آ

 • آرازشی، نوید ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی: مطالعة موردی لیگ برتر بسکتبال ایران [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 243-266]

 • آزادی، رسول اثر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند (مطالعة موردی: علی دایی) [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 247-266]

 • آقازاده، اکبر تحلیل موانع فقرزدایی ورزشی در ایران [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 63-86]

 • آئین جمشید، سیاوش مدل اثربخشی فعالیت‌های بشردوستانة چهره‌های ورزشی در شبکه‌های اجتماعی (موردمطالعه: پویش کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور) [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 47-72]

ا

 • احسانی، محمد مدل شناسایی محدودیت‌ها و موانع پیش روی قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]

 • احمدی، مجتبی تحلیل عاملی مؤلفه‌های فرهنگی لازم قبل از خصوصی‌سازی ورزش [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 37-62]

 • ایراهیمی پور، هاجر ارزیابی تأثیر ابعاد برند ورزشی بر ترجیح برند هنگام خرید (مورد مطالعه: هواداران تیم والیبال کالة مازندران) [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 203-228]

 • ایزدی، بهزاد تأثیر شاخص‌های فروش شخصی بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان جوان [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 183-204]

 • اسفیدانی، محمدرحیم اثر بازاریابی ‌خیرخواهانه بر ادراک و ترجیح خدمات ورزشی با تأکید بر نقش لذت اخلاقی و وفاداری ورزشکاران نوع‌دوست [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 159-182]

 • اسمعیلی، محسن نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 67-88]

 • اشرف گنجویی، فریده طراحی سیستم اطلاعات مدیریت جذب نیروهای داوطلب ورزشی و الگوی کاربردی آن در وزارت ورزش‌‌وجوانان [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 187-204]

 • اصغرپور، حسین درجة عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌ توزیعی [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 17-36]

 • اصفهانی‌نیا، اکرم اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر تسهیم دانش و یادگیری کارکنان ادارات ورزش‌وجوانان استان گلستان [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 229-248]

 • افتخارمعنوی، سپیده تأثیر فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطی و یادگیری سازمانی کارکنان در پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 161-178]

 • افروزه، حکیمه شناسایی و تبیین مؤلفه‌های مؤثر در بروز فساد در فوتبال ایران [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 39-66]

 • افروزه، علی تأثیر محرک‌های حسی ورزشگاه بر انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 205-224]

 • افشاری، مصطفی حمایت مالی: رویکردی درجهت جذب سرمایة پروژه‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 67-84]

 • افشاری، مصطفی تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 43-72]

 • اکبرزاده، امیر تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی (مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران) [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 87-104]

 • اکبری یزدی، حسین تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامة بازاریابی رابطه‌مند تماشاگران ورزشی [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 177-194]

 • الهی، علیرضا تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامة بازاریابی رابطه‌مند تماشاگران ورزشی [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 177-194]

 • امیری، مجتبی مدل شناسایی محدودیت‌ها و موانع پیش روی قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]

 • امیری، مجتبی طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 125-144]

 • امیرتاش، علی‌محمد تحلیل عاملی مؤلفه‌های فرهنگی لازم قبل از خصوصی‌سازی ورزش [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 37-62]

 • امیرکبیری، علیرضا نقش میانجی تخریب شخصیت سازمانی در ارتباط بین حمایت‌ سازمانی ادراک‌شده و تندرستی شغلی کارکنان ادارات ورزش‌وجوانان استان گلستان [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 179-202]

 • اندام، رضا ساختارعاملی و هنجاریابی پرسش‌نامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 195-214]

ب

 • بای، ناصر اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر تسهیم دانش و یادگیری کارکنان ادارات ورزش‌وجوانان استان گلستان [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 229-248]

 • باقری، قدرت الله تدوین راهبرد توسعة گردشگری ورزش زمستانی در استان چهارمحال‌وبختیاری [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 115-138]

 • باقریان فرح آبادی، محسن تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 205-232]

 • بحرالعلوم، حسن ساختارعاملی و هنجاریابی پرسش‌نامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 195-214]

