سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک نشریات علمی پژوهشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

خواهشمند است قبل از پرکردن برگ درخواست اشتراک به نکات زیر توجه فرمائید:

  1. نشانی خود را کامل و خوانا با ذکر کدپستی بنویسید.
  2. بهای اشتراک سالانه:
  • ­مطالعات مدیریت ورزشی: 450000 ریال      
  •  فیزیولوژی ورزشی: 300000 ریال               
  • مطالعات طب ورزشی:  150000 ریال              
  • رفتار حرکتی: 300000 ریال                         
  • مطالعات روانشناسی ورزشی: 300000 ریال                
  • پژوهش در ورزش تربیتی: 150000 ریال      
  1. وجه اشتراک را به حساب 4001022603001582 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پژوهشگاه تربیت‌بدنی واریز، و فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک به آدرس دفتر نشریه ارسال کنید.
  2. شناسه واریزی حق اشتراک نشریه " 324022674140107005100300340005" می باشد. خواهشمند است روی فیش های واریزی این شماره  را اضافه نمایید.

 

نشانی: تهران – خیابان مطهری – خیابان میرعماد – کوچه پنجم – پلاک 3- کد پستی 1587958711

فرم اشتراک