"تایید اصالت مقاله"

بدین وسیله به استحضار کلیه نویسندگان محترم مجله مطالعات مدیریت ورشی می رساند، به جهت تایید اصالت مقاله و استعلام مقاله از طریق معاونت پژوهشی مرکز مورد نظر شما، تنها مسیر ارتباطی ایمیل مدیر داخلی، سعید جعفری به آدرس ssport.jafari@gmail.com است. لذا خواهشمند است، به جهت تسریع و تسهیل امور تأیید اصالت مقاله از ارسال نامه های اداری خودداری بفرمایید.

 

"مشخصات نویسندگان"

نویسندگان محترم، لطفا در زمان ثبت اطلاعات خود و بارگزاری مقاله سمت سازمانی خود را به دقت و با آخرین اطلاعات موجود وارد بفرمایید. در غیر اینصورت امکان تغییر فرمت، تا زمان چاپ مقاله وجود ندارد.

 

با تشکر

مدیر داخلی نشریه