 • بخشی چناری، امین پیش‌بینی چابکی سازمانی وزارت ورزش‌وجوانان ازطریق فراموشی سازمانی و مؤلفه‌های آن [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 241-258]

 • بخشنده، حسین نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 67-88]

 • بدری آذرین، یعقوب تعیین مؤلفه‌های مفهومی و کیفی دیوارنگاره‌ها و نوشته‌های مدارس ابتدایی در آموزش و ترغیب دانش‌آموزان به تحرک‌بدنی و ورزش [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 95-114]

 • بیرامی، لیلا نقش هویت برند در قصد خرید مجدد با میانجیگری خودتصمیمی مشتریان ورزشی [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 249-264]

 • بشیری، مهدی ارتقای سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی با رویکرد کانو- گسترش کیفیت عملکرد (مطالعة موردی: اماکن ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان) [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 91-116]

 • بنار، نوشین تحلیل منظرهای توسعة مشارکت ورزشی در استان گیلان: خدمات، اقشار، عوامل، متولیان، نیازها، چالش‌ها و راهکارها [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 37-66]

 • بنسبردی، علی بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه‌های مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 117-136]

 • بهروز، امیرحسین طراحی نقشة راهبردی شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات ورزشی و رتبه‌بندی اهداف راهبردی با استفاده از روش اولویت‌بندی فازی (مطالعة موردی: شرکت کراس) [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 205-226]

پ

 • پورکیانی، محمد تأثیر محرک‌های حسی ورزشگاه بر انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 205-224]

ج

 • جامی الاحمدی، عبدالرحمن ارزیابی تأثیر ابعاد برند ورزشی بر ترجیح برند هنگام خرید (مورد مطالعه: هواداران تیم والیبال کالة مازندران) [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 203-228]

 • جعفرزاده زرندی، محبوبه ارائة مدل چابکی سازمانی برمبنای فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 137-160]

 • جلایی، سید عبدالمجید نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 67-88]

 • جلالی فراهانی، مجید تأثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعة شهری [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 105-124]

 • جهان تاب نژاد، عباس تحلیل عوامل مؤثر در توسعة ورزش‌های پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 165-186]

 • جوادی پور، محمد مقایسه و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران در حوزة ورزش قهرمانی [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 153-176]

 • جوادی پور، محمد آسیب‌شناسی فرایند موجود سیاست‌گذاری در ورزش همگانی ایران و ارائة الگو [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 17-42]

 • جوانی، وجیهه اثر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند (مطالعة موردی: علی دایی) [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 247-266]

چ

ح

 • حاجی زاده، آزیتا شناسایی الگوهای ذهنی مدیران به‌منظور چابک‌سازی سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد کیو [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 227-246]

 • حاجی زاده، راضیه تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 205-232]

 • حیدری نژاد، صدیقه ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر فوتسال بانوان [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 185-204]

 • حسامی، لقمان نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی‌های آسیایی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 153-166]

 • حسینی، سید عماد تأثیر محرک‌های حسی ورزشگاه بر انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 205-224]

 • حسین نژاد، علی اکبر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های انتخاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی ایران با ارائة مدل [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 113-130]

 • حمیدی، مهرزاد تدوین نقشة راهبرد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 139-158]

 • حمیدی زاده، علی اثر بازاریابی ‌خیرخواهانه بر ادراک و ترجیح خدمات ورزشی با تأکید بر نقش لذت اخلاقی و وفاداری ورزشکاران نوع‌دوست [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 159-182]

خ

 • خادملو، علیرضا رابطة عناصر پایه‌ای مدیریت دانش مدل استانکوسکی با تسهیم دانش از دیدگاه مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 251-268]

 • خامفروش، کیهان عوامل پیاده‌سازی رایانش ‌ابری در سازمان‌های‌ ورزشی [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 73-94]

 • خان محمدی، محمد علی تحلیل منظرهای توسعة مشارکت ورزشی در استان گیلان: خدمات، اقشار، عوامل، متولیان، نیازها، چالش‌ها و راهکارها [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 37-66]

 • خانمرادی، سعید اثر هوش هیجانی بر راهبردهای مدیریت تعارض با نقش تعدیل‌کنندة مهارت‌های ارتباطی در بازیکنان لیگ برتر راگبی بانوان ایران [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 267-284]

