزو9000

دوره 7، شماره 30، مرداد و شهریور 1394، صفحه 71-84

زهرا نوری؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی


6. ارزیابی موانع توسعۀ بازاریابی ورزشی در ایران

دوره 7، شماره 29، خرداد و تیر 1394، صفحه 13-36

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی


7. تبیین نقش عوامل جامعه‌پذیری در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 28، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 71-88

عبدالحمید شمسی؛ محمد سلطان حسینی؛ میثم روحانی


8. راهکارهای بررسی اثرات زیست‌محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهری آن

دوره 6، شماره 24، مرداد و شهریور 1393، صفحه 15-30

محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ ابوالفضل فراهانی


9. تأثیر ثبات مربیان بر عملکرد تیم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران

دوره 6، شماره 24، مرداد و شهریور 1393، صفحه 175-188

سیده فریده هادوی؛ فریدون تندنویس؛ محمد سلطانی


11. تلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان‌گزینی اماکن ورزشی

دوره 5، شماره 20، آذر و دی 1392، صفحه 127-148

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ حبیب هنری


12. برآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیوۀ مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد

دوره 5، شماره 19، مهر و آبان 1392، صفحه 37-50

قاسم رحیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ سید محمد جواد رضوی؛ مهرداد افخمی