نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان گروه تربیت بدنی

2 دانشگاه کردستان

3 دانشکده اقتصاد، دانشگاه سوربن، پاریس، فرانسه

4 گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی متغیرهای عملکردی موثر بر قیمت‌گذاری دروازه‌بانان فوتبال ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و به صورت تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل افراد دارای مدرک حرفه‌ای مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا، مربیان لیگ برتر و مدرسین فدراسیون فوتبال ایران بودند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود که نمونه‌گیری تا مرحله اشباع نظری صورت گرفت و برای اطمینان از اشباع داده‌ها اقدام به مصاحبه با دو نمونه دیگر نمود در نهایت با 11 نفر (۲+۹) از طریق مصاحبه عمیق گردآوری داده‌ها صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری استفاده شد و از نرم افزار ان ویوو نسخه ۱۰ جهت دسته‌بندی و طبقه‌بندی داده‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای استخراج شده در بخش متغیرهای عملکردی تدافعی دروازه‌بان شامل تعداد گل خورده، نجات دروازه، موفقیت در توپ-های هوایی، پوشش مدافعان، موفقیت در شرایط تک به تک، شوت‌گیری، اشتباه منجر به گل یا موقعیت گل و در بخش متغیرهای عملکردی تهاجمی دروازه‌بان شامل پاس صحیح، پاس کلیدی، ایجاد شانس گل‌زنی، توانایی بازی با دو پا و پاس‌گل بودند. بنابراین توصیه می‌شود در طراحی مدل قیمت‌گذاری بازیکن پست دروازه‌بان، در بخش ارزیابی عملکرد به نتایج تحقیق توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying of performance variables affecting on the pricing of Iranian football Premier League goalkeepers

نویسندگان [English]

  • saeed sadeghi boroujerdi 2
  • Wladimir Andref 3
  • Seyed Hamid Amiri 4

2 physical education and sport science department, university of kurdistan

3 Faculty of Economic, University Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris, France

4 Artificial Intelligence Group, Computer Engineering Faculty, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to identify performance variables affecting the pricing of Iranian football goalkeepers. The research method was qualitative, based on the thematic analysis. The statistical population of the study was consisted of all Iranian Individuals with AFC coaching professional qualifications, Iranian Premier League coaches and Football instructors. The sampling method was theorical selected and data were collected with 11 coaches and instructors. The data collection tool was an open interview, and data collection continued until theoretical saturation, meaning that the researcher did not obtain new data and code after the ninth interview, thereby halting the sampling process (9 + 2). Coding method and inductive approach to final themes were used for data analysis. NVIVO10 software was also used for data analysis. The results indicate that variables for the defensive functional variables of the goalkeeper include conceded goal, Success in one vs one situations, Sweeper Role, Shoot Control, Saving the Goal, Mistake Lead to Goal or Chance Create and Aerial Won and variables for offensive functional variables of the goalkeeper include assist, chance create, Key Pass, Passes and two-footed. Therefore, it is recommended to pay attention to the research results in designing the pricing model of the goalkeepers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goalkeeper
  • market value
  • performance variable
  • pricing
  • thematic analysis