 • خبیری، محمد تحلیل وضعیت ورزش حرفه‌ای در تلویزیون ملی ایران [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 17-38]

 • خبیری، محمد طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 125-144]

 • خدایاری، عباس تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 205-232]

 • خداپرست، محبوبه ارائه و پیاده‌سازی مدل کارت امتیازی متوازن-تحلیل خوشه‌بندی خاکستری، در ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی اداره‌های ورزش‌وجوانان [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 109-130]

 • خدادادی، محمدرسول اثر رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای خاورمیانه: رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 17-36]

 • خدامرادپور، مژگان عوامل پیاده‌سازی رایانش ‌ابری در سازمان‌های‌ ورزشی [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 73-94]

 • خزایی، علی شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 59-78]

 • خطیبی، امین تحلیل عوامل مؤثر در توسعة ورزش‌های پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 165-186]

د

 • دستوم، صلاح تحلیل منظرهای توسعة مشارکت ورزشی در استان گیلان: خدمات، اقشار، عوامل، متولیان، نیازها، چالش‌ها و راهکارها [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 37-66]

 • دهقان منشادی، منصور ارائة مدل سازمان یاددهنده برای دانشکده‌های علوم ورزشی براساس نظریة داده‌بنیاد [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 145-164]

 • دوستی، مرتضی تدوین مدل آسیب‌شناسی ساختار ورزش ایران [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 85-108]

ر

 • راسخ، نازنین طراحی مدل نقش‌های بشارت‌دهندگان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 79-94]

 • ربیعی مندجین، محمد رضا نقش میانجی تخریب شخصیت سازمانی در ارتباط بین حمایت‌ سازمانی ادراک‌شده و تندرستی شغلی کارکنان ادارات ورزش‌وجوانان استان گلستان [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 179-202]

 • رجبی، حمید تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 17-46]

 • رجبی نوش آبادی، حسین تدوین نقشة راهبرد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 139-158]

 • رستم زاده، نادر ارائة الگوی تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک بر موفقیت پیاده‌سازی استراتژی در وزارت ورز‌ش‌وجوانان با نقش میانجی‌گری مشارکت مدیران و عدم‌اطمینان از ذی‌نفعان [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 187-202]

 • رسولی، مهدی نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 67-88]

 • رشید، علی اصغر اثر بازاریابی ‌خیرخواهانه بر ادراک و ترجیح خدمات ورزشی با تأکید بر نقش لذت اخلاقی و وفاداری ورزشکاران نوع‌دوست [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 159-182]

 • رضایی، زهره تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 17-46]

 • رضوی، سیدمحمدجواد تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی (مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران) [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 87-104]

 • رضوی، سید محمدحسین تدوین مدل آسیب‌شناسی ساختار ورزش ایران [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 85-108]

 • رضوی، سید محمدحسین تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 43-72]

 • رمضانی‌نژاد، رحیم مقایسه و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران در حوزة ورزش قهرمانی [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 153-176]

 • رنجبری، شیدا تحلیل موانع فقرزدایی ورزشی در ایران [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 63-86]

 • رهبری، سمیه آسیب‌شناسی فرایند موجود سیاست‌گذاری در ورزش همگانی ایران و ارائة الگو [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 17-42]

 • روحی دهکردی، میترا آسیب‌شناسی فرایند موجود سیاست‌گذاری در ورزش همگانی ایران و ارائة الگو [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 17-42]

ز

 • زارعی، علی طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان ورزشکار مناطق منتخب دانشگاه‌های آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 225-240]

 • زارعیان، حسین تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 17-46]

 • زردشتیان، شیرین تأثیر بهرة خوشنامی بر انتظارات مشتریان باشگاه‌های ورزشی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 167-184]

 • زردشتیان، شیرین اثر هوش هیجانی بر راهبردهای مدیریت تعارض با نقش تعدیل‌کنندة مهارت‌های ارتباطی در بازیکنان لیگ برتر راگبی بانوان ایران [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 267-284]

