• شناسایی پیامدهای کوید 19 بر ورزش ایران
  سلمان علوی، اسماعیل ذبیحی، سید حسین علوی، عبدالصالح زر
 • مدیریت کسب و کار در دوره بحران: عوامل، چالش ها و راهبردها (مطالعه صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا)
  حسین براخاص، محمدرضا برومند، صلاح دستوم، بینش بزرگپور
 • تدوین الگوی آمیخته بازاریابی اخلاقی فروشگاه های آنلاین ورزشی در دوران کرونا بر مبنای رویکرد برند-مصرف‌کننده 
  حمیدرضا قزلسفو، علی چوری

 • شناسایی فرصت‌های ناشی از پاندمی کوئید-19 در حورة ورزش: یک تحلیل تماتیک 
  اکبر جابری، فرزانه مظلومی سوینی

 • مدل‌سازی رفتار خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی در زمان شیوع ویروس کرونا (پیش‌آیندها و پس‌آینده‌ها)
  مجید سلیمانی، مریم بارانی، سهیلا اینانلو، علی خجسته

 • پارادایم توسعة بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا
  بهمن طیبی، فریده اسدی، حمید جنانی