نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد تمام مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار مدریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تمپل، فیلادلفیا، آمریکا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران فوتبال انجام پذیرفت. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و به‌صورت تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل هواداران تیم فوتبال استقلال بودند که صفحه اینستاگرام این تیم را دنبال می‎کردند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و مصاحبه عمیق با 28 نمونه‎ تا اشباع نظری صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری و از نرم‌افزار ان‌ویوو استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل و شرایط تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم اسقلال در دو مضمون اصلی، عوامل سازمانی با هفت مضمون فرعی؛ تغییرات ناکارآمد، عملکرد ضعیف در بازار نقل و انتقالات، عملکرد ضعیف مدیریت در رابطه با کادر فنی، ضعف شایسته‌سالاری در مدیریت باشگاه، ضعف مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی، عملکرد ورزشی ضعیف تیم و اسپانسر نامناسب است) و عوامل انسانی با پنج مضمون فرعی؛ رفتار غیرحرفه‌ای بازیکنان، رفتار غیرحرفه‌ای کادر فنی و بی‎توجهی به جایگاه هوادار، ارتباطات و تعامل ضعیف مدیریت و رفتار غیرحرفه‎ای پیشکسوتان) دسته‎بندی می‎شوند. نتایج این پژوهش در دو بخش نظری و عملی کاربردهای حائز اهمیتی را فراهم کرده است. از یک طرف، اولین مطالعه صورت گرفته در زمینه تهدید هویت تیمی هواداران بوده و بخشی از شکاف عظیم این حوزه در تحقیقات داخلی و خارجی را برطرف کرده است. از طرف دیگر، دیدگاهی منسجمی در مورد عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران فوتبال ارائه و طیف وسیعی از اقدامات لازم را برای مدیریت هرچه بهتر این عوامل به ارمغان آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Threatening Factors for Team Identity of Football Fans (Case Study: the Esteghlal Football Club)

نویسندگان [English]

  • Abed Mahmoعdian 1
  • saeed sadeghi boroujerdi 2
  • Bradley J Baker 3

1 Ph.D student of Sport Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Professor of Sport Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Department of Sports Management, Temple University, Philadelphia, USA

چکیده [English]

the present study was conducted with the aim of identifying threatening factors for team identity of the football fans. The method of the present research is qualitative in the form of content analysis and the statistical population of the present study were the fans of Esteghlal football team who followed the Instagram page of this team. The sampling method was purposeful and in-depth interviews were conducted with 28 samples up to theoretical saturation. Coding technique and NVivo software were used to analyze the data. The results of the research indicate that the factors and conditions threatening the team identity of Esteghlal team fans in two main themes are organizational factors with 7 sub-theme; Inefficient changes, poor performance in the transfer market, weak management in relation to the technical staff, weak meritocracy in club management, weak management in economic activities, poor athletic performance of the team and unsuitable sponsor) and human factors with 5 sub-theme; The unprofessional behavior of the players, the unprofessional behavior of the technical staff and disregard for the position of the fans, poor communication and interaction of the management and the unprofessional behavior of the veterans) are categorized. The results of this research have provided important applications in both theoretical and practical parts. In the same manner, it is the first study on the threat of the team identity of fans and has helped to bridge part of the huge gap in this field in domestic and foreign research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esteghlal Club
  • Sports Teams
  • Identity Threats
  • Football Fans
  • Team Identity