 • زینی زاده، مهوش تدوین نقشة راهبرد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 139-158]

 • زهره‌وندیان، کریم مدل شناسایی محدودیت‌ها و موانع پیش روی قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]

س

 • ساعت چیان، وحید رابطة عناصر پایه‌ای مدیریت دانش مدل استانکوسکی با تسهیم دانش از دیدگاه مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 251-268]

 • ساعدی، عبداله شناسایی الگوهای ذهنی مدیران به‌منظور چابک‌سازی سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد کیو [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 227-246]

 • سپاسی، حسین ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی: مطالعة موردی لیگ برتر بسکتبال ایران [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 243-266]

 • سجادی، حمید طراحی سیستم اطلاعات مدیریت جذب نیروهای داوطلب ورزشی و الگوی کاربردی آن در وزارت ورزش‌‌وجوانان [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 187-204]

 • سجادی، سید احمد تدوین مدل آسیب‌شناسی ساختار ورزش ایران [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 85-108]

 • سجادی، سید نصرالله تحلیل وضعیت ورزش حرفه‌ای در تلویزیون ملی ایران [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 17-38]

 • سجادی، سید نصرالله تأثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعة شهری [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 105-124]

 • سید عامری، میرحسن طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 125-144]

 • سرلاب، رقیه درجة عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌ توزیعی [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 17-36]

 • سرلاب، محمد اثر رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای خاورمیانه: رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 17-36]

 • سلاجقه، مریم شناسایی و اولویت‌بندی عوامل هویت دینی- ملی مؤثر در توسعۀ‌ فرهنگی ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 121-140]

 • سلطانی نژاد، نیما اثر بازاریابی ‌خیرخواهانه بر ادراک و ترجیح خدمات ورزشی با تأکید بر نقش لذت اخلاقی و وفاداری ورزشکاران نوع‌دوست [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 159-182]

 • سلیمی، مهدی ارائه و پیاده‌سازی مدل کارت امتیازی متوازن-تحلیل خوشه‌بندی خاکستری، در ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی اداره‌های ورزش‌وجوانان [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 109-130]

 • سمیعی زفرقندی، مرتضی تأثیر فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطی و یادگیری سازمانی کارکنان در پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 161-178]

ش

 • شاملو، مهدی ارائة الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانة برخط ورزشی (مورد مطالعه: ورزش سه) [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 203-226]

 • شبانی، سپیده ارتقای سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی با رویکرد کانو- گسترش کیفیت عملکرد (مطالعة موردی: اماکن ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان) [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 91-116]

 • شتاب بوشهری، سیده ناهید ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر فوتسال بانوان [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 185-204]

 • شیخ، رضا ساختارعاملی و هنجاریابی پرسش‌نامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 195-214]

 • شیری، طهمورث ارائة الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانة برخط ورزشی (مورد مطالعه: ورزش سه) [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 203-226]

 • شریعت نژاد، علی شناسایی الگوهای ذهنی مدیران به‌منظور چابک‌سازی سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد کیو [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 227-246]

 • شریفیان، اسماعیل ارائة مدل چابکی سازمانی برمبنای فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 137-160]

 • شفیعی، شهرام شناسایی و تبیین مؤلفه‌های مؤثر در بروز فساد در فوتبال ایران [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 39-66]

 • شکی، فاطمه اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر تسهیم دانش و یادگیری کارکنان ادارات ورزش‌وجوانان استان گلستان [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 229-248]

 • شکیبا، میلاد عوامل پیاده‌سازی رایانش ‌ابری در سازمان‌های‌ ورزشی [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 73-94]

 • شهلایی باقری، جواد شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 59-78]

ص

 • صابری، علی طراحی نقشة راهبردی شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات ورزشی و رتبه‌بندی اهداف راهبردی با استفاده از روش اولویت‌بندی فازی (مطالعة موردی: شرکت کراس) [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 205-226]

 • صاحبکاران، محمدعلی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 267-294]

 • صادقی، میثم تأثیر محرک‌های اجتماعی فضای فروشگاهی بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی خارجی [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 247-264]

