طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم‌ مدیریت استعداد و قابلیت هوشمند‌ی سازمانی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری- تفسیری در اداره‌های کل ورزش‌وجوانان کشور

اکبر ساعتی زارعی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی

دوره 11، شماره 58، بهمن و اسفند 1398، صفحه 219-242

https://doi.org/10.22089/smrj.2019.7602.2626

اثر بازاریابی ‌خیرخواهانه بر ادراک و ترجیح خدمات ورزشی با تأکید بر نقش لذت اخلاقی و وفاداری ورزشکاران نوع‌دوست

علی حمیدی زاده؛ علی اصغر رشید؛ نیما سلطانی نژاد؛ محمدرحیم اسفیدانی

دوره 10، شماره 49، مرداد و شهریور 1397، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22089/smrj.2018.4778.1922

بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروه‌های داوطلب بر مدیریت داوطلبی رویداد ورزشی (مطالعة موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان)

شیما موسوی؛ پریسا اکبری؛ علی نظریان

دوره 9، شماره 46، بهمن و اسفند 1396، صفحه 141-156

https://doi.org/10.22089/smrj.2017.4458.1858