 • صادقی بروجردی، سعید تأثیر محرک‌های اجتماعی فضای فروشگاهی بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی خارجی [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 247-264]

 • صفاری، مرجان مدل شهر دوستدار فعالیت بدنی با رویکرد شهرهای فعال، جوامع فعال، شهروندان فعال [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 89-112]

 • صفانیا، علی‌محمد تحلیل عاملی مؤلفه‌های فرهنگی لازم قبل از خصوصی‌سازی ورزش [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 37-62]

ط

 • طایفی، حلیمه آسیب‌شناسی فرایند موجود سیاست‌گذاری در ورزش همگانی ایران و ارائة الگو [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 17-42]

 • طاهری کیا، مریم تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامة بازاریابی رابطه‌مند تماشاگران ورزشی [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 177-194]

 • ططری، منوچهر بررسی ارتباط مهارت‏ های ارتباطی با نگرش سازمانی هیئت‏ علمی استخدامی و مدعو رشتة تربیت ‏بدنی دانشگاه پیام ‏نور [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 233-250]

 • طهماسبی پور، محسن طراحی سیستم اطلاعات مدیریت جذب نیروهای داوطلب ورزشی و الگوی کاربردی آن در وزارت ورزش‌‌وجوانان [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 187-204]

ظ

 • ظریفی، مجتبی ساختارعاملی و هنجاریابی پرسش‌نامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 195-214]

ع

 • عباسی، سلیم تدوین راهبرد توسعة گردشگری ورزش زمستانی در استان چهارمحال‌وبختیاری [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 115-138]

 • عباسی، همایون پیش‌بینی چابکی سازمانی وزارت ورزش‌وجوانان ازطریق فراموشی سازمانی و مؤلفه‌های آن [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 241-258]

 • عیدی، حسین تحلیل شکاف صنعت ورزش ایران ازمنظر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 15-36]

 • عیدی، حسین پیش‌بینی چابکی سازمانی وزارت ورزش‌وجوانان ازطریق فراموشی سازمانی و مؤلفه‌های آن [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 241-258]

 • عرب نرمی، بیتا تحلیل وضعیت ورزش حرفه‌ای در تلویزیون ملی ایران [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 17-38]

 • عزیزی، بهادر رابطة عناصر پایه‌ای مدیریت دانش مدل استانکوسکی با تسهیم دانش از دیدگاه مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 251-268]

 • عسکریان، فریبا درجة عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌ توزیعی [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 17-36]

 • عسگری، بهمن نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی‌های آسیایی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 153-166]

 • عسگری، روح الله تدوین راهبرد توسعة گردشگری ورزش زمستانی در استان چهارمحال‌وبختیاری [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 115-138]

 • عظمی، محمدکاظم اثر هویت تیمی و سازمانی برنگرش مصرف‌کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 215-242]

 • عظیم زاده، سید مرتضی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 267-294]

 • علیدوست قهفرخی، ابراهیم تدوین نقشة راهبرد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 139-158]

 • علیزایی، عمر تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی (مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران) [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 87-104]

 • علم، زهرا طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 125-144]

غ

 • غلامپور، سجاد بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت‌-بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس طی سال‌های 2016-2006 [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 37-58]

 • غلام پور، بهزاد بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت‌-بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس طی سال‌های 2016-2006 [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 37-58]

ف

 • فاضل، هاله طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان ورزشکار مناطق منتخب دانشگاه‌های آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 225-240]

 • فتاح پور مرندی، مرتضی حمایت مالی: رویکردی درجهت جذب سرمایة پروژه‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 67-84]

 • فتحی، محمد رضا طراحی نقشة راهبردی شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات ورزشی و رتبه‌بندی اهداف راهبردی با استفاده از روش اولویت‌بندی فازی (مطالعة موردی: شرکت کراس) [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 205-226]

 • فراهانی، ابوالفضل تحلیل و بررسی عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش‌آموختگان تربیت‌بدنی کشور [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 131-152]

 • فرجی، رسول ارتقای سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی با رویکرد کانو- گسترش کیفیت عملکرد (مطالعة موردی: اماکن ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان) [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 91-116]

 • فریدونی، مسعود طراحی مدل نقش‌های بشارت‌دهندگان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 79-94]

 • فرزان، فرزام تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 43-72]

 • فرهنگی، علی اکبر ارائة الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانة برخط ورزشی (مورد مطالعه: ورزش سه) [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 203-226]

 • فصیح مردانلو، نرگس تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری برندسازی رویدادهای ورزشی [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 227-246]

 • فهیمی فر، سپیده بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت‌-بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس طی سال‌های 2016-2006 [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 37-58]

ق

 • قاسمی، حمید بررسی ارتباط مهارت‏ های ارتباطی با نگرش سازمانی هیئت‏ علمی استخدامی و مدعو رشتة تربیت ‏بدنی دانشگاه پیام ‏نور [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 233-250]

 • قبادی یگانه، اکرم تأثیر بهرة خوشنامی بر انتظارات مشتریان باشگاه‌های ورزشی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 167-184]

 • قهرمان تبریزی، کوروش ارائة مدل چابکی سازمانی برمبنای فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 137-160]

ک

 • کردی، محمدرضا تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 17-46]

 • کریمی، جواد نقش هویت برند در قصد خرید مجدد با میانجیگری خودتصمیمی مشتریان ورزشی [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 249-264]

 • کشاورز، لقمان نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی‌های آسیایی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 153-166]

 • کشتی دار، محمد تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی (مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران) [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 87-104]

 • کلاته سیفری، معصومه طراحی مدل نقش‌های بشارت‌دهندگان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 79-94]

 • کلاشی، مازیار ارزیابی تأثیر ابعاد برند ورزشی بر ترجیح برند هنگام خرید (مورد مطالعه: هواداران تیم والیبال کالة مازندران) [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 203-228]

 • کوزه چیان، هاشم مدل شناسایی محدودیت‌ها و موانع پیش روی قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]

 • کوشا، محمد تحلیل شکاف صنعت ورزش ایران ازمنظر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 15-36]

گ

 • گودرزی، محمود تحلیل وضعیت ورزش حرفه‌ای در تلویزیون ملی ایران [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 17-38]

 • گوزل زاده، المیرا ارائة الگوی تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک بر موفقیت پیاده‌سازی استراتژی در وزارت ورز‌ش‌وجوانان با نقش میانجی‌گری مشارکت مدیران و عدم‌اطمینان از ذی‌نفعان [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 187-202]

ل

 • لطیفی فرد، مهدی مدل شهر دوستدار فعالیت بدنی با رویکرد شهرهای فعال، جوامع فعال، شهروندان فعال [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 89-112]

م

 • محمدی، سردار اثر هویت تیمی و سازمانی برنگرش مصرف‌کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 215-242]

 • محمدی چشمه کبودی، اسما اثر هوش هیجانی بر راهبردهای مدیریت تعارض با نقش تعدیل‌کنندة مهارت‌های ارتباطی در بازیکنان لیگ برتر راگبی بانوان ایران [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 267-284]

 • محمد حسن، فهیمه حمایت مالی: رویکردی درجهت جذب سرمایة پروژه‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 67-84]

 • مدیری، ماهرخ تأثیر شاخص‌های فروش شخصی بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان جوان [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 183-204]

 • مرادی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 267-294]

 • میرانی، کاوه شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های انتخاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی ایران با ارائة مدل [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 113-130]

 • میرصفیان، حمیدرضا حمایت مالی: رویکردی درجهت جذب سرمایة پروژه‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 67-84]

 • میرصفیان، حمیدرضا نقش مدیریت کوانتومی در ارتقای انطباق‌پذیری مسیر شغلی کارکنان [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 165-186]

 • میرمنگره، مصطفی تأثیر محرک‌های اجتماعی فضای فروشگاهی بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی خارجی [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 247-264]

 • میریوسفی، سیدجلیل شناسایی و اولویت‌بندی عوامل هویت دینی- ملی مؤثر در توسعۀ‌ فرهنگی ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 121-140]

 • مظفری، افسانه ارائة الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانة برخط ورزشی (مورد مطالعه: ورزش سه) [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 203-226]

 • مظفری، سید امیراحمد طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان ورزشکار مناطق منتخب دانشگاه‌های آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 225-240]

 • معصوم، محمد طراحی مدل عوامل مؤثر در عملکرد صادرات شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات ورزشی [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 141-164]

 • معصوم زاده، سارا اثر رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای خاورمیانه: رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 17-36]

 • مکی زاده، وحید مدل اثربخشی فعالیت‌های بشردوستانة چهره‌های ورزشی در شبکه‌های اجتماعی (موردمطالعه: پویش کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور) [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 47-72]

 • ملائی، مینا مقایسه و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران در حوزة ورزش قهرمانی [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 153-176]

 • مندعلی زاده، زینب تبیین رابطة بازارگرایی و برندگرایی با عملکرد باشگاه‌های ورزشی [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 73-90]

 • منصوری، حسین تأثیر شاخص‌های فروش شخصی بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان جوان [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 183-204]

 • مهدی‌پور، عبدالرحمن تحلیل عوامل مؤثر در توسعة ورزش‌های پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 165-186]

ن

 • نجفی، فرنگیس ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر فوتسال بانوان [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 185-204]

 • نجف زاده، محمد رحیم تحلیل فشارهای وارد بر مدیران باشگاه‌های فوتبال کشور درجهت عدم راست‌کرداری [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 95-120]

 • نصیرزاده، عبدالمهدی تحلیل و بررسی عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش‌آموختگان تربیت‌بدنی کشور [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 131-152]

 • نظری، رسول ارائة مدل سازمان یاددهنده برای دانشکده‌های علوم ورزشی براساس نظریة داده‌بنیاد [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 145-164]

 • نظرپوری، امیر هوشنگ شناسایی الگوهای ذهنی مدیران به‌منظور چابک‌سازی سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد کیو [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 227-246]

 • نظری ترشیزی، احمد بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه‌های مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 117-136]

 • نقشبندی، سید صلاح الدین شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های انتخاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی ایران با ارائة مدل [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 113-130]

 • نوربخش، پریوش ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی: مطالعة موردی لیگ برتر بسکتبال ایران [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 243-266]

 • نوربخش، مهوش ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی: مطالعة موردی لیگ برتر بسکتبال ایران [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 243-266]

 • نوروزی، نگار طراحی مدل عوامل مؤثر در عملکرد صادرات شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات ورزشی [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 141-164]

و

 • وطن دوست، مریم تحلیل و بررسی عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش‌آموختگان تربیت‌بدنی کشور [دوره 10، شماره 47، 1397، صفحه 131-152]

 • وفایی مقدم، علی تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 43-72]

ه

 • هادوی، فریده بررسی ارتباط مهارت‏ های ارتباطی با نگرش سازمانی هیئت‏ علمی استخدامی و مدعو رشتة تربیت ‏بدنی دانشگاه پیام ‏نور [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 233-250]

 • همتی مرادآبادی، جمشید تأثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعة شهری [دوره 10، شماره 50، 1397، صفحه 105-124]

 • هنری، حبیب شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 59-78]

ی

 • یاسوری، مجید مقایسه و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران در حوزة ورزش قهرمانی [دوره 10، شماره 48، 1397، صفحه 153-176]

 • یکتایار، مظفر عوامل پیاده‌سازی رایانش ‌ابری در سازمان‌های‌ ورزشی [دوره 10، شماره 51، 1397، صفحه 73-94]

 • یمینی فیروز، مسعود ارزیابی تأثیر ابعاد برند ورزشی بر ترجیح برند هنگام خرید (مورد مطالعه: هواداران تیم والیبال کالة مازندران) [دوره 10، شماره 52، 1397، صفحه 203-228]

 • یوسفی، بهرام تحلیل شکاف صنعت ورزش ایران ازمنظر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 15-36]

 • یوسفی، سعید تعیین مؤلفه‌های مفهومی و کیفی دیوارنگاره‌ها و نوشته‌های مدارس ابتدایی در آموزش و ترغیب دانش‌آموزان به تحرک‌بدنی و ورزش [دوره 10، شماره 49، 1397، صفحه 